Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2006 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi
 • 2000 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
 • 1994 Özel Koç Lisesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2022 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2010 - 2017 Başkent Üniversitesi İstanbul Sağlık Uyg ve Araştırma Hastanesi
 • 2013 Baylor College St. Luke''s Hospital, Houston, ABD / Gözlemci Hekim
 • 2010 Bayındır İçerenköy Hastanesi
 • 2009 - 2010 Medikal Park Göztepe Hastanesi
 • 2008 - 2009 Ordu Devlet Hastanesi
 • 2006 Harvard Üniversitesi Massachusetts General Hospital, Boston, ABD Kalp Cerrahisi Kliniği / Gözlemci Hekim
 • 2006 2006 Harvard Üniversitesi Boston Children''s Hospital, Boston, ABD Kalp Cerrahisi Kliniği / Gözlemci Hekim
 • 1997 Heidelberg Üniversitesi Tıp Fakültesi, Onkoloji Cerrahisi Kliniği (ALMANYA) / Gözlemci Stajyer
ÜYELİKLER
 • Türk Yara Bakımı Derneği
 • Avrupa Vasküler Cerrahi Derneği
 • Türk Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği
 • Türk Kalp-Damar Cerrahisi Derneği
 • Türk Fleboloji Derneği
 • Avrupa Yara Bakımı Derneği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • The effect of tramadol plus paracetamol on consumption of morphine after coronary artery bypass grafting J Clin Anesth 2017 Feb;36:189-193 Altun D, Çınar Ö, Özker E, Türköz A.
 • Le-Compte maneuver in surgical correction of absent pulmonary valve. Does it improve severe bronchial compression? Int J Cardiol 2017 May l;234:151-3 Sarıtaş B, Özker E, Sarısoy Ö, Şahin M, Gümüş B, Ayabakan C
 • An extraordinary manifestation of nodular cystic fat necrosis. Am J Dermatopathol 2016;Mar;38(3):e33-5 Tukenmez Demirci G, Mansur AT, Ozker E, Demiralay E
 • Acral melanoma with satellitosis, disguised as a longstanding diabetic ulcer: a great mimicry. Int Wound J 2016 Oct 13(5): 1006-8 Mansur AT, Demirci GT, Ozel O, Ozker E, Yıldız S.
 • Büyük arterlerin kompleks transpozisyonunda cerrahi seçenekler. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2016 January;24(l):001-009 Ayabakan C, Sarıtaş B, Özker E, Türköz R,Tokel K
 • Surgical options in complex transposition of great arteries. Turk Gogus Kalp Dama 2016 January;24(l):001-009 Ayabakan C, Santaş B, Özker E, Türköz R, Tokel K.
 • Aksillo-aksiller bypass cerrahisindeki başanlı anestezi yöntemi. Ağn-94840 DOL 10.5505/agri.2015.94840 Altun D, Çınar Ö, Özker E, Türköz A.
 • Factors affecting the clinical outcomes in patients with bidirectional cavopulmonary anastomosis. Turk Gogus Kalp Dama 2013 October;21(4):877-884 Ayabakan C, Sarısoy Ö, Sarıtaş B, Özker E, Vuran AC, Tokel K, Türköz R
 • Thoracic aorta as a source of inflow in the recurrent lower extremity revascularization: thoracofemoral bypass. Turk Gogus Kalp Dama 2013 January;21(l):235-236 Şirin G, Özker E, Konakçı M, Demirsoy E.
 • Cardiac pathologies and clinical follow-up of patients with Williams syndrome. Turk Gogus Kalp Dama 2013 October;21(4): 1027-1031 Sansoy Ö, Ayabakan C, Tokel K, Santaş B, Vuran C, Özker E, Türköz R

HEKİMİN ACIBADEM HAYAT İÇERİKLERİ

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI