Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
İdrar kültürü, idrar yolu enfeksiyonlarının teşhisi ve tedavisi için kullanılan bir laboratuvar testidir. İdrar örneği steril bir kapta toplanır ve mikroorganizmaların üremesi için besiyerine ekilir. Laboratuvar teknisyenleri üreyen kolonileri inceleyerek enfeksiyona neden olan bakterileri belirler. Bu test, özellikle sık tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları, ateş, karın ağrısı ve idrar yaparken yanma gibi semptomları olan hastalarda önemlidir. Pozitif sonuçlar, uygun antibiyotik tedavisini belirler. Kadınlarda ve bebeklerde idrar örneği toplama teknikleri kontaminasyonu önlemek için dikkatle uygulanmalıdır.
İçindekiler

İdrar Kültürü Nedir?

İdrar kültürü, idrar yolu enfeksiyonlarının teşhisi ve tedavisi için kullanılan bir laboratuvar testidir. Bu test, idrarda bulunan mikroorganizmaların türlerini belirlemek ve enfeksiyonun kaynağını saptamak amacıyla yapılır. İdrar kültürü, özellikle tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları, ateş , karın ağrısı ve idrar yaparken yanma gibi belirtiler yaşayan hastalarda önemli bir teşhis aracıdır.

İdrar kültürü testi, idrar yolundaki bakterileri tespit etmek için kullanılır. İdrar örneği, steril bir kapta toplanır ve laboratuvarda uygun bir besiyerine ekilir. Bu besiyerinde mikroorganizmalar üreyebilir ve belirli bir süre sonra koloniler halinde büyüyebilir. Laboratuvar teknisyenleri, bu kolonileri inceleyerek hangi bakteri türlerinin mevcut olduğunu belirler ve uygun tedavi planını oluşturur. İdrar kültürü testi, idrar yolu enfeksiyonlarının doğru bir şekilde teşhis edilmesi ve uygun tedavi planının oluşturulması için oldukça önemlidir.

İdrar Kültürü ile Neye Bakılır?

İdrar kültürü, idrar yolu enfeksiyonlarının tanısı için yaygın olarak kullanılan bir laboratuvar testidir. Bu test, idrarda bulunan mikroorganizmaların tespit edilmesine ve türlerinin belirlenmesine yardımcı olur.

İdrar kültürü testi, idrar yolu enfeksiyonlarına neden olan bakterileri tespit etmek için kullanılır. İdrar kültürü testi, idrar yolu enfeksiyonlarının nedenini belirlemek ve uygun antibiyotik tedavisini planlamak için oldukça önemlidir. Yanlış antibiyotik kullanımı, enfeksiyonun tedavisinde başarısızlığa ve antibiyotik direncine yol açabilir. Bu nedenle, doğru teşhis ve tedavi için idrar kültürü testinin yapılması önerilir.

İdrar Kültürü Nasıl Yapılır?

İdrar kültürü, idrarda bulunan bakterileri ve diğer mikroorganizmaları tespit etmek amacıyla yapılır. Steril bir kapta idrar örneği toplanır, laboratuvarda uygun besiyerine ekilir ve mikroorganizmaların üremesi için inkübatörde bekletilir. Sonuçlar birkaç gün içinde değerlendirilir. İdrar kültürü, idrar yolu enfeksiyonu belirtileri gösteren hastalarda, tedavi sürecinin planlanması ve enfeksiyona neden olan organizmanın belirlenmesi için önemlidir.

İdrar kültürü testi şu adımlarla yapılır:

 • İdrar Toplama: İdrar örneği, steril bir kapta toplanır. Genellikle, idrarın orta kısmı (midstream) alınarak kontaminasyon riskini azaltmak amaçlanır.
 • Laboratuvara Gönderme: Toplanan idrar örneği, hızlı bir şekilde laboratuvara gönderilir. Bu süreçte örneğin bozulmaması için dikkatli olunmalıdır.
 • Besiyerine Ekim: Laboratuvarda idrar örneği, uygun bir besiyerine ekilir. Bu besiyeri, mikroorganizmaların büyümesi için gerekli besinleri sağlar.
 • İnkübasyon: Ekim işlemi sonrasında, besiyerleri inkübatörde belirli bir süre bekletilir. Bu süreçte mikroorganizmalar üreyerek koloniler oluşturur.
 • Değerlendirme: İnkübasyon süresi tamamlandıktan sonra, laboratuvar teknisyenleri kolonileri inceleyerek hangi mikroorganizmaların bulunduğunu belirler.

