EKİBİMİZ

Acıbadem Altunizade Gamma Knife Ekibi

Prof. Dr. Koray Özduman

Prof. Dr. Koray Özduman
Nöroşirürji

1998'de İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. 2005 yılında Marmara Üniversitesi Nöroşirürji AD'da uzman oldu. 2002-2003 yılları arasında Genel Nöroşirurji ve 2005-2007 arasında Nöroonkoloji konularında Yale Üniversitesi'nde eğitim' aldı. 2011 yılında doçent, 2016 yılında profesör oldu. Dr. Özduman beyin tümörleri konusunda uzmanlaşmış, buhastalıkların biyolojisini anlamak, hastaları daha kolay, emniyetli ve etkin şekilde tedavi edebilmek için çalışmalar yapmış ve yapmaktadır. American Association of Neurological Surgery (AANS), AANS/CNS- Section on Tumors, Society for Neurooncology (SNO), European Association for Neurooncology (EANO), American Association of Cancer Research (AACR), lnternational Meningioma Society, Türk Nöroşirürji Derneği (TND), TND-Nöroonkoloji Çalışma Grubu (TURNOG), Nöroonkoloji Derneği, Sinir Sistemi Cerrahisi (SSCD) üyesidir.Prof. Dr. Kazım Meriç Şengöz

Prof. Dr. Kazım Meriç Şengöz
Radyasyon Onkolojisi

1982 yılında İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. 1991 'de İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı'nda uzmanlığını tamamladı. 1996-2005 yılları arasında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı ve Gamma Knife ünitesinde çalıştı. Gamma Knife eğitimini 1996'da Graz'da aldı. Yurt içi ve yurt dışı kongrelerde, kurslarda radyocerrahi ile ilgili sunumlar ve konferanslar verdi. Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi.

Prof. Dr. Ufuk Abacıoğlu

Prof. Dr. Ufuk Abacıoğlu
Radyasyon Onkolojisi

1993 yılında i.ü., İstanbul Tıp Fakültesi'nde ve 1997 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı'ndan mezun oldu. 2006'da doçent ve 2011 'de profesör oldu. Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği, Türk Onkoloji Grubu, Türk Akciğer Kanseri Derneği (TAKD), American Society for Radiation Oncology (ASTRO), American Society of Clinical Oncology (ASCO), European Society for Therapeutic Radiology and Oncology (ESTRO), European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC)- Radiation Oncology Group, European Association of Neurooncology (EANO), Nöroonkoloji Derneği, Rare Cancer Network, Romanya Üroloji Dernekleri'nde üyelik ve yöneticilik görevlerinde bulundu.

Ece Tek Medikal Fizik Uzmanı

Ece Tek
Medikal Fizik Uzmanı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fizik Bölümü’nden 2010 yılında mezun oldu. Erasmus öğrenci değişim programı dahilinde Vilnius University’ye gidip nükleer fizik üzerine dersler aldı. Hacettepe Üniversitesi Radyasyon Fiziği ve Acıbadem Üniversitesi Sağlık Fiziği Bölümü’nde yüksek lisans yaptı.