Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Nadir tümörler, her 100.000 kişide 6'dan az kişiyi etkileyen kanser türleridir. Genellikle spesifik belirtileri yoktur, ancak ileri evrelerde belirti gösterebilirler. Tanı, fizik muayene, kan testleri, endoskopik ve radyolojik testler ile biyopsi ile konur. Tedavi, multidisipliner bir ekip tarafından kişiselleştirilir ve cerrahi müdahale, kemoterapi, radyoterapi, immünoterapi ve hedefe yönelik tedavi gibi yöntemleri içerir. Gastrointestinal stromal tümörler, nöroendokrin tümörler, melanomlar ve sarkomlar gibi nadir tümör türleri bulunmaktadır. Düzenli doktor kontrolleri ve takip, kanserin tekrarlama riskini azaltmak için önemlidir.
İçindekiler

Nadir Tümörler Nedir?

Nadir tümörler yılda 100.000 kişi başına 6’dan az hastanın tanı aldığı kanser türleridir. Nadir tümörlerin çoğu zaman kendilerine özgün belirgin bir belirtisi olmayabilir. Bununla birlikte ileri evre tümörlerde, oluştukları organa göre bazı belirtileri de olabilmektedir. Bu sebeple vücudunuzda olan belirtileri izlemeli ve uzun süreli olan belirtiler hakkında hekiminize bilgi vermeniz gerekmektedir. Hekim muayene sonrası istemiş olduğu kan testleri, endoskopik testler, radyolojik testler ve/veya biyopsi sonucu ile nadir tümörler için tanı konmaktadır. Kesin tanı alan hastaların tedavisi için patologlar, radyologlar, cerrahlar, tıbbi onkologlar, radyoterapi onkologlarının yanı sıra gastroenterologlar ve nükleer tıp uzmanlarının da dahil olduğu multidisipliner bir ekip kararı sonrası planlama yapılmalıdır. Gastrointestinal onkoloji ünitesi 'nde nadir gözlemlenen tümörlerin tanı ve tedavisi multidisipliner bir anlayışla izlenmektedir.

Gastrointestinal Sistemde (Sindirim Sisteminde) Olan Nadir Tümörler

 • Gastrointestinal Stromal Tümörler
 • Nöroendokrin Tümörler
 • Melanomlar
 • Sarkomlar

Gastrointestinal Stromal Tümörler

Sindirim sisteminizdeki (yemek borusundan anüse kadar olan ) herhangi bir organın düz kas dokularında gelişen, hücre yapılarının kontrolsüz çoğalmasıyla oluşan kanser türüdür. Bu tümörler genellikle belirti olmadan farklı bir şikayet ile yaptırdığınız testlerde tesadüfen belirlenmekte ve tanısı konmaktadır. Bunun yanı sıra hastalık ileri evrelerde ise bazı belirtiler görülebilmektedir:

 • İstemsiz kilo kaybı
 • Halsizlik
 • Yutma güçlüğü
 • Sürekli olan karın ağrısı
 • Karında şişlik-kitle
 • Kusma
 • Dışkıda kan

Gastrointestinal stromal tümörlerde 50 yaş ve üzeri olmak, kalıtsal sendromlar (Carney-Stratakis sendromu gibi )kalıtsal hastalıklar risk faktörü olarak karşımıza çıkmaktadır. Gastrointestinal stromal tümörlerin tanısında kullanılan testler:

 • Fizik Muayene
 • Biyopsi
 • Genetik Testler
 • Bilgisayarlı Tomografi (BT)
 • Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG)
 • Endoskopi
 • Kapsül Endoskopi
 • Kolonoskopi
 • Endoskopik Ultrason (EUS)

Gastrointestinal stromal tümör sindirim sisteminin herhangi bir yerinde oluştuğundan, hastanın ve hastalığın durumuna göre kişiselleştirilerek tedavi planı yapılır.

Cerrahi Müdahale: Gastrointestinal stromal tümörlerde cerrahi müdahalenin amacı tümörün tamamını ortadan kaldırmaktır. Cerrahi müdahale genellikle tümörün boyutuna ve konumuna göre bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Tümör küçükse, genellikle tümör ve etrafındaki doku çıkarıla bilinmektedir ve kapalı ( laparoskopik / robotik ) ameliyat şeklinde cerrahi eksizyon tercih edilmektedir. Tümör büyükse ve etrafındaki yakın bölgelere yayılmışsa öncelikle ilaç tedavisi sonrasında cerrahi müdahale yapıla bilinmektedir.

İlaç tedavisi ile tümörün küçültülmesi hedeflenir. Böylelikle tümörlü doku ve yakınındaki yayıldığı organların tümörlü kısımları alınarak tümörün tamamen temizlenmesi amaçlanmaktadır. Gastrointestinal stromal tümör karaciğere yayılmışsa, özellikle tümörleri çıkarmak için ameliyat yapılamıyorsa ablasyon ve embolizasyon gibi tedaviler kullanılabilir. Ablasyon, tümörlerin aşırı sıcak, soğuk veya kimyasal maddeler kullanılarak yok edilmesidir.

Bazen karaciğerde birkaç küçük tümör şeklinde yayılmış olan gastrointestinal stromal tümörleri yok etmek için kullanılmaktadır. Embolizasyon ise, karaciğerdeki kanser hücrelerine kan akışını engellemek veya azaltmak için maddeler enjekte edildiği bir prosedürdür. Bu prosedürde tümörü besleyen damarın bloke edilmesi ve kanserin yok edilmesi amaçlanmaktadır. Vücudun diğer yerlerine yayılım yapmış yani tümör uzak bölgelere yayılım göstermişse, ilk seçenek cerrahi müdahale olmayabilir. Hedefe yönelik tedavi ile ilaç tedavisi başlanmaktadır.

Kemoterapi: Hücreleri öldürerek veya hücrelerin bölünmesini durdurarak kanser hücrelerinin büyümesini durdurmak için hap şeklinde yutulabilen veya damar içine enjekte edilebilen ilaçların kullanıldığı bir kanser tedavisidir. İlaçlar kan dolaşımından geçerek vücudun çoğu yerine ulaşmaktadır. Gastrointestinal stromal tümörlerde geleneksel kemoterapi ilaçları yerine hedefe yönelik ilaçlar tercih edilmektedir.

Radyoterapi: Kanser hücrelerini öldürmek veya büyümelerini önlemek için yüksek enerjili ışınların kullanıldığı bir kanser tedavisidir. Gastrointestinal stromal tümörlerin tedavisinde sıklıkla kullanılan bir yöntem değildir. Genellikle semptomların hafifletilmesi için tercih edilmektedir.

Hedefe Yönelik Tedavi: Kanser hücrelerinin nasıl büyüdüğünü, bölündüğünü ve yayıldığını kontrol eden proteinleri hedef alan bir kanser tedavisi türüdür.

Nöroendokrin Tümörler

Nöroendokrin tümörler, sinir hücreleri ile vücutta hormon salgılayan hücrelerin birleşim bölgelerinde bulunan nöroendokrin hücrelerinin kontrolsüz çoğalması ile oluşan tümörlerdir. Bu nöroendokrin hücreler, gastrointestinal (sindirim) sistem de dahil olmak üzere vücudun her yerinde bulunmaktadır. Bu sebeple nöroendokrin tümörler vücudun herhangi bir yerinde oluşabilmektedirler fakat sıklıkla bağırsaklarda, pankreas ve akciğerlerde bulunurlar. Bu tümörler nadir görülür ve genellikle yavaş büyüme gösterirler.

Nöroendokrin tümörlerin kesin nedeni bilinmemekle birlikte, multipl endokrin neoplazi tip 1( MEN 1), nörofibromatozis tip 1, Von Hippel-Lindau syndrome (VHL) gibi nadir görülen ailesel sendromlar, sağlıksız beslenme alışkanlıkları, 50 yaş ve üzeri olmak, stres ve hareketsiz yaşam nöroendokrin tümörlerin oluşma riskini arttırmaktadır.Nöroendokrin tümörler genellikle belirti olmadan ilerlerler, ancak bazı nöroendokrin tümörleri salgılanan hormona göre belirti gösterebilmektedir. Nöroendokrin tümörlerinin bazı belirtileri ise aşağıdaki gibidir.