İdrar kültürü testi, idrar yolu enfeksiyonlarının doğru bir şekilde teşhis edilmesi ve uygun tedavi planının oluşturulması için hayati öneme sahiptir. Yanlış tedavi, enfeksiyonun kronikleşmesine ve komplikasyonlara yol açabilir.

İdrar Kültürü Pozitif Çıkarsa Ne Olur?

İdrar kültürü pozitif çıktığında, bu durum idrar yolu enfeksiyonu olduğuna işaret eder. Pozitif sonuç, idrarda zararlı mikroorganizmaların bulunduğunu ve bu mikroorganizmaların enfeksiyona neden olduğunu gösterir. Pozitif bir idrar kültürü sonucunda, enfeksiyona neden olan bakteri türü belirlenir ve buna göre bir tedavi planı oluşturulur.

İdrar yolu enfeksiyonlarının tedavisinde genellikle antibiyotikler kullanılır. İdrar kültürü sonuçları, enfeksiyona neden olan spesifik bakteriyi ve bu bakteriye karşı etkili olabilecek antibiyotikleri belirlemeye yardımcı olur. Doktorlar, kültür sonuçlarına göre uygun antibiyotik tedavisini seçer ve hastanın semptomlarının hızla düzelmesini sağlar.

Pozitif bir idrar kültürü sonucu, hastanın sağlık durumu ve semptomlarına göre değişen tedavi sürecini başlatır. Hafif enfeksiyonlar, oral antibiyotiklerle tedavi edilirken, daha ciddi vakalarda intravenöz antibiyotikler gerekebilir. Ayrıca, tekrarlayan enfeksiyonlar veya komplikasyon riski olan hastalarda, ek testler ve değerlendirmeler yapılabilir.

İdrar Tahlili ile İdrar Kültürü Arasındaki Fark Nedir?

İdrar tahlili ve idrar kültürü, idrar yolu enfeksiyonları ve diğer idrar yolu rahatsızlıklarının teşhisinde kullanılan iki farklı testtir. Bu testlerin her biri, idrarın farklı yönlerini inceleyerek hastalıkların teşhisinde ve tedavisinde önemli rol oynar. Bu iki test arasındaki farklar aşağıdaki gibidir.

İdrar Tahlili

İdrar tahlili, idrarın fiziksel, kimyasal ve mikroskopik özelliklerini inceleyen bir testtir. Bu test, idrardaki anormallikleri tespit etmek için kullanılır. İdrar tahlilinde şu bileşenler incelenir:

 • Fiziksel İnceleme: İdrarın rengi, berraklığı ve kokusu değerlendirilir.
 • Kimyasal İnceleme: İdrardaki pH, protein, glukoz, keton, bilirubin ve nitrit gibi kimyasal maddeler ölçülür.
 • Mikroskopik İnceleme: İdrarda bulunan hücreler, kristaller, bakteriler ve diğer partiküller mikroskop altında incelenir.

İdrar Kültürü

İdrar kültürü ise idrarda bulunan mikroorganizmaların tespit edilmesine yönelik bir testtir. Bu test, idrar yolu enfeksiyonlarının teşhisi ve tedavisi için önemlidir. İdrar kültürü şu adımlarla yapılır:

 • İdrar Toplama: Steril bir kapta idrar örneği toplanır.
 • Laboratuvar İşlemleri: İdrar örneği besiyerine ekilir ve mikroorganizmaların üremesi sağlanır.
 • Değerlendirme: Üreyen mikroorganizmalar incelenir ve türleri belirlenir.

Özetle, idrar tahlili genel idrar anormalliklerini tespit ederken, idrar kültürü enfeksiyona neden olan spesifik mikroorganizmaları belirler. Her iki test de idrar yolu hastalıklarının teşhisinde ve tedavisinde önemli rol oynar.

Kadınlarda İdrar Kültürü Nasıl Alınır?

Kadınlarda idrar kültürü almak, idrar yolu enfeksiyonlarının teşhisinde ve tedavisinde önemli bir adımdır. Doğru sonuçlar elde edebilmek için idrar örneğinin doğru şekilde toplanması gereklidir. Kadınlarda idrar kültürü alım süreci şu adımları içerir:

 • Hazırlık: İdrar örneği almadan önce, eller iyice yıkanmalı ve kurulanmalıdır. Steril bir kap kullanılacağı için kap açılmadan önce dış yüzeyi dezenfekte edilmelidir.
 • Temizlik: İdrar örneği alınmadan önce, genital bölge temizlenmelidir. Bu, genellikle antiseptik bir solüsyon veya temiz su kullanılarak yapılır. Temizlik, idrar örneğinde yabancı maddelerin bulunmasını önler.
 • İdrar Yapımı: İlk idrar birkaç saniye boyunca tuvalete yapılır ve ardından steril kap idrar akışının ortasında yerleştirilir. Bu, "orta akım" olarak bilinir ve idrarın başlangıcında veya sonunda bulunan potansiyel kontaminantları dışarıda bırakır.
 • Kapak Kapama: İdrar örneği toplandıktan sonra, kapak sıkıca kapatılır ve örnek mümkün olan en kısa sürede laboratuvara gönderilir.

