Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
TR

Genel Tanıtım

Kemik Tümörü Nedir?

Kemik sağlığının temelinde kemik yoğunluğu yer almaktadır. Kemik yoğunluğu, kalsiyum miktarına bağlı olarak 20 ila 30 yaş aralığında en yüksek seviyeye ulaşır. Bu yaş aralığından itibaren kemik yoğunluğu seviyesinin stabil tutulabilmesi için beslenmeye, egzersize, yaralanmalara dikkat etmek gereklidir. 

Yaş ilerledikçe sistematik hastalıkların görülme ihtimali artış gösterir. Bu sistematik hastalıklara bağlı olarak kemik tümörü oluşma riski artış göstermektedir ve ağrılı seyredebilmektedir. Kemik tümörü çoğunlukla semptom göstermeden ilerlediğinden, ağrısı hissedilir hissedilmez doktora gidilmesi büyük önem arz eder.

Kemik tümörleri, genellikle iyi huylu olmasına rağmen kötü huyluları da mevcuttur. Kötü huylu kemik tümörleri 2 şekilde ortaya çıkar. Kemik tümörleri temelde iki gruba ayrılır: Kemiğin kendi tümörleri ve diğer organların tümörlerinin kemiğe nüfuz etmesi, yani metastaz. Kemikte metastazlar, kemiğin kendi tümörlerine kıyasla çok daha sık görülürler. Kemik metastazlarına özellikle prostat, meme, akciğer, tiroid bezi ve böbrek kanserlerinde rastlanır.

Kemiğin kendi tümörleri ise selim kemik tümörleri ve habis kemik tümörleri olarak iki grupta incelenir. Kemikte en çok görülen kemik kanseri türüne Osteosarkom adı verilir.Yüksek dereceli osteosarkom, oldukça agresif bir yapıdadır ve diğer organlara yayılma eğilimi çoktur. Kemik tümörünün derecesi ve evresi, tedavinin en önemli kısmıdır. 

Belirtiler

Kemik Tümörü Belirtileri Nelerdir?

Genelde kemik tümörü olan hastalar önceleri aktivite ile başlayan ama zamanla istirahatte de ortaya çıkabilen ağrı ile hekime başvuruyorlar. Özellikle kaval kemiği ya da kaburga gibi cildin hemen altındaki kemiklerde giderek büyüyen bir şişlik, erkenden ortaya çıkabiliyor. Kemik kanseri ağrı ve şişlik ile karakterizedir.

Daha nadir olarak kendi kendine oluşan kemik kırığı, ilk ortaya çıkış şekli. Özellikle çocukluk ve gençlik çağında tanı konan iyi huylu kemik tümörleri başka sebeplerle çekilen röntgenlerde tesadüfen tespit edilebiliyorlar.

Uzun süren kemik ağrıları mevcutsa, ağrının şiddeti gittikçe artış gösteriyorsa, ağrının yanı sıra şişlik ve kızarıklık mevcutsa, ağrı bölgesinde ele gelen kitle ve sertlik bulguları, ağrı düşme ya da çarpma gibi yaralanmalarla ilişkiliyse, kemik ağrısının beraberinde iştahsızlık, halsizlik, istemsiz kilo kaybı, kemik üzerinde belirgin bir yumru, harekette meydana gelen kısıtlılık, yorgunluk, ateş, döküntü gibi belirtiler görülüyorsa doktora görünmek çok önemlidir.

Kemik Tümörlerinden Korunma Yolları Nelerdir?

Sigara ve alkol gibi kanser yapıcı maddelerden uzak durmak

  • Beslenmedeki kalsiyum alımını çoğaltmak
  • Düzenli spor yapmak

Kemik Tümörleri Risk Faktörleri Nelerdir?

Ülkemizde çok yaygın bir kanser türü değildir ve gençlerde daha sık rastlanılmaktadır. Çoğu kemik tümörlerinin kesin nedeni henüz bilinememektedir. Ancak bazı faktörlerin hastalıkla bağlantılı olduğu bilinmektedir:

  • Genetik sendromlar kanser riskini arttıran faktörler arasında yer almaktadır.
  • Kemik kanseri erkeklerde daha çok görülmektedir.
  • Yüksek dozda radyasyona maruz kalmak riski artırmaktadır.
  • Kötü beslenme ve egzersiz eksikliği kemik tümörüne zemin hazırlayabilir.
  • Genç hastalarda farklı bir kanser türünü tedavi etmek amacıyla uygulanan radyasyon, kişide sonradan kemik kanseri oluşumuna neden olabilir.
  • Çocuklarda hızlı büyüme, kemiklerin hızlı gelişimi de yine tümör oluşumunda risk faktörü olabilmektedir.

Tümör Kemiğe Sıçrarsa Ne Kadar Yaşar?

Farklı organlarda gelişmiş kanser türleri, sekonder kemik kanserine sebep olabilir. Sekonder kemik tümörü, tümörün başladığı organa göre isimlendirilir.Tümör kemiğe sıçradığında metastaz yapan tümör türüne göre yaşam süresi değişiklik göstermektedir.

Tanı Yöntemleri

Kemik Tümörü Tanı Yöntemleri Nelerdir?

Öncelikle yapılması gereken ilk tetkik kemiklerin rahatlıkla incelebileceği direk grafi (röntgen filmi). Röntgen ile kemik tümörünün türü kolaylıkla ayırt edilip saptanabilir. 

Fakat kemik tümörlerinde, bulundukları yer ve türü çok önemli olduğundan uygulanacak cerrahi yöntem ve tedavi de değişkenlik gösterir. Bu yüzden tümörün çevre dokularla komşuluk ilişkilerini, kanlanmasını ve yaygınlıklarını incelemek için kemik sintigrafisi, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme yöntemlerinden faydalanılıyor. 

Tomografi kemikteki tüm ayrıntıları göstermek amacıyla kullanılırken, MRI yumuşak doku, kemik içindeki tümörün uzantısı ya da uzak noktaya yayılma riskini görebilmek için tercih edilmektedir.

Metastaz olup olmadığını anlamak amacıyla kemik sintigrafisi kullanılabilir. Özellikle çocuklarda, uzun süreli geçmeyen ağrılar için tek tanı yöntemi röntgendir.

Ancak tüm bu tetkikleri yaptıktan sonra kesin tanıya ulaşmak için ihtiyaç halinde örnekleme, yani biyopsi girişimi yapılabiliyor.

Tedavi Yöntemleri

Kemik Tümörü Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Kemik kanseri tedavisinde en önemli nokta hastanın hayatının kurtulmasıdır. İkincil noktayı uzuvları korumak ve iş görebilirliğini elinde bulundurmak alır. Son noktada ise estetik kaygı yer almaktadır. Her tümör grubunda tedavi felsefesi farklıdır. 

İyi Huylu Kemik Tümörü Tedavisi

Çocuklarda rastlanılan iyi huylu kemik tümörleri kendiliğinden kaybolabilir. İyi huylu kemik tümörlerinde cerrahi yönteme başvurmak yerine, düzenli kontrol ve takip etmek daha büyük önem arz eder. 

Cerrahi yönteme başvurmak için; tümörün kemik kırılmasına sebep olacak kadar bünyeye zarar vermesi, kemiğin büyümesini olumsuz yönde etkilemesi, kemikte bir kısalık ya da eğrilik yaratması, tanıyla ilgili bir şüphe mevcut ve o bölgeden örnek almak gibi durumlar sayılabilir.

İyi huylu kemik tümörlerinde amaç; hastanın kendi dokusunu koruyarak tümörü tekrar etmesini engelleyecek oranda vücuttan uzaklaştırmak ve oluşan kemik boşluklarını hastanın kendisinden alınan ya da kemik bankasından gelen kemik yamaları ile doldurmak.

Kötü Huylu Kemik Tümörü Tedavisi

Kötü huylu kemik tümörlerinde ise hasta olan organı, mümkün olduğunca fonksiyonlarını koruyarak kurtarmanın yanında, tümör tekrarını engellemek için ışın tedavisi (radyoterapi) ve hastalığın başka organlara yayılımını kontrol etmek için ilaç tedavisi (kemoterapi) kullanılıyor.

Metastazlarda kemik dokuya uygulanan tedavi, hastanın tümörü ile ilgili genel gidişatı değiştirmiyor. Amaç, hastanın en erken dönemde günlük hayat fonksiyonlarına dönebileceği bir tedavi uygulayarak hastanın yaşam kalitesini arttırmak oluyor.

Kemik tümörü olan hastaların 20 yıl önceki tedavisi, tümörün bulunduğu uzvun kesilmesiyken, artık yeni tedavi yöntemleri ile uzuvlar büyük oranda korunmaktadır.

Çocuklara Yedek Kemikle Hayata Tutunma Şansı Olabilir!

Küçük çocuklarda gün yüzüne çıkan tümörlerde, büyüme kıkırdağı ve eklem yüzü kemikle kesilip atılmak zorunda kalır. Günümüzde bunun yerine, fibula adı verilen kemik, büyüme kıkırdağıyla dikilip hastaya nakledilir. 

Hem eklemin tamiri yapılmış olur hem de büyüme yeteneği baki bir uzuv elde edilmiş olur. Küçük çocuklara yapılabilen bu işlem aracılığıyla çocuklar birçok fiziksel aktiviteyi engelsiz bir biçimde gerçekleştirebilmektedir.

Kemiklerdeki Boşluklar Yeni Kemiklerle Doldurulabilir!

Bazı hastalarda tümör tüm uyluk kemiğini kaplayacak hale bürünmüş olabilir. Yedek kemik olan “fibula”, birleştirilerek kemiğin içerisinde meydana gelen boşluk doldurulabilir. Ameliyat sonrası beklenen, 1 yıllık bir süre zarfında konulan kemiğin iyileşmesi ve tutunmasıdır. Vücut kemiği kabullendiğinde her şey normal temposuna dönebilmektedir.

180 Derecede Dondurulmuş Kemikle Tedavi Yapılabilir!

Ameliyat ile çıkarılan tümörlü kemik, -180 derecelik sıvı azot kanında dondurulur. Dondurma işlemi, kemiğin dayanıklılığını çok az etkilemektedir. Dondurulan kemiğin içi ya kemik çimentosu ile doldurulur ya da yedek kemik fibula dondurulmuş kemiğe gömülebilir. 

Dondurularak koruma işlemi sayesinde enfeksiyon riski çok büyük ölçüde azalmaktadır. Fakat bu yöntemin uygulanabilmesi için, tümörün kemik yapısına çok fazla zarar vermemiş olması gereklidir.

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 24 Mayıs 2021 Pazartesi Yayımlanma Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe

Hastaneler

Sıralama Türü:

Tıbbi Birimler

Medikal Teknolojiler

Kemik Tümörleri biriminde yer alan tüm medikal teknolojik cihazlarımızı görüntülemektesiniz.

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Sağlığınız Sağlığımızdır
20 : 59 : 55