 • Bağırsak alışkanlıklarında değişiklik
 • Kusma/kanlı kusma
 • Karın ağrısı
 • İştahsızlık
 • İstemsiz kilo kaybı, halsizlik
 • Sarılık
 • Deri döküntüsü
 • Kan şekerinde düzensizlik, çarpıntı, bayılma

Nöroendokrin tümörlerin tanısı için kullanılan başlıca testler:

 • Fizik Muayene
 • Genetik Testler
 • Biyopsi
 • Kan ve İdrar Testleri
 • Ultrason
 • Bilgisayarlı Tomografi (BT)
 • Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG)
 • Endoskopi ve/veya Kolonoskopi
 • Sintigrafi
 • Bronkoskopi
 • PET-BT

Nöroendokrin tümörler genellikle yavaş büyüyen ve hastalığın seyri ve iyileşme olasılığı iyi tümörler olsalar da nadiren diğer organlara yayılım gösterebilirler. Nöroendokrin tümörlerin tedavisi, tümörün yerine, kanserli hücrelerin diğer organlara yayılımına, nöroendokrin tümörün yeni teşhis edilip edilmediği veya tekrarlamış olup olmadığı ile hastanın tıbbi durumuna göre değişiklik göstermektedir:

Cerrahi Müdahale: Erken evre saptanan nöroendokrin tümörlerde cerrahi müdahale öncesi ilaç tedavisi gerekebilir. Karsinoid tümörlerde, cerrahi rezeksiyon yani tümörü ve çevresindeki bazı dokuların cerrahi müdahale ile alınması kesin tedavi için en iyi seçenektir. Fakat nöroendokrin tümörlerde cerrahi müdahale yapılamadığı durumlarda, tümörün büyüklüğü ve diğer organlara olan yayılımı diğer tedavi seçeneklerinin uygulanmasını gerektirebilir.

Kemoterapi: Hücreleri öldürerek veya hücrelerin bölünmesini durdurarak kanser hücrelerinin büyümesini durdurmak için hap şeklinde yutulabilen veya damar içine enjekte edilebilen ilaçların kullanıldığı bir kanser tedavisidir. İlaçlar kan dolaşımından geçerek vücudun çoğu yerine ulaşmaktadır. Kemoterapinin verilme şekli, tedavi edilen kanserin türüne ve evresine bağlıdır.

Radyoterapi: Kanser hücrelerini öldürmek veya büyümelerini önlemek için yüksek enerjili ışınların kullanıldığı bir kanser tedavisidir. Daha çok vücudun diğer bölgelerine yayılmış nöroendokrin tümörlerin tedavisi için kullanılmaktadır.

Hormon Tedavisi: Somatostatin analogları ile yapılan tedavi türüdür. Somatostatin analogları vücudunuzun çok fazla hormon üretmesini engelleyerek kanserli hücrelerin vücudun diğer bölgelerine yayıldığında tümörün büyümesini de yavaşlatabilmektedir.

Hedefe Yönelik Tedavi: Kanser hücrelerinin nasıl büyüdüğünü, bölündüğünü ve yayıldığını kontrol eden proteinleri hedef alan bir kanser tedavisi türüdür.

Melanom

Melanom, cilde rengini veren hücrelerin kontrolsüz çoğalmasıyla oluşan bir cilt kanseridir. Nedeni bilinmemekle birlikte gen mutasyonları melanom sebebi olabilmektedir. Melanom cilt kanserlerinin en tehlikelisi ve en nadir görülen türüdür. Ciddi bir cilt kanseri olmasına rağmen, erken teşhis ile yüksek oranda tedavi edile bilinmektedir.

Melanomların çoğu siyah veya kahverengi renktedir, ancak bazıları pembe, kırmızı, mor veya ten renginde olmaktadır. Melanomlar mevcut benlerde başladığı gibi normal cildinizde de başlayabilmektedir. Bu sebeple cildin gözlemlenmesi ve kaç adet bene sahip olduğunun bilinmesi gerekmektedir.

Bağışıklık sisteminin zayıf olması, ailede melanom öyküsünün olması, Xeroderma pigmentosum gibi kalıtsal hastalıklar, diğer cilt kanserlerinden birinin olması, açık ten rengine sahip olmak, uzun süreli ultraviyole ışığa maruz kalmak ve vücuttaki benlerin çok olması melanom riskini arttıran faktörlerdenedir. Bu sebeple ultraviyole ışınlara maruziyeti azaltmak, güneş ışınlarına doğrudan maruziyeti azaltmak, yüksek faktörlü güneş kremleri kullanmak, bağışıklık sistemini güçlendirmek, yeni, değişen ve anormal benlere dikkat ederek melanom riskini azaltabiliriz.

Melanomun Belirtileri

 • Benin boyutu, şekli veya renginde değişiklikler
 • Benin yüzeyindeki değişiklik: pullanma, sızıntı, kanama, şişlik veya şişlik görünümü
 • İyileşmeyen yara
 • Kaşıntı, hassasiyet

Melanom Tanısı İçin Kullanılan Testler

 • Fizik Muayene
 • Dermoskopi
 • Biyopsi
 • Genetik Testler
 • Röntgen
 • Ultrason
 • Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG)
 • Bilgisayarlı Tomografi (BT)
 • Pozitron Emisyon Tomografisi (PET)
 • Kan Testleri

Melanom tedavisi, yeni teşhis edilip edilmediği veya tekrarlamış olup olmadığı ile hastanın tıbbi durumuna göre değişiklik göstermektedir:

Cerrahi Müdahale: Melanomun ana tedavisi genellikle cerrahi müdahaledir. Erken evre melanomlarda cerrahi müdahale ile kesin tedavi olunabilmektedir. İleri evre melanom tedavisinde cerrahi, kanserli hücre yapılarını yavaşlatmak içinde kullanılmaktadır. Melanomun yeri, büyüklüğü ve yayılımı tedavinin seyrini belirleyecektir.

Kemoterapi: Hücreleri öldürerek veya hücrelerin bölünmesini durdurarak kanser hücrelerinin büyümesini durdurmak için hap şeklinde yutulabilen veya damar içine enjekte edilebilen ilaçların kullanıldığı bir kanser tedavisidir. Kan dolaşımı yoluyla vücudun her yerine yayılırlar ve deri altı yayılım gösteren melanomlarda da kullanılmaktadır. İlk tedavi seçeneği olarak kemoterapi melanomda kullanılmamaktadır. Daha ileri evre olan melanomlarda, diğer tedavi yöntemleri kullanıldıktan sonra tercih edilmektedir.

Radyoterapi: Kanser hücrelerini öldürmek veya büyümelerini önlemek için yüksek enerjili ışınların kullanıldığı bir kanser tedavisidir. Ameliyatın yapılamadığı durumlarda, bazı erken evre melanomların tedavisinde kullanılabilir. Ayrıca tekrar riski yüksek olan melanomlarda ameliyat sonrası tedavi olarak kullanılabilir. Radyoterapi yöntemi aynı zamanda melanom semptomlarının azaltılmasında da kullanıla bilmektedir.

İmmünoterapi: Kişinin kendi bağışıklık sisteminin kanser hücrelerini daha etkili bir şekilde tanımasına ve yok etmesine yardımcı olmak için ilaçların kullanılmasıdır. Melanom tedavisinde çeşitli immünoterapi türleri kullanılmaktadır.

Hedefe Yönelik Tedavi: Kanser hücrelerinin nasıl büyüdüğünü, bölündüğünü ve yayıldığını kontrol eden proteinleri hedef alan bir kanser tedavisi türüdür. İleri evre melanomlarda kanserli hücre yapılarında belirli gen değişikliklerinde kullanılmaktadır.

Sarkomlar

Sarkomlar kemiklerde ve yağ, kas, kan damarları, sinirler, derin cilt dokuları ve fibröz dokular dahil olmak üzere yumuşak dokularda gelişen nadir kanserlerdir. Sarkomlar vücudun neresinde geliştiklerine bağlı olarak yumuşak doku veya kemik sarkomları olarak sınıflandırılır. Çoğu sarkomun bilinen bir nedeni yoktur, ancak Nörofibromatozis ve Li-Fraumeni sendromu gibi kalıtsal hastalıklar, kimyasallara maruz kalma, 65 yaş ve üzeri olma, kollarda veya bacaklarda uzun süreli şişlik, daha önce kanser olup yüksek dozda radyasyon almış olmak sarkom oluşma riskini arttıran faktörlerdir. Sarkomun belirtileri tümörün yerine göre değişiklik göstermektedir. Bazı sarkomlar büyüyüp komşu sinirlere, organlara veya kaslara baskı yapana kadar herhangi bir belirtiye neden olmayabilir. Yumuşak doku sarkomu erken evresinde ise ağrısız bir şişlik belirti olabilmektedir.

Bunun yanı sıra:

 • İstemsiz kilo kaybı
 • Sırt ağrısı
 • Ağrılı veya ağrısız şişlik
 • Kol ve bacaklarda hareketlerde zorluk

Sarkom tanısının belirlenmesinde kullanılan tetkikler:

 • Fizik Muayene
 • Kan Testleri
 • Röntgen
 • Bilgisayarlı Tomografi (BT)
 • Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG)
 • Kemik Taraması
 • Biyopsi
 • Pozitron Emisyon Tomografisi (PET)

Sarkomun türü, tümörün yeri, evresi, boyutu, tümörün yeni veya tekrar edip etmediği, hastanın genel durumu gibi birçok faktör tedavi sürecini etkileyebilmektedir.

Cerrahi Müdahale: Sarkom için kullanılan ilk tedavi yöntemi genellikle cerrahi tedavidir. Tümörü ve etrafındaki sağlıklı dokunun belirli bir kısmının çıkarılması işlemidir. Bu yöntem ile hiçbir mikroskobik hastalık bırakmadan tümörü ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır. Bazen cerrahi müdahale ile kemoterapi ve radyoterapi ile beraber kullanılmaktadır.

Kemoterapi: Hücreleri öldürerek veya hücrelerin bölünmesini durdurarak kanser hücrelerinin büyümesini durdurmak için hap şeklinde yutulabilen veya damar içine enjekte edilebilen ilaçların kullanıldığı bir kanser tedavisidir.

Radyoterapi: Kanser hücrelerini öldürmek veya büyümelerini önlemek için yüksek enerjili ışınların kullanıldığı bir kanser tedavisidir. Brakiterapi olarak adlandırılan bir radyoterapi yöntemi kullanılmaktadır. Bu yöntem yayılmayan sarkomun tedavisi için kullanıla bilmektedir. Cerrahi müdahale öncesinde, sırasında yada sonrasında uygulana bilinmektedir.

İmmünoterapi: Kişinin kendi bağışıklık sisteminin kanser hücrelerini daha etkili bir şekilde tanımasına ve yok etmesine yardımcı olmak için ilaçların kullanılmasıdır.

Hedefe Yönelik Tedavi: Kanser hücrelerinin nasıl büyüdüğünü, bölündüğünü ve yayıldığını kontrol eden proteinleri hedef alan bir kanser tedavisi türüdür. Hedefe yönelik tedavi tek başına veya diğer tedavi yöntemleri ile beraber uygulanabilir.

Nadir Tümörlerde Takip

Belirli periyotlarda doktor kontrolleri önerilmektedir. Doktor kontrolleri esnasında hastadan takip amaçlı (kanserin tekrar etme ihtimaline veya tedavi kaynaklı yan etki olması ihtimaline karşın) kan testleri, radyolojik testler gibi çeşitli testler istene bilinmektedir

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 3 Haziran 2024 Pazartesi Yayımlanma Tarihi: 3 Haziran 2024 Pazartesi

Tıbbi Birimler

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size ulaşmamızı ister misiniz?