Kadınlarda idrar kültürü alımı sırasında dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, örneğin kontaminasyonunu önlemektir. Kontamine olmuş örnekler yanlış sonuçlara yol açabilir ve tedavi sürecini olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle, örnek alımı sırasında hijyen kurallarına uyulması ve doğru tekniklerin kullanılması önemlidir.

Hamilelikte İdrar Kültürü

Hamilelik döneminde idrar yolu enfeksiyonları sık görülebilir ve bu enfeksiyonlar hem anne hem de bebek sağlığı için risk oluşturabilir. Hamilelikte idrar kültürü testi, bu enfeksiyonların erken teşhisi ve tedavisi için önemlidir. İdrar kültürü testi şu adımlarla yapılır:

 • İdrar Örneği Toplama: Hamilelikte idrar örneği, steril bir kapta toplanır. Orta akım idrarı yöntemi kullanılarak, örneğin kontaminasyonu önlenir. Bu yöntem, idrarın ilk kısmının dışarı atılması ve orta kısmının steril kaba toplanması şeklinde uygulanır. Bu, idrarın başlangıcında veya sonunda bulunan potansiyel kontaminantların örneğe karışmasını engeller.
 • Laboratuvar İşlemleri: Toplanan idrar örneği, laboratuvara gönderilir ve uygun besiyerine ekilir. Besiyeri, idrarda bulunan mikroorganizmaların üremesi için gerekli besinleri sağlar. Örnek, belirli bir süre boyunca inkübatörde bekletilir.
 • Değerlendirme: İnkübasyon süresi tamamlandıktan sonra, laboratuvar teknisyenleri üreyen mikroorganizmaları inceleyerek hangi türlerin mevcut olduğunu belirler. Bu süreç, idrar yolu enfeksiyonuna neden olan spesifik bakteriyi ve uygun antibiyotik tedavisini belirlemek için kritiktir.

Hamilelikte idrar kültürü pozitif çıktığında, doktor uygun antibiyotik tedavisini başlatır. Hamilelik döneminde kullanılan antibiyotikler, hem anne hem de bebek için güvenli olmalıdır. Bu nedenle, tedavi planı dikkatle yapılır ve hamilelik süresince enfeksiyonun kontrol altında tutulması sağlanır.

İdrar kültürü testinin sonuçları, enfeksiyonun ciddiyetine bağlı olarak değişebilir. Hafif enfeksiyonlar oral antibiyotiklerle tedavi edilebilirken, daha ciddi vakalarda intravenöz antibiyotikler gerekebilir. Ayrıca, hamilelikte tekrarlayan enfeksiyonlar veya komplikasyon riski olan durumlar için ek testler ve izleme gerekebilir.

Hamilelik süresince düzenli idrar kültürü testleri, olası enfeksiyonların erken teşhisini sağlar ve komplikasyon riskini azaltır. Bu test, prenatal bakımın önemli bir parçasıdır ve anne ile bebeğin sağlıklı bir gebelik süreci geçirmesine yardımcı olur.

Bebeklerde İdrar Kültüründe Üreme Olması

Bebeklerde idrar yolu enfeksiyonları, özellikle yenidoğan döneminde ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. İdrar kültürü testi, bebeklerde idrar yolu enfeksiyonlarının teşhisi için yaygın olarak kullanılır. Bebeklerde idrar kültüründe üreme olması, enfeksiyonun varlığını ve tedavi gerekliliğini gösterir.

Bebeklerde idrar kültürü testi şu adımlarla yapılır:

 • İdrar Örneği Toplama: Bebeklerde idrar örneği, steril bir idrar torbası veya kateter kullanılarak toplanır. İdrar torbası, bebeğin genital bölgesine yapıştırılır ve idrar yapması beklenir. Kateter kullanımı, özellikle yenidoğanlarda yaygın bir yöntemdir.
 • Laboratuvar İşlemleri: Toplanan idrar örneği laboratuvara gönderilir ve uygun besiyerine ekilir. Mikroorganizmaların üremesi için belirli bir süre beklenir.
 • Değerlendirme: Üreme gerçekleşen koloniler incelenir ve enfeksiyona neden olan mikroorganizmalar belirlenir.

Bebeklerde idrar kültüründe üreme olması durumunda, uygun antibiyotik tedavisi başlatılır. Bebeklerin bağışıklık sistemi henüz tam gelişmediği için enfeksiyonlar hızlı bir şekilde tedavi edilmelidir. Tedavi süreci doktor tarafından yakından izlenir ve gerektiğinde ek testler yapılabilir.

Bebeklerde İdrar Kültürü Değerleri

Bebeklerde idrar kültürü testi, idrar yolu enfeksiyonlarının teşhisinde önemli bir rol oynar. Bu test, idrarda bulunan mikroorganizmaların türlerini ve miktarlarını belirlemek amacıyla yapılır. Bebeklerde idrar kültürü değerleri, enfeksiyonun ciddiyetini ve tedavi gerekliliğini belirlemede kullanılır.

İdrar kültürü değerleri, laboratuvar sonuçlarına göre değerlendirilir. Normalde, idrarda belirli bir miktarın üzerinde bakteri bulunmaması gerekir. Bebeklerde idrar kültürü değerleri şu şekilde yorumlanır:

Negatif Sonuç: İdrarda üreme olmaması, enfeksiyonun bulunmadığını gösterir. Bu durumda, başka testler gerekebilir.

Pozitif Sonuç: İdrarda bakteri üremesi, enfeksiyonun varlığını gösterir. Pozitif sonuçlar, enfeksiyonun ciddiyetine ve türüne göre farklılık gösterebilir.

Pozitif idrar kültürü sonuçları, genellikle 100, 000 CFU/mL üzerinde bakteri üremesi olarak değerlendirilir. Bu durum, aktif bir enfeksiyonun göstergesidir ve tedavi gerektirir. Bebeklerde enfeksiyonların hızlı bir şekilde tedavi edilmesi önemlidir, çünkü enfeksiyonlar hızla yayılabilir ve komplikasyonlara yol açabilir.

İdrar Kültürü Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

İdrar Kültürü Nedir?

İdrar kültürü, idrar yolu enfeksiyonlarının teşhisi için yapılan bir laboratuvar testidir. Bu test, idrarda bulunan bakterileri ve mikroorganizmaları belirler.

İdrar Kültürü Nasıl Yapılır?

Steril bir kapta idrar örneği toplanır, laboratuvarda uygun besiyerine ekilir ve mikroorganizmaların üremesi için inkübatörde bekletilir. Sonuçlar birkaç gün içinde değerlendirilir.

İdrar Kültürü Ne Zaman Yapılır?

İdrar yolu enfeksiyonu belirtileri gösteren hastalarda, özellikle sık tekrarlayan enfeksiyonlar, ateş, karın ağrısı ve idrar yaparken yanma durumlarında yapılır.

İdrar Kültürü Pozitif Çıkarsa Ne Anlama Gelir?

Pozitif sonuç, idrarda enfeksiyona neden olan bakterilerin bulunduğunu gösterir. Bu durumda uygun antibiyotik tedavisi başlatılır.

İdrar Kültürü Sonuçları Ne Kadar Sürede Çıkar?

Genellikle idrar kültürü sonuçları 24-48 saat içinde çıkar, ancak bazı durumlarda daha uzun sürebilir.

İdrar Kültürü Testi İçin Hangi Hazırlıklar Yapılmalıdır?

Test öncesi genital bölge temizlenmeli ve idrar örneği orta akım idrarı yöntemi ile toplanmalıdır. İlk birkaç saniyelik idrar dışarı atılır, ardından steril kaba idrar yapılır.

Hamilelikte İdrar Kültürü Neden Önemlidir?

Hamilelikte idrar yolu enfeksiyonları, düşük doğum ağırlığı ve erken doğum gibi risklere yol açabilir. Bu nedenle düzenli idrar kültürü testleri enfeksiyonların erken teşhisini sağlar.

İdrar Kültürü Testi Neden Yanlış Negatif Çıkabilir?

Örnek toplama hataları, yetersiz miktarda bakteri bulunması veya antibiyotik kullanımının test sonuçlarını etkileyebilir.

İdrar Kültürü Sonuçlarına Göre Hangi Tedavi Yöntemleri Kullanılır?

Enfeksiyona neden olan bakterilere karşı etkili olan antibiyotikler reçete edilir. Tedavi süresi enfeksiyonun ciddiyetine göre değişebilir.

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 10 Temmuz 2024 Çarşamba Yayımlanma Tarihi: 10 Temmuz 2024 Çarşamba

Tıbbi Birimler

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size ulaşmamızı ister misiniz?