Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2018 - 2021 Yeni Yüzyıl Üniversitesi Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi / Gastroenteroloji
 • 2014 Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji
 • 2010 Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları
 • 2004 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2021 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2016 - 2017 Biruni Üniversitesi Hastanesi / Gastroenteroloji / Yrd.Doç. Dr.
 • 2014 - 2016 İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Mecburi Hizmet
ÜYELİKLER
 • Türk Tabipler Birliği
 • Türk Gastroenteroloji Derneği
 • Gastrointestinal Endoskopi Derneği
 • Karaciğer Hastalıkları Araştırmaları Derneği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Management of suspected common bile duct stone: diagnostic yield of current guidelines. HPB (Oxford). 2017 Feb;19(2):126-132. doi: 10.1016/j.hpb.2016.11.003. Epub 2016 Nov 30. PMID:27914763 Kuzu UB, Ödemiş B, Dişibeyaz S, Parlak E, Öztaş E, Saygılı F, Yıldız H, Kaplan M, Coskun O, Aksoy A, Arı D, Suna N, Kayaçetin E.
 • The Detection of Cholangiocarcinoma in Primary Sclerosing Cholangitis Patients: Single Center Experience. J Gastrointest Cancer. 2016 Mar;47(1):8-14. doi: 10.1007/s12029-015-9777-1. PMID:26537791 Kuzu UB, Ödemiş B, Suna N, Yıldız H, Parlak E, Dişibeyaz S, Torun S, Akpınar MY, Coşkun O, Turhan N, Yüksel M, Kayaçetin E.
 • Cirrhosis with ascites: Is the presence of hemorrhagic ascites an indicator of poor prognosis? (Turk J Gastroenterol ; : -)DOI: 10.5152/tjg.2016.160042 Hakan Yıldız, Meral Akdoğan, Nuretdin Suna, Erkin Öztaş, Ufuk B Kuzu, Zülfükar Bilge, Onur Aydınlı, İsmail Taşkıran
 • Assessment of the endoscopic retrograde cholangiopancreatography grading system: A prospective study from a tertiary care center Turk J Gastroenterol. 2016 Feb 5. doi: 10.5152/tjg.2015.150366. PMID:26853789 Torun S, Parlak E, Yıldız H, Dişibeyaz S, Ödemiş B, Beyazıt Y, Şaşmaz N, Kayaçetin E.
 • Biliary stenting in difficult common bile duct stones: a single tertiary center experience. Turk J Med Sci. 2016 Dec 20;46(6):1779-1785. doi: 10.3906/sag-1602-149. PMID:28081327 Yüksel M, Dişibeyaz S, Kaplan M, Parlak E, Yıldız H, Ates İ, Kayaçetin E.
 • Clinical and histological features of idiosyncratic liver injury: Dilemma in diagnosis of autoimmune hepatitis. Hepatol Res. 2015 Apr 29. doi: 10.1111/hepr.12530. [Epub ahead of print] PMID:25926402 Kuzu UB, Öztaş E, Turhan N, Saygili F, Suna N, Yildiz H, Kaplan M, Akpinar MY, Akdoğan M, Kaçar S, Kiliç ZM, Köksal AŞ, Ödemiş B, Kayaçetin E.
 • The diagnostic value of brush cytology alone and in combination with tumor markers in pancreaticobiliary strictures. Gastroenterol Res Pract. 2015;2015:580254. doi: 10.1155/2015/580254. Epub 2015 Mar 26.PMID:25883643 Kuzu UB, Ödemiş B, Turhan N, Parlak E, Dişibeyaz S, Suna N, Öztaş E, Akpınar MY, Aksoy A, Torun S, Yıldız H, Kayaçetin E.
 • Diverticulum With Papillae: Does Position of Papilla Affect Technical Success? Surg Laparosc Endosc Percutan Tech. 2015 Oct;25(5):395-8. doi: 10.1097/SLE.0000000000000130. PMID:25730737 Parlak E, Suna N, Kuzu UB, Taşkiran İ, Yildiz H, Torun S, Yüksel M, Çiçek B, Dişibeyaz S, Şahin B.
 • Is there a safer electrosurgical current for endoscopic sphincterotomy in patients with liver cirrhosis? Wien Klin Wochenschr. 2015 Jan 10. [Epub ahead of print] PMID:25576330 Parlak E, Köksal AŞ, Öztaş E, Dişibeyaz S, Ödemiş B, Yüksel M, Yıldız H, Şaşmaz N, Şahin B.
 • Aberrant right posterior hepatic duct opening into the cystic duct: a very rarely seen biliary anatomic variation. Endoscopy. 2014;46 Suppl 1 UCTN:E657. doi: 10.1055/s-0034-1390843. Epub 2014 Dec 19. No abstract available. PMID:25526411 Suna N, Dişibeyaz S, Kuzu UB, Yüksel M, Yıldız H, Kayaçetin E.

HEKİMİN ACIBADEM HAYAT İÇERİKLERİ

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI