Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2021 Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilimdalı / Doçent
 • 2017 Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi- Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilimdalı / Yardımcı Doçent
 • 2010 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum
 • 2005 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2017 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2013 Acıbadem Maslak Hastanesi
 • 2010 - 2012 Şanlıurfa Suruç Devlet Hastanesi / Mecburi Hizmet
 • 2005 - 2010 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi / Kadın Hastalıkları ve Doğum
ÜYELİKLER
 • American Association of Gynecologic Laparoscopists- AAGL
 • Minimal İnvaziv Jinekolojik Onkoloji Derneği
 • Society of European Gynaecological Surgery (SERGS)
 • Minimal İnvaziv Jinekoloji Derneği
 • TJOD-Turkish Society of Gynecology and Obstetrics
 • European Society of Gynaecological Oncology (ESGO)
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Perioperative Duloxetine for Pain Management After Laparoscopic Hysterectomy: A Randomized Placebo-Controlled Trial Journal of Minimally Invasive Gynecology, 27(3), 665-672., Doi: doi: 10.1016/j.jmig.2019.04.028, (Kontrol No: 6114019) ( 2020) Takmaz Ozguc, bastu ercan,ozbasli esra,Gundogan Savas,karabuk emine,kocyigit muharrem,DEDE FARUK SUAT,NAKI, MEHMET MURAT,Kose M Faruk,Gungor Mete
 • Serum betatrophin levels are significantly increased in obese patients compared to lean patients regardless to the presence of PCOS Gynecological Endocrinology, 36(8), 678-681., (Kontrol No: 6383154) (2020) keyif betul,goksever celik hale,Karamustafaoglu Balci Burcin,Celebi Merve Mehves,ozaltın selin,TAKMAZ OZGUC,Buyru Hasan Faruk,BASTU ERCAN
 • Sentinel lymph node biopsy in early stage endometrial cancer: a Turkish gynecologic oncology group study (TRSGO-SLN-001) Gungor Mete,KOSE MEHMET FARUK,ORTAC UGUR FIRAT,arvas macit,AYHAN ALI,TASKIRAN CAGATAY International Journal of Gynecologic Cancer, TASKIN SALIH,Altin duygu,VATANSEVER DOGAN,nedim tokgozoglu,KARABUK EMINE,turan hasan,TAKMAZ OZGUC,kahramanoglu ilker,NAKI MEHMET MURAT,
 • Combination of sentinel lymph node mapping and uterine frozen section examination to reduce side-specific lymphadenectomy rate in endometrial cancer: a Turkish Gynecologic Oncology Group study (TRSGO-SLN-002). Gungor Mete,KOSE MEHMET FARUK,ORTAC UGUR FIRAT,arvas macit,AYHAN ALI,TASKIRAN CAGATAY International Journal of Gynecologic Cancer, Altin Duygu,TASKIN SALIH,kahramanoglu ilker,VATANSEVER DOGAN,tokgozoglu nedim,KARABUK EMINE,turan hasan,TAKMAZ OZGUC,NAKI MEHMET MURAT,
 • Comparison of early and on-demand maternal feeding after Caesarean delivery: a prospective randomised trial Comparison of early and on-demand maternal feeding after Caesarean delivery: a prospective randomised trial. Singapore Medical Journal (2020) OZBASLI ESRA,TAKMAZ OZGUC,DEDE FARUK SUAT,Gungor Mete
 • Robotic versus laparoscopic hysterectomy comparison for early surgical outcomes Takmaz and Gungor. Robotic hysterectomy vs laparoscopic hysterectomy Journal of the Turkish-German Gynecological Association, 0(0), 0-0., (Kontrol No: 6387783) (2020) TAKMAZ OZGUC,Gungor Mete
 • Ovarian incision enhances folliculogenesis: A rat model Journal of Obstetrics and Gynaecology Research, 46(10), 2043-2049., (Kontrol No: 6477954) (2020) TAKMAZ OZGUC,asoglu mehmet resit,yuksel bahar,Gungor Mete,TOKAT FATMA,Kayhan Kerem Cavit,ozaltın selin,Dogan Murat,Buyru Hasan Faruk,BASTU ERCAN
 • Recurrent hydatidiform mole: when to stop? Clinical and Experimental Obstetrics Gynecology, 47(3), 424-426., (Kontrol No: 6387845) (2020) OZBASLI ESRA,TAKMAZ OZGUC,GURKAN HAKAN,ALANAY YASEMIN,Gungor Mete,DEDE FARUK SUAT
 • Is It Possible to Diagnose Endometrium Cancer with the Levels of Prolactin, Eotaxin, E-selectin and Ca 125? Bezmialem Science, 7(4), 281-285., Doi: 10.14235/bas.galenos.2019.2821, (Kontrol No: 6136003) (2019) TAKMAZ OZGUC,BERKMAN SINAN
 • Laparoscopic assisted robotic myomectomy of a huge myoma Does robotic surgery change the borders in minimally invasive gynecology? Journal of the Turkish-German Gynecological Association, 20(3), 211-212., (Kontrol No: 6383163) (2019) TAKMAZ OZGUC,Gundogan Savas,OZBASLI ESRA,KARABUK EMINE,NAKI MEHMET MURAT,KOSE MEHMET FARUK,Gungor Mete

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI