Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
İçindekiler

Kawasaki Hastalığı Nedir?

Kawasaki sendromunda, hastanın vücudunda bulunan orta büyüklükteki damarlarda iltihaplanma meydana gelir. Buna aslında tıp dilinde vaskülit denir. Kawasaki sendromu bir vaskülit hastalığı türüdür. Oluşan enflamasyon, kalp kasına kan sağlayan koroner arterleri etkileme eğilimindedir.

Kawasaki hastalığı, çocukluk çağında en sık karşılaşılan damar iltihaplarındandır. Özellikle 5-6 yaş çocuklarda; yüksek ateş, döküntü, ağız içinde, dilde ve gözlerde kızarıklık belirtileri ile kendisini belli eden, 3 günden fazla süren bir hastalıktır. Hastalığın en etkin nedeni virüslerdir.

Kawasaki hastalığına bazen mukokutanöz lenf nodu sendromu da denir, çünkü enfeksiyon esnasında şişen lenf düğümleri; cilt, ağız, burun ve boğaz içerisindeki mukoza zarlarını da etkiler.

Tedavi edilmediği takdirde uzun süreli kalp komplikasyonlarına sebep olan bir sendromdur. Anevrizma, kalbin kasılma gücünde azalma, kalp yetmezliği, kalp krizi, kalbin ritminde bozulma ve damarlarda tıkanıklık gibi ciddi sonuçlar doğabilir. 

Tedavi edildiği takdirde çoğunlukla kalıcı hasara sebep olmamaktadır ve çocuklar normal bir şekilde hayatlarına devam edebilmektedir.

Kawasaki Hastalığı Nedenleri Nelerdir?

Kawasaki hastalığının nedeni tam olarak aydınlatılamamış olsa da; virüsler, ailesel yatkınlık, maruz kalınan kimyasallar gibi faktörlerin hastalığın ortaya çıkışında etkili olduğu düşünülür. Nedeninin bazı faktörlerle bağlantılı olduğu bilinse de Kawasaki sendromu önlenebilir bir rahatsızlık değildir. Ayrıca hastalık çok nadir de olsa tekrarlayabilir.

Erkek çocuklarda kız çocuklara oranla daha sık denk gelinmektedir. Son yıllardaki araştırma neticelerine bakılarak, hastalığın ilkbahar ve kış başlangıcında daha sık görüldüğü belirtilmiştir. 

Kawasaki Hastalığı Risk Faktörleri

Çocuğunuzun hastalığa yakalanma ihtimalini artıran 3 risk faktörü mevcuttur:

Yaş: 5 yaşından küçük çocuklar risk grubundadır.

Cinsiyet: Erkeklerin kızlara oranla hastalığa yakalanma ihtimali daha fazladır.

Etnik Köken: Bulunduğun bölgeye göre riskin artma ihtimali vardır.

Kawasaki Hastalığı Komplikasyonları

Kawasaki hastalığı, çocuklarda edinilmiş kalp hastalığının en büyük sebebidir. Zamanında ve etkin tedavi ile az sayıda çocukta kalıcı hasar izlenmiştir.

Edinilebilen Kalp Komplikasyonları

 • Kalbe kan sağlayan kan damarlarının, genellikle koroner arterlerin iltihaplanması, arter duvarında anevrizmalara sebep olabilmektedir. Oluşan anevrizmalar, kalp krizi ve iç kanamaya neden olabilecek kan pıhtılaşması riskini artırır.
 • Kalp kası iltihabı (miyokardit)
 • Kalp kapakçığı problemleri (mitral yetersizliği)
 • Olağan dışı kalp ritimleri

Kawasaki Hastalığı Belirtileri Nelerdir?

Kawasaki sendromu hızlı gün yüzüne çıkar, belirtileri de genellikle 3 aşamada ortaya çıkar. Başladığından itibaren 10 gün içerisinde tedavi etmek, hasar olasılığını büyük ölçüde azaltır. Hastalığın her kademesinde farklı belirtiler ortaya çıktığı için, belirtileri hastalığın kademesine göre değerlendirmek doğru olacaktır.

Kawasaki Sendromu Belirtileri

1. Aşama
 • 39 derece üstünde, 5 günden fazla süren ve ateş düşürücülere yanıt vermeyen ateş
 • Yoğun akıntı olmadan aşırı derece kırmızı gözler
 • Vücutta ve genital bölgede kızarıklık
 • Kırmızı, kuru, çatlamış dudaklar ve çileğe benzer şişmiş kırmızı bir dil
 • Avuç içlerinde ve ayak tabanlarında şişkin, kırmızı deri tabakası
 • Özellikle boyunda bölgesinde şişmiş lenf düğümleri
 • Sinirlilik hali
2. Aşama
 • Ellerde ve ayaklarda, özellikle parmak uçlarında, genellikle büyük parçalar halinde soyulma
 • Eklem ağrısı
 • İshal
 • Kusma
 • Karın ağrısı
3. Aşama

Hastalığın son aşamasında, komplikasyonlar gelişmedikçe belirtiler yavaş yavaş kaybolma eğilimindedir. Tekrar tam manasıyla normal hale dönme 8 hafta gibi bir süre zarfı sürebilir.

Kawasaki Hastalığı Tanısı

Hastalığı teşhis etmek adına özel bir test mevcut değildir. Tanı için yapılan uygulama, benzer belirtilere sahip hastalıkların dışlanmasını sağlayacak testlerin yapılmasını içerir. 

Kawasaki hastalığına benzer semptomlar gösteren hastalıklar; streptokokların yol açtığı enfeksiyonlar, çocuk romatoid artriti, Stevens-Johnson sendromu ve mukoza zarlarında bozukluk, toksik şok sendromu, kızamık, Kayalık Dağlar benekli ateşi gibi kene kaynaklı rahatsızlıklardır. 

Bunların ayrımını yapmak adına, CRP ve sedimantasyon düzeyinin seyri, lökosit sayısı ve karaciğer enzim düzeyinin seyri, kansızlık ve trombosit sayısındaki bulguların değerlendirilmesi içeren testler teşhis için kullanılır. Bunlardan bazıları;

 • Kan Testleri: Beyaz kan hücresi sayısına bakılır. Yüksek oranda beyaz kan hücresi, anemi, iltihaplanma, Kawasaki hastalığı belirtilerindendir.
 • İdrar Testleri
 • Elektrokardiyogram: Çocuğunuzun kalp atışının elektriksel tepkilerini ölçmek adına deriye elektrotlar takılır. Kawasaki sendromu vakalarında kalp ritim sorunlarına rastlanmaktadır.
 • Ekokardiyogram: Kalbin çalışmasını ve koroner arterlerdeki sorunları gösterir.

Kawasaki Hastalığı Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Komplikasyon yaşama riskini minimuma indirmek için, tedaviye en kısa sürede başlamak gereklidir. İlk tedavinin amacı, ateşi, oluşan iltihabı azaltmanın yanında kalp hasarını önlemektir.

Kawasaki sendromunda, olası ciddi komplikasyon riski dolayısıyla, ilk tedavi genellikle hastanede yapılır. İlk tedavinin ardından duruma göre tedavi planına şekil verilecektir.

Eğer çocukta koroner arter anevrizması geliştiyse, en az 6 hafta pıhtılaşmayı önleyen ilaç tedavisine devam etmesi gerekecektir. Çocuğunuz tedavi esnasında grip veya suçiçeği geçirirse derhal bu tür ilaçlar bırakılmalıdır.

Tedavi edilmeyen bir Kawasaki sendromu vakası yaklaşık olarak 12 gün sürer, fakat kalp komplikasyonları gerçekleştiyse süre uzar. Çocukta kalp problemleri mevcut olduğu takdirde düzenli aralıklara kontrol ve takibinin yapılması gereklidir. 

Koroner arter anevrizması geçiren çocuklarda bu tedavilere başvurulabilir:

Antikogülan ilaçlar: Pıhtıların oluşmasını önlemek amacıyla kullanılır.

Koroner arter anjiyoplastisi: Daralmış arterleri açmak amacıyla kullanılan yöntemdir.

Stent yerleştirme: Tıkanan damarların açılması ve devamında yeniden tıkanmasını önlemek amacıyla stent adı verilen cihazın yerleştirilmesi.

Koroner arter baypas grefti: Bacak, göğüs veya koldan alınacak bir damar ile beraber tıkanmış ya da tıkanmak üzere olan hastalıklı koroner arter etrafından kanın yeniden geçebileceği bir yol inşa etmek.

Kawasaki Sendromu Tedavisi Ardından Nelere Dikkat Etmeli?

Kawasaki sendromu geçirmiş bir çocuk tedavisi görmüşse, suçiçeği veya kızamık aşısı olmak için 11 ay beklemelidir. Hastaya uygulanan tedaviler bu aşıların bağışıklık yanıtını etkiler.

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 14 Aralık 2020 Pazartesi Yayımlanma Tarihi: 14 Aralık 2020 Pazartesi

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size nasıl yardımcı olabiliriz?