Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2011 Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç hastalıkları Anabilim Dalı, Gastroenteroloji Bilim Dalı / Doçent
 • 2009 Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç hastalıkları Anabilim Dalı, Gastroenteroloji Bilim Dalı / Yardımcı Doçent
 • 2006 Marmara Üniversitesi Hastanesi Gastroenteroloji
 • 2001 Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları
 • 1994 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2009 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2007 - 2008 Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • 2006 - 2007 Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • 2006 İskenderun Devlet Hastanesi
 • 2002 - 2006 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı Üst İhtisas
 • 2001 - 2004 Marmara Üniversitesi Gastroenteroloji Enstitüsü, Viral Hepatitler Master Programı
 • 2001 - 2002 Marmara Üniversitesi Gastroenteroloji Enstitüsü
 • 1997 - 2001 Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği Uzmanlık Eğitimi
 • 1995 - 1997 Alman Hastanesi, Dahiliye Bölümü
 • 1994 - 1995 Gaziantep İslahiye 1 No''lu Sağlık Ocağı
ÜYELİKLER
 • Türk Tabipler Birliği
 • Türk Gastroenteroloji Derneği
 • Endoskopi Derneği
 • European Association for the Study of the Liver
 • İnflamatuar Barsak Hastalıkları Derneği
 • Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Mid-esophageai ulceration and candidiasis-associated distal esophagitis as two distinct clinical patterns of tetracycline or doxycycline-induced esophageal injury Gencosmanoglu R, Kurtkaya-Yapicier 0, Tiftikci A, Avsar E, Tozun N, Oran ES. J Clin Gastroenterol. 2004 Jul; 38(6): 484-9
 • Can an immunohistochemistry method differentiate intestinal tuberculosis from Crohn''s disease in biopsy specimens? Dig Dis Sci. 2011 Apr;56(4):1165-70 Ince AT, Güneş P, Senateş E, Sezikli M, Tiftikçi A, Ovünç O.
 • The Prevalence of the Mutation in Codon 249 of the P53 Gene in Patients with Hepatocellular Carcinoma (HCC) in Turkey. J Gastrointest Cancer. 2010 41(3):185-9 10. Ozdemir FT, Tiftikci A, Sancak S, Eren F, Tahan V, Akın H, Gündüz F, Kedrah AE, Ustündağ Y, Avşar E, Tözün N, Ozdoğan O.
 • Sigmoid Kolon Tutulumlu Mikroskopik Polianjiit; Ağrısız Kanama ile Başvuran Bir Olgu. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi: 2010:1(1) 46-48 Tiftikçi A, Yurteri G, Atuğ Ö, Çelikel Ç, Yavuz Ş, Hamzaoğlu H.
 • Anemiye Neden Olan Dev İnflamatuar Fibroid Polip: Olgu Sunumu. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi: 2010:1(2) 115-117 Vardareli E, Tiftikçi A, Tözün N, Özveri E, Ertem M.
 • Oxidative stress in Helicobacter pyloriinfection: does supplementation with vitamins C and E increase the eradication rate? Helicobacter. 2009 Aug;14(4):280-5 9. Sezikli M, Cetinkaya ZA, Sezikli H, Güzelbulut F, Tiftikçi A, Ince AT, GökdenY, Yaşar B, Atalay S, Kurdaş OO.
 • Serum levels of adipokines in patients with chronic HCV infection: relationship with steatosis and fibrosis. Arch Med Res. 2009 May;40(4):294-8 8. Tiftikci A, Atug O, Yilmaz Y, Eren F, Ozdemir FT, Yapali S, Ozdogan O, Celikel CA, Imeryuz N, Tozun N.
 • Awareness of hepatitis C virus transmission routes among patients, their household contacts and health care staff: does perception match the reality? Turk J Gastroenterol. 2009 Jun;20(2):104-7 Tiftikçi A, Atuğ O, Tözün N.
 • Members of the Turkish IBD Study Group. Clinical Characteristics of Inflammatory Bowel Disease in Turkey: A Multicenter Epidemiologic Survey. Akpinar H, Tuncer C, Suleymanlar I, Ovunc O, Hilmioglu F, Asian S, Turkdogan K, Bahcecioglu HI, Yurdaydin C; J Clin Gastroenterol. 2008 Aug 21 Tozun N, Atug O, Imeryuz N, Hamzaoglu HO, Tiftikci A, Parlak E, Dagli U, Ulker A, Hulagu S,
 • Crest syndrome and renal involvement. Tarçın Ö, Ozcivan M. Aydın H. Tiftikci A.Marmara Medical Journal. 2007, 20 (3):186-189
 • Actinomycotic hepatic abcess. Tiftikci A. Vardareli E.N. Kaban K. Peker O. Akansel S. Tozun N. Hepatology International 2 (1) nov 2007; 133-5
 • Serum leptin is not a diagnostic marker for familial mediterranean fever attacks. Toy B. Tarcin 0. Bagci S. Ustundag Y. Inal A. Tiftikci A. Mediators of inflammation. 2006;(2):62868
 • Influence of serum folic acid levels on plasma homocysteine concentrations in patients with rheumatoid arthritis. Tiftikci A, Ozdemir A, Tarcin O, Tarcin 0, Inane N, Sahinoglu S, Direskeneli H, Yavuz S, Uras F,Barut Y. Rheumatol Int. 2006 Jan; 26(3)191-4
 • Mid-esophageai ulceration and candidiasis-associated distal esophagitis as two distinct clinical patterns of tetracycline or doxycycline-induced esophageal injury. Gencosmanoglu R, Kurtkaya-Yapicier 0, Tiftikci A, Avsar E, Tozun N, Oran ES. J Clin Gastroenterol. 2004 Jul; 38(6): 484-9
 • İnflamatuar Barsak Hastalıklarında Biyolojik Tedaviler: infliximab ve Digerleri Tiftikci A. Tüzun N. Aktuel Tip Dergisi 7(4) Mayıs 2002;49-52
 • Kronik Hemodiyaliz ve ayaktan devamlı Periton dializi tedavisi gören hastaların çinko ve bakır metabolizmaları yönünden karşılastırılması Haydarpaşa Numune Egitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi. 39:91-95 - 1999 Ozdemir A. Keskin T. Kahraman L Seymen P. Tiftikci A. Sezer M. Kokyar N. Barut Y.

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?