Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2011 Tıpta Uzmanlık Kurulu Perinatoloji
 • 2001 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi / Profesör
 • 1995 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi / Doçent
 • 1990 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum
 • 1983 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2006 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2004 - 2006 Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Klinik Şef
 • 1990 - 2004 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı
 • 1996 Erasmus Üniversitesi Deikzeight Hospital, Perinatoloji Ünitesi, Hollanda, Gözlemci
 • 1992 İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Perinatoloji Bilim Dalı, Gözlemci
 • 1991 - 1992 Haydarpaşa GATA
 • 1985 - 1990 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Asistan
 • 1983 - 1985 Kütahya Tavşanlı Sağlık Ocağı, Pratisyen Hekim
ÜYELİKLER
 • Fetal Tıp Derneği
 • Türkiye Jinekoloji ve Obstetrik Derneği
 • İstanbul Tabib Odası
 • International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology
 • Türk Perinatoloji Derneği
 • Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Derneği
 • European Association of Perinatal Medicine
BİLİMSEL YAYINLAR
 • The golden ratio of nasal width to nasal bone length. Clin Exp Obstet Gynecol.38(1):50-3, 2011 Gökhan Goynumer, Murat Yayla, Birol Durukan, Lale Wetherilt.
 • Antenatal Bartter syndrome: analysis of two cases with placental findings. Fetal Pediatr Pathol.;29(3): 121-6, 2010 Banu Dane, Cem Dane, Figen Aksoy, Ahmet Cetin, Murat Yayla.
 • Fetuses with single umbilical artery: analyses of 45 cases. Clin Exp Obstet Gynecol. 36: 116-9, 2009 Banu Dane, Cem Dane, Murat Kiray, Ahmet Çetin, Murat Yayla.
 • Semilobar holoprosencephaly with associated cyclopia and radial aplasia: first trimester diagnosis by means of integrating 2D-3D ultrasound Arch Gynecol Obstet. 280: 647-51, 2009 Banu Dane, Cem Dane, Figen Aksoy, Murat Yayla.
 • Fetüste 16-24 GebelikHaftaları Arası Transserebellar Çap Nomogramı. J Turkish German Gynecol Assoc. 10(1):21-25, 2009 Fikret Gökhan Göynümer, Resul Arısoy, Murat Yayla, Birol Durukan.
 • Gebeliğin 16Gebelikte cinsel yolla bulaşan hastalıklar. Murat Yayla, Resul Arısoy. Doktor. 2009; 50: 98-105
 • Maternal plasma fibronectin and advanced oxidative protein products for the prediction of preeclampsia in high risk pregnancies: A prospective cohort study. Fetal Diagn Ther. 26(4): 189-94, 2009 Cem Dane, Hasan Buyukasik, Banu Dane, Murat Yayla.
 • The effect of parity on midgestational uterine artery Doppler findings in uncomplicated and low-risk pregnancies. Gynecol Obstet Invest. 68(3): 191-5, 2009 Gokhan Goynumer, Murat Yayla, Resul Arisoy, Birol Durukan.
 • Arthrogryposis multiplex congenita: analysis of twelve cases. Clin Exp Obstet Gynecol. 36(4):259-62, 2009 Banu Dane, Cem Dane, Figen Aksoy, Ahmet Cetin, Murat Yayla.
 • Umbilical cord thickness in the first and early second trimesters and perinatal outcome. J Perinat Med. 36(6): 523-6, 2008 Gokhan Goynumer, Arzu Ozdemir, Lale Wetherilt, Birol Durukan, Murat Yayla.

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI