Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
İçindekiler

Kemik Tümörü Nedir?

Vücudun başka bölgelerinde oluşan tümörlerde olduğu gibi, kemik dokularında bulunan bazı hücrelerin kontrolsüz büyümesi ve çoğalması sonucunda oluşan yapılara kemik tümörü adı verilir.

Kemik sağlığının temelinde kemik yoğunluğu yer almaktadır. Kemik yoğunluğu, kalsiyum miktarına bağlı olarak 20 ila 30 yaş aralığında en yüksek seviyeye ulaşır. Bu yaş aralığından itibaren kemik yoğunluğu seviyesinin stabil tutulabilmesi için beslenmeye, egzersize, yaralanmalara dikkat etmek gereklidir.

Kemik tümörü çoğunlukla semptom göstermeden ilerlediğinden, ağrısı hissedilir hissedilmez veya ele gelen bir kitle olduğunda doktora gidilmesi büyük önem arz eder.


Kemik Tümörü Çeşitleri

Kemik tümörleri iyi ve kötü huylular olarak ikiye ayrılırlar. Kemik tümörleri, genellikle iyi huylu olmasına rağmen kötü huylu olanlar da mevcuttur. Kötü huylu kemik tümörleri, yani kemik kanseri 2 şekilde ortaya çıkabilir. Kemik kanserini oluşturan primer yani birincil tümörler, kemiğin kendi tümörleridir. Kemik, kemik iliği, kıkırdak dokularında bulunan hücrelerin kontrolsüz çoğalmaları ve yayılmaları durumunda ortaya çıkar. Diğer kemik tümörleri ise vücutta bulunan başka organların tümörlerinin kemiğe nüfuz etmesiyle, yani metastazla oluşurlar. Bu tür kemik kanseri sekonder yani ikincil olarak adlandırılır. Kemikte metastazlar, kemiğin kendi tümörlerine kıyasla çok daha sık görülürler. Kemik metastazlarına özellikle prostat, meme, akciğer, tiroid bezi ve böbrek kanserlerinde rastlanır.

Kötü Huylu Kemik Tümörleri (Kemik Kanseri)

1. Birincil (Primer) Kemik Kanseri Türleri

Osteosarkom: Birincil kemik kanserleri arasında gençler ve çocuklar arasında en sık görülen kemik kanseri türü osteosarkomdur. Genellikle diz bölgesinde orta çıkar, hastalığa neden olan gen anormallikleri bulunur.

Kondrosarkom: Kıkırdak dokusu üreten hücrelerde meydana gelen birincil kemik kanseri türlerindendir. Genellikle kalça, pelvis ve omuz bölgesinde meydan gelir. Nadir görülen bir kemik kanseri türüdür.

Fibrosarkom: Kemiğin hücredışı yapısını üreter fibroblastların aşırı çoğalması sonucunda ortaya çıkan kanser türüdür. Sıklıkla bacak kemikleri ve alt çene kemiğinde ortaya çıkar.

Ewing Sarkomu: Ewing sarkomu birincil kemik kanseri türleri arasında yer alan, kemik ve yumuşak dokularda oluşan bir kanser türüdür. Hastalığa gen mutasyonlarının neden olduğu bilinmektedir. Genellikle bacak bölgesinde, pelvis ve kaburga bölgesinde oluşur.

2. İkincil (Sekonder) Kemik Kanseri Türleri

Metastatik Kemik Tümörleri: İlk olarak kemik, kemik iliği ya da kıkırdak dokularında oluşmayan, vücudun başka bölgelerindeki kanserli dokuların metastaz yaparak yayılması sonucu kemikte de görülen kemik kanser türüdür. Bu nedenle bu kemik kanserine, ikincil yani sekonder kemik kanseri denir. Birincil kemik kanseri türlerine göre daha yaygındır. Kemik tümörlerindeki belirtilere belirtilere ek olarak, metastaz yaptığı organın kanser şikayetleri de hastada bulunabilir.

İyi Huylu Kemik Tümörleri

İyi huylu kemik tümörlerine selim leyozlar da denebilir. Bu tür tümörler genellikle rastlantısal olarak hekim tarafından saptanır. Bu tümörler, kansere neden olmazlar ancak ağrı ve şişlik şikayetiyle kendini gösterir ilerleyen aşamalarında kemik kırıklarına neden olabilir. İyi huylu kemik tümörleri 3 evrede değerlendirilir:

1. Evre kemik tümörleri genellikle hekim tarafından rastlantısal olarak teşhis edilir. Hastanın herhangi bir şikayeti olmayabilir.

2. Evre kemik tümörlerinde, tümör çevresindeki dokularda yıkıma sebep olabilir. Hastada genellikle ağrı ve şişlik şikayetleri olur.

3. Evre kemik tümörleri yayılmacı karakterde olurlar. Çevre dokularda yıkıma sebep olurlar ve büyüme eğilimleri vardır. Ağrı ve şişlik, kemikte kırılma gibi şikayetlere neden olabilirler.

İyi huylu kemik tümörlerine aşağıdakiler örnek verilebilir:

 • Basit kemik kisti
 • Non-osssifying fibroma (NOF)
 • Osteokondrom
 • Enkondrom
 • Fibröz displazi
 • Kondromiksoid fibrom
 • Osteoblastom
 • Kondroblastom
 • Dev hücreli tümör
 • Anevrizmal kemik kisti

Kemik Tümörü Nedenleri Nelerdir?

Kemik tümörlerinin nedenlerinin tümü kesin olarak bilinmemektedir. Diğer kanser türlerinde olduğu gibi genetik mutasyonlar, çevresel faktörler ve ailedeki kanser öyküsü kemik tümörleri oluşumunda etkilidir.

Kemik Tümörleri Risk Faktörleri Nelerdir?

Ülkemizde çok yaygın bir kanser türü değildir ve gençlerde daha sık rastlanılmaktadır. Çoğu kemik tümörlerinin kesin nedeni henüz bilinememektedir. Ancak bazı faktörlerin hastalıkla bağlantılı olduğu bilinmektedir:

 • Genetik sendromlar kanser riskini arttıran faktörler arasında yer almaktadır.
 • Kemik kanseri erkeklerde daha çok görülmektedir.
 • Yüksek dozda radyasyona maruz kalmak riski artırmaktadır.
 • Genç hastalarda farklı bir kanser türünü tedavi etmek amacıyla uygulanan radyasyon, kişide sonradan kemik kanseri oluşumuna neden olabilir.
 • Çocuklarda hızlı büyüme, kemiklerin hızlı gelişimi de yine tümör oluşumunda risk faktörü olabilmektedir.

Kemik Tümörü Belirtileri Nelerdir?

Kemik tümörlerinin en yaygın iki belirtisi tümörden etkilen kemiklerde; ağrı ve şişlik ile yine tümörden etkilenen kemiklerde kırık oluşumudur.

 • Kemikte ağrı ve şişlik: Genelde kemik tümörü olan hastalar önceleri aktivite ile başlayan ama zamanla istirahatte de ortaya çıkabilen ağrı ile hekime başvururlar. Özellikle kaval kemiği ya da kaburga gibi cildin hemen altındaki kemiklerde giderek büyüyen bir şişlik, erkenden ortaya çıkabiliyor. Kemik kanserinde ağrı ve şişlik en belirgin belirtidir.
 • Kemik kırığı: Kemikteki ağrı ve şişlikten daha nadir olarak kendi kendine oluşan kemik kırığı kemik tümörlerinin yaygın belirtilerindendir. Özellikle çocukluk ve gençlik çağında tanı konan iyi huylu kemik tümörleri başka nedenlerle çekilmiş röntgen filmlerle tesadüfen saptanabilmektedir.

Etkilenen kemikteki ağrı, şişlik ve kırıklar kemik tümörlerinin en yaygın belirtileridir. Bunlar dışındaki diğer belirtiler şu şekildedir:

 • Kemik üzerinde belirgin bir yumru
 • Harekette meydana gelen kısıtlılık
 • Halsizlik, yorgunluk ve çabuk yorulma
 • İştahsızlık
 • Bulantı ve kusma
 • İstemsiz kilo kaybı
 • Ateş
 • Döküntü

Eğer kemik tümörü uzak metastaz sonucu kemikte oluşum gösterdiyse, metastaz yaptığı organa bağlı olarak belirtiler görülebilir. Kemik metastazlarının sıkça gözlendiği prostat, meme, akciğer, tiroid bezi ve böbrek kanserlerinde görülen belirtiler, kemik tümörlerinin belirtilerine eklenebilir.


Kemik Tümörü Tanı Yöntemleri

Öncelikle yapılması gereken ilk tetkik kemiklerin rahatlıkla incelebileceği direkt grafi (röntgen filmi) çekmektir. Röntgen ile kemik tümörünün türü hakkında önemli klinik bilgiler sunabilir.

Fakat kemik tümörlerinde, bulundukları yer ve türü çok önemli olduğundan uygulanacak cerrahi yöntem ve tedavi de değişkenlik gösterir. Bu yüzden tümörün çevre dokularla komşuluk ilişkilerini, kanlanmasını ve yaygınlıklarını incelemek için kemik sintigrafisi, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme yöntemlerinden faydalanılıyor.

Tomografi kemikteki tüm ayrıntıları göstermek amacıyla kullanılırken, MRI yumuşak doku, kemik içindeki tümörün uzantısı ya da uzak noktaya yayılma riskini görebilmek için tercih edilebilir.

Metastaz olup olmadığını anlamak amacıyla kemik sintigrafisi kullanılabilir.

Muayene ve görüntüleme neticesinde tümörün kötü huylu olabileceği düşünülürse cerrahi girişimlerle biyopsi alınabilir veya tümör olduğu gibi çıkartılabilir; bu işlemleri takiben yapılacak patolojik inceleme ile tanı konabilir.

Kemik Tümörü Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Kemik kanseri tedavisinde en önemli nokta hastanın hayatının kurtulmasıdır. İkincil noktayı uzuvları korumak ve iş görebilirliğini elinde bulundurmak alır. Son noktada ise estetik kaygı yer almaktadır. Her tümör grubunda tedavi felsefesi farklıdır.

Kemik Kanseri Tedavisi

Kötü huylu kemik tümörlerinde tümörün cerrahi olarak çıkartılmasının yanı sıra, etkilenen organın fonksiyonlarını elden geldiğince koruman amaçlanır; tümör tekrarını engellemek için ışın tedavisi (radyoterapi) ve hastalığın başka organlara yayılımını kontrol etmek için ilaç tedavisi (kemoterapi) kullanılabilir.

Metastazlarda kemik dokuya uygulanan tedavi, hastanın tümörü ile ilgili genel gidişatı değiştirmez. Amaç, hastanın en erken dönemde günlük hayat fonksiyonlarına dönebileceği bir tedavi uygulayarak hastanın yaşam kalitesini arttırmaktır.

Kemik tümörü olan hastaların 20 yıl önceki tedavisi, tümörün bulunduğu uzvun kesilmesiyken, artık yeni tedavi yöntemleri ile uzuvlar büyük oranda korunmaktadır.

İyi Huylu Kemik Tümörü Tedavisi

İyi huylu kemik tümörlerinin tedavisi türüne ve evresine bağlı olarak yapılırlar. Çocuklarda rastlanılan iyi huylu kemik tümörleri kendiliğinden kaybolabilir. İyi huylu kemik tümörlerinde cerrahi yönteme başvurmak yerine, düzenli kontrol ve takip etmek daha büyük önem arz eder.

Cerrahi yönteme başvurmak için; tümörün kemik kırılmasına sebep olacak kadar bünyeye zarar vermesi, kemiğin büyümesini olumsuz yönde etkilemesi, kemikte bir kısalık ya da eğrilik yaratması, tanıyla ilgili bir şüphe mevcut ve o bölgeden örnek almak gibi durumlar sayılabilir.

İyi huylu kemik tümörlerinin tedavisinde temel amaç, mümkün olduğunca tümörü takiple izlemek, tümörün kemik yapılara verdiği ilerleyici bir hasar varsa hastanın kendi dokusunu koruyarak tümörü tekrar etmesini engelleyecek oranda vücuttan uzaklaştırmak ve oluşan kemik boşluklarını hastanın kendisinden alınan ya da kemik bankasından gelen kemik yamaları ile doldurmaktır.


Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 13 Eylül 2022 Salı Yayımlanma Tarihi: 13 Eylül 2022 Salı

Tıbbi Birimler

Medikal Teknolojiler

Kemik Tümörleri biriminde yer alan tüm medikal teknolojik cihazlarımızı görüntülemektesiniz.

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size ulaşmamızı ister misiniz?