Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
TR

Genel Tanıtım

Son dönem böbrek hastalıklarının tedavi seçenekleri arasında diyaliz ve böbrek nakli yer almaktadır. Böbrek nakli ameliyatında hastaya gerçek bir organ nakil edildiği için diyaliz tedavilerine göre kan, tam olarak temizlenir ve böbreğin hormonal fonksiyonu da eksiksiz yerine gelir.  

Böbrek nakli için canlı veya kadavradan böbrek alınabilmektedir. Canlı böbrek naklinde hasta, 4. dereceye kadar akraba veya eşinden böbrek alabilir. Vericide de bağışa engel tıbbi bir problem yoksa ameliyat programına girer. Böbrek nakli ameliyatına hazırlama süreci ortalama 5 gündür.

Canlı vericili ameliyat artık kapalı (laparoskopik) yöntemle yapılmaktadır. Kapalı böbrek verici ameliyatında vericinin sadece kasık bölgesinde 4-5 cm lik bir yarası olmaktadır. 

Laparoskopik cerrahide iyileşme ve normal yaşama dönüş hızlıdır.  Hasta ameliyattan bir gün sonra taburcu olur ve iş gücü kaybı azalır. 

Tek Böbrekli Kalmanın Tıbbi Problem Yaratmadığı İspatlanmıştır

Kadavradan böbrek nakli için sıra bekleyen hastalar, ilgili testler tamamlandıktan sonra uygun görülürse 14-18 saat içinde ameliyata alınır. 

Günümüzde batı ülkelerinde yapılan böbrek nakillerin çoğunluğu ölüden alınan böbreklerle yapılmaktadır. Ülkemizde ise canlı vericili böbrek nakli oranı % 80’dir. 

Böbrek nakli ameliyatı, karın zarı dışından, kasık damarlarına ulaşılarak yapılan bir ameliyattır. Böbrek nakli ameliyatında böbrek, orijinal yerine değil, sağ veya sol kasık bölgesine yerleştirilir. Hastanın çalışmayan böbrekleri çoğunlukla çıkartılmaz. 

Ameliyat sırasında bağırsaklar ile temas olmadığından, hasta ameliyattan sonra çok çabuk beslenmeye başlar ve hızla iyileşir. 

Ameliyat sonrası yakın takip edilen hastaya eğer canlı vericiden böbrek nakli yapıldıysa, erken fonksiyon görüldüğü için 5. gün taburcu edilir.  Fakat kadavradan böbrek nakli yapıldıysa, böbrek birkaç gün içinde görevini yapmaya başlayacağından 8. veya 9. gün taburcu olabilir. 

Hasta taburcu edilmeden önce kullanacağı ilaçlarla ilgili bir eğitim verilir. Hasta taburcu edildikten sonra ilk haftalar, haftada iki gün kan tahlilleri için merkeze çağrılır. Zamanla takip aralıkları uzar. 

Böbrek nakli ameliyatından sonraki ilk altı ayda enfeksiyon ve akut red nöbetleri görülebilir. Bu gibi durumlarda hastanın tedavisi için hastaneye yatışı istenebilir. 

Günümüzde, bağışıklık baskılayıcı ilaçların gelişmesi ile böbrek nakli ameliyatında, özellikle erken dönemde başarı oranı yükselmiştir. Her yaştaki hastaya böbrek nakli ameliyatı yapılabilmektedir.  

Hastaya ameliyat öncesinde ayrıntılı kardiyolojik muayene yapılmalıdır. Alıcı ve vericinin operasyonları ve sağlık kontrolleri SGK anlaşmalı olarak yapılmaktadır.

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi Yayımlanma Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Sağlığınız Sağlığımızdır
20 : 59 : 55