Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Ethos, radyoterapi tedavilerinde kullanılan yapay zeka destekli bir cihazdır. Ortalama radyoterapi süresini kısaltarak hedefin yüksek çözünürlükle görüntülenmesini sağlar ve günlük adaptif planlama yaparak hekime zaman kazandırır. Geniş tedavi boşluğu ve iç çapı, hastaların klostrofobi korkusunu azaltır. Kanserli hücrelerin bulunduğu bölgeyi kapsayacak şekilde tedavi alanını belirler ve sağlıklı dokulara zarar vermeden tümörleri hedef alır. Prostat ve baş boyun kanserlerinde başarılı olan cihaz, çeşitli kanser türlerinde kullanılabilir. Ethos, tedavi süresini kısaltarak hastanın hareketsiz kalma zorunluluğunu azaltır ve tedavinin etkinliğini artırır.
İçindekiler

Ethos Cihazı Nedir?

Ethos, radyoterapi tedavilerinde kullanılan yapay zeka destekli yeni bir yeni tedavi cihazıdır. Ethos radyoterapi cihazı, ortalama radyoterapi süresinin kısalmasına yardımcı olur. Tedavi öncesinde, tedavinin uygulanacağı hedefin bulunmasını sağlayan ve Bilgisayarlı Tomografi görüntülerini yapay zeka desteği ile yüksek çözünürlüklü bir şekilde sunar. Tedavi sırasında yapay zeka kullanarak günlük yeni tedavi planı “adaptif planlama” yapabilir ve böylece hekime zaman kazandırır.

Ethos cihazında hastaların kapalı alanda kalma korkusunu hafifleten geniş bir tedavi boşluğu bulunur. Ethos cihazında bulunan; geniş iç çap ve makinenin içinden geçip diğer taraftan dışarı çıkabilen tedavi masası ile hastaların kendilerini daha az klostrofobik hissetmelerini mümkün kılar.

Ethos Alanı Nedir?

Ethos alanı, Ethos cihazı tarafından oluşturulan ve hedeflenen tedavi bölgesidir. Bu alan, kanserli hücrelerin bulunduğu bölgeyi tam olarak kapsayacak şekilde belirlenir. Ethos cihazı, her tedavi seansı öncesinde hastanın vücudunu tarar ve tümörün boyutu, şekli ve konumunu güncelleyerek tedavi planını optimize eder. Bu sayede, tümörün doğru bir şekilde hedeflenmesi sağlanır ve sağlıklı dokuların zarar görmesi minimize edilir.

Işın Tedavisi Nasıl Yapılır?

Işın tedavisi, kanser hücrelerini öldürmek veya büyümelerini durdurmak amacıyla yüksek enerjili ışınların kullanıldığı bir tedavi yöntemidir Tedavi planı aşağıdaki gibidir.

Planlama: İlk olarak, hastanın tedavi planı oluşturulur. Bu aşamada, kanserli bölgenin tam yeri belirlenir ve uygun doz hesaplanır.

Simülasyon: Hastanın pozisyonu ve tedavi alanı belirlenir. Bu genellikle CT veya MRI taramaları kullanılarak yapılır.

Tedavi: Hastanın vücudu, planlanan pozisyonda sabitlenir ve ışın tedavisi uygulanır. Tedavi süresince, yüksek enerjili ışınlar, kanserli hücrelere odaklanarak onların DNA’sını hasara uğratır.

Takip: Tedavi sonrasında hastalar düzenli olarak izlenir. Yan etkiler ve tedaviye verilen yanıt değerlendirilir.

Işın Tedavisi Kanserin Hangi Evrede Uygulanır?

Işın tedavisi, kanserin çeşitli evrelerinde uygulanabilir ve kullanım amacı farklılık gösterebilir:

Erken Evre: Tümörün küçültülmesi veya tamamen yok edilmesi amacıyla kullanılabilir. Özellikle lokalize tümörlerde etkili bir yöntemdir.

Orta Evre: Ameliyat öncesi veya sonrası tedavi olarak kullanılabilir. Ameliyat öncesi tümörü küçültmek için veya ameliyat sonrası kalan kanserli hücreleri yok etmek için uygulanabilir.

İleri Evre: Metastaz yapmış veya ileri evre kanserlerde, hastanın yaşam kalitesini artırmak ve semptomları hafifletmek amacıyla kullanılabilir. Bu durumda, palyatif tedavi olarak adlandırılır.

Ethos Hangi Kanser Türlerinin Tedavisinde Kullanılır?

Ethos radyoterapi cihazı hareketli organlardaki başarısının görülmesi amacıyla ilk olarak prostat kanserli hastaların tedavisinde kullanılmıştır. Çoğunlukla kullanım alanı prostat kanseri ve baş boyun kanseri olmuştur. Çeşitli kanser türleri için kullanımı mümkündür.

Ethos Cihazı Nasıl Çalışır?

  • Ethos Terapi sistemi Yapay Zeka(AI) ve Makine Öğrenmesi (ML) bazlı çalışır.
  • CBCT ve Yapay Zeka kullanımıyla tümörün hasta vücudundaki yerini her kullanımda tam olarak saptar.
  • Planlama ve tedavi sırasında tanısal kalitede görüntüleme imkanı verir.
  • Hastanın anatomisindeki değişiklikleri günlük olarak yüksek kaliteli iCBCT görüntüleriyle gösterir.
  • Tedavinin ilerlemesini izlemek için otomatik doz birikimini ve tahminini yapar.
  • Uygulama sırasında tümörün bulunduğu bölgedeki sağlıklı organ ve dokulara verilen zararı minimuma indirir.
  • Yan etkileri azaltır.
  • Seans süresi sıklıkla 10-15 dakika civarındadır.

Tedavinin Hızlı Olması Neden Önemlidir?

Kanser hastaları genellikle ağrısı olan, uzun süre tedavi masasında yatması zor hastalardır. Tedavi süresinin uzaması, zaman zaman hastanın tedavi sırasında pozisyonunu korumasına müsaade etmez. Tedavi sırasında hareket etmek hastanın sağlıklı organlarının gereksiz ışın almasına ve sonradan bu organlarda yan etkiler oluşmasına neden olabilir.

Ethos cihazı, tedavi süresini kısaltarak hastanın dakikalar içinde tedavisinin bitmesini sağlar. Hastanın kısa süre tedavi masasında yatması, uzun süre boyunca hareketsiz kalma zorunluluğunu ortadan kaldırır. Böylece, radyoterapi tedavisi boyunca hasta daha kısa süre hareketsiz kalır, bu da cihazın etkisinin olabildiğince hedeflenen dokularda oluşmasını sağlar. Etraftaki sağlıklı dokular korunur.

Tedavi Öncesi Görüntülemenin Önemi Nedir?

Radyoterapi uygulanan hastalarda vücudun hastalık olan bölgesi ışınlanmaktadır. Bu bölgenin saptanması tedavi öncesi çekilen farklı radyolojik yöntemlerle (BT, MRG, PET-BT ) ile yapılmaktadır. Bir tedavi planı yapıldıktan sonra her tedavi seansında aynı tedavi planı aynı şekilde uygulanmaktadır. Ancak tedavi sürecinde seanslar arasında hastada tümörün küçülmesi, organların yer değiştirmesi gibi nedenlerle başlangıçta yapılan tedavi planı uygun olmayabilmektedir. Bu durumda hastanın tedavi edilen bölgesinin her tedaviden önce görüntülenip sonra ışınlanması en uygun olan yöntemdir.

Ethos Sistemindeki Adaptif Planlama

Radyoterapi yöntemi, hekim tarafından planlanan biçimde hedeflenen bölgelere uygulanır. Radyoterapi tedavileri kanserin türüne ve evresine bağlı olarak birkaç seansta yapılır. Bu seanslar süresince; kanserli dokularda değişim gözlenebilir, tümör büyüyüp küçülebilir. Kanserin bulunduğu organın hareketli olması durumda organ da günlük olarak şekil /yer değiştirebilir.

Ethos radyoterapi cihazı hem organın hem de tümörün değişikliklerini günlük olarak saptayabilir. Bu da hekim tarafından uzun süreler alarak yapılan tedavi planının, kısa sürede cihaz tarafından yapılabilmesini sağlar. Böylece tedavinin uygulanacağı hedef doku kısa sürede net bir şekilde belirlenir. Tedavinin uygulanacağı dokunun etrafında bulunan sağlıklı dokular korunmuş olur. Ethos cihazı, 3D görüntü oluşturmak için X ışınlarını koni şeklinde yayan CBCT'yi (Koni Işınlı Bilgisayarlı Tomografi) kullanır ve hastanın anatomisinin gerçek zamanlı görünümünü sunar.

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 24 Haziran 2024 Pazartesi Yayımlanma Tarihi: 24 Haziran 2024 Pazartesi

Tıbbi Birimler

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size ulaşmamızı ister misiniz?