Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
İçindekiler

Kızamık Nedir?

Kızamık özellikle çocukluk çağında çok sık görülen bulaşıcı bir enfeksiyon hastalığıdır. Vücut direncini düşürdüğü için çocuk zatürre, orta kulak iltihabı, menenjite kadar ilerleyebilir.

Bu nedenle tüm dünyada yaygın olan ve ciddi riskleri olan bu hastalığa karşı, aşılama yapılması hayati önemdedir. Aşının yaygın olarak kullanılmasından sonra, hastalığın görülme sıklığında %95'lik bir azalma olmuştur.

Suçiçeği, kızamık, kızamıkçık, 6. ve 5. hastalık gibi hastalıklar döküntülü hastalıklar grubundadır. Bunların hepsi viral enfeksiyonlar yani virüsler yoluyla bulaşır, yüksek ateş ve öksürük gibi belirtiler gösterir.

Vücut direncini zorlayan bu hastalıklar çocuğunuzu güçsüz düşürebilir. Kızamığa yönelik bir tedavi bulunmazken, uygun bir bakımla hastalık bir süre sonra kendiliğinden geçer.

Bulaşıcı olan bu hastalıklarda döküntüler olduğu sürece bulaşma riski vardır. Bu nedenle bebeklik ve çocukluk döneminde aşıların aksatılmaması, bulaşma ihtimaline ve enfeksiyonlara karşı hijyene dikkat edilmesi büyük önem taşır.

Kızamık Virüsü Hakkında

Dünyanın önde gelen bulaşıcı virüslerden biri de kızamıktır. Kızamık, çok sayıda çocuğun aynı anda hastalanmasına neden olabilir. Kızamık, özellikle bağışıklık sistemini çok fazla etkilediği için vücut direncinin zorlanmasına neden olur bu da zatürre, orta kulak iltihabı, beyin iltihabı gibi diğer hastalıklara zemin hazırlar. 

Kızamık hastalığı, özellikle kış ve ilkbahar aylarında görülmektedir. Bu da okul dönemi çocuklarında bulaşma riskini artırmaktadır. Bu yüzden okul dönemi yapılan kızamık aşısı vücudun bağışıklığı açısından oldukça önemlidir. 

Kızamık Nasıl Bulaşır?

Kızamık, paramiksovirus grubundan morbilli virüsünün yarattığı bir hastalıktır. Ağırlıkla çocukluk çağında görülse de yetişkinlik döneminde de yaşanabilir.

Bulaşıcı salgın bir hastalık olan kızamık, direkt temasla ya da solunum yoluyla hızla bulaşabilir. Bu virüsler oda havasında bir saatten fazla kalabilir ve bu havanın solunmasıyla da bulaşabilir.

Hastalar döküntü başlamadan önceki 4 gün ve başladıktan sonraki 4 gün hastalığı çevredekilere bulaştırabilir. Bulaştırıcılığın en yoğun olduğu süreç ateş, öksürük gibi ilk belirtilerin ortaya çıktığı dönemdir.

Kızamık olan kişiyle temastan 8-12 gün sonra kızamık belirtileri görülür. Döküntüler ise 14 gün sonra ortaya çıkar.  Kızamığı bir kez geçirmek hastalığa yaşam boyu bağışıklık sağlar.

Kızamık, önce nezle veya grip gibi başlar. Ardından çocukta şu belirtiler görülür:

 • Ateş,
 • Kesik kesik ve ısrarcı öksürük,
 • Burun akıntısı,
 • Gözlerde kızarıklık,  
 • Işığa bakamama
 • Akıntılı olmayan konjonktivit (gözde kaşınma, kızarıklık ve yaşarma) 

Döküntü oluşmadan 2 gün önce yanak içinde, alt azı dişler hizasında etrafı pembe-kırmızı bir halka ile çevrili, mavi-beyaz renkli 1 mm’lik lekeler oluşur. Bu lekeler bazen ağzın başka yerlerine de yayılabilir.

Kızamığın belirtilerinden 2-3 gün sonra yüz ve saç çizgisinde döküntüler oluşur. 3 gün içinde kol-bacaklara ve gövdeye yayılır. Yüz ve boyundaki döküntüler birleşebilir.

Deri, ödemli bir hal alır ve yüz şişer. Döküntüler bazen avuç içi ve ayak tabanlarında da görülebilir.  Hastalığın şiddeti genellikle döküntülerin yaygınlığı ile orantılıdır.

Üçüncü günden sonra döküntüler esmerleşir ve kaybolur. Değişim yine kafadan ayaklara doğru ilerler. Deri artık pullanmaya başlar.

Döküntüler çıkarken ateş en yüksek seviyeye çıkar. Bununla birlikte iştahsızlık, kırıklık, lenf bezlerinde şişmeler görülebilir.

Döküntülerin 3’üncü gününden sonra ateş hala düşmüyorsa; komplikasyon oluşabilir. Nadiren de olsa ani ateş ve nöbetle gelen, kanamalı döküntülerle seyreden ağır ‘kara kızamık’; yani ‘hemorajik kızamık’ genellikle ölümlere neden olur.

Hastalığın 15.-17. gününde vücut virüsle çatışarak kızamığı kontrol altına alır. Bağışıklık sisteminin sağlıklı çalışmadığı kişilerde vücudun gerekli antikorları üretememesi nedeniyle kızamık ciddi komplikasyonlara neden olabilir.

Kızamık Komplikasyonları Nedir?

Komplikasyonlar morbilli virüsün neden olduğu iltihabi durumun yayılması ya da kızamıklı dokulara bakterilerin yerleşmesiyle olur. Daha çok orta kulak iltihabı ve zatürre görülür. Bazen apandisite de neden olabilir. Sinir sistemini etkileyerek nadiren beyin iltihabı (ensefalit) veya Guiallain Barré Sendromu da yapabilir.

Kızamık geçirdikten yıllar sonra 7-8’li yaşlarda çok korkulan Subakut Sklerozan Panensefalittir (SSPE) komplikasyonu görülebilir. Davranış bozukluğu ile başlayan ve yavaşça ilerleyen SSPE, geç dönemde istem dışı kasılmalara neden olur ve genellikle 2 yıl içinde ölümle sonuçlanır.

Kızamıktan kaynaklanan komplikasyonların bazı çocuklarda ortaya çıkması daha olası durumlardan biridir. Kızamık hastalığının sık görülen komplikasyonları şunlardır:

Dehidrasyona neden olabilecek şekilde ishal veya kusma

Orta kulak enfeksiyonu 

Göz enfeksiyonu (konjonktivit)

Larenjit

Pnömoni, bronşit ve krup gibi solunum yolu ve akciğer enfeksiyonları 

Ateşli nöbetler

Beyin iltihaplanması

Göğüs ağrısı

Menenjit

Öksürük

Bebeklerde ve Çocuklarda Kızamık

Kızamık, oldukça bulaşıcı bir virüsün neden olduğu bir enfeksiyon türüdür. Kızamık virüsüne sahip olan biri öksürdüğünde veya hapşırdığında, virüs damlacıkları havada yayılarak yüzeylere yapışır. Bebekler ve aşı olmayan çocuklar virüs damlacıklarını teneffüs ederek ya da dokunarak yüzlerine, ağzına ve gözlerine bulaştırabilir. 

Özellikle aşı olmayacak kadar küçük bebeklerin, aşı olmamış çocukların, hamilelerin ve bağışıklık sistemi sorunları olanların enfekte kişilerden uzak tutulması gerekir. Bebeğinizi virüsten uzak tutmak için ellerinizi sık sık yıkamalı, öksürürken ya da hapşırırken ağzınızı kapatmalı, tüm yüzeyleri temizlemeli, evi sürekli havalandırma, bebekle kişilerin temas halini engellemeli, bağışıklığının güçlü olması açısından anne sütü ile beslemeye devam etmelisiniz. 

Aşı olmayan bebekler ve çocukların hastalık seyri, olan çocuklara göre daha ağır bir seyir izlemektedir. Bu nedenle kızamık aşısı yapılması olası komplikasyonları da önleme açısından son derece önemlidir.

Kızamık tanısı hastalığın erken dönem belirtileri ve döküntüler yoluyla konur. Kesin tanı için kandaki antikor düzeylerini ölçen serolojik testler, kan ve idrar tahlilleri ile damak sürüntüsü incelemesi yapılır.

Kızamık Tedavisi

Kızamık başka hastalıklara yol açmıyorsa tedavi gerektirmez. Ancak yatak istirahati, sulu yumuşak gıdalar önerilir.  En önemlisi yeterli sıvı alımının sağlanmasıdır.

Kızamık, viral bir enfeksiyon olduğu için ikincil bakteriyel enfeksiyonlar olmadığı takdirde; antibiyotik önerilmez.

Gözkapakları ılık su ile temizlenebilir, yüksek ateş durumunda ateş düşürücü ilaçlar alınabilir. Oda havasının nemli tutulması önemlidir.

Ağır kızamık vakalarındaysa, ölüm düşünülerek tedaviye yüksek doz A vitamini eklenir. Dünya Sağlık Örgütü gelişmekte olan ülkelerde kızamık geçiren her çocuğa A vitamini verilmesini önerir.

Kızamık Aşısı Ne Zaman Yapılmalı?

Ülkemizde kızamık aşılaması Sağlık Bakanlığı’nın aşı takvimine göre 12. ayın sonunda ve çocuğun doğum tarihine göre 48. ayın sonunda veya ilkokul 1. sınıfta Kızamık-Kızamıkçık-Kabakulak üçlü aşılama şeklinde yapılmaktadır.

Bunlara ek olarak bölgesel bir takım değişkenlere göre de 9-11. aylar arasında ilave doz kızamık aşılaması uygulanabilmektedir.

Yetişkinlerde Kızamık Aşısı

Kızamık, kızamıkçık, kabakulak üçlüsü çocuklukta yapılmışsa, erişkinlikte yeniden aşılama gerekmiyor. Yine de kızamık epidemisinin yoğun olma riskinin bulunduğu askerlik gibi kalabalık ortamlarda tek doz da olsa aşı yapılıyor.

Dikkat Edilmesi Gerekenler
 • Çocuk beş gün boyunca evde istirahat etmeli ve okula gönderilmemeli
 • Okul, kreş, iş ortamındaki kişiler, kızamık tanısı kesinleştikten sonra bilgilendirilmeli
 • Kızamıklı çocuk ile temas eden kişiler 72 saat içinde aşılanmalı
 • Eve başka kişilerin ziyareti engellenmeli
 • Çocuk ayrı bir odada kalmalı ve odaya bakım veren kişi dışında kimse girmemeli
 • Oda havalandırılmalı, nem düzeyine dikkat edilmeli ve güneş almalı
 • Hastanın bakımından sorumlu kişiler maske kullanmalı
 • Havuç, portakal, yumurta gibi A vitamininden zengin gıdalarla beslenmede
Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 25 Ekim 2021 Pazartesi Yayımlanma Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi

Tıbbi Birimler

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size nasıl yardımcı olabiliriz?