Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2006 Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum
 • 2000 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
 • 1988 - 1994 Bursa Kız Lisesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2013 - 2015 Özel Bağlar Hastanesi / Uzman.Dr.
 • 2014 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2009 - 2013 Özel Veni Vidi Hastanesi / Uzman Dr.
 • 2007 - 2008 Özel Dünya Doğum Hastanesi / Uzman Dr.
 • 2006 - 2008 Devlet Hizmeti
 • 2006 - 2007 Lice Devlet Hastanesi / Uzman Dr.
ÜYELİKLER
 • Jinekolojik Endoskopi Derneği
 • Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği
 • AAGL
 • Pelvik Ağrı ve Endometriosis Derneği
 • Kök Hücre ve Hücresel Tedaviler Derneği
 • ESHRE
BİLİMSEL YAYINLAR
 • The relationship between first trimester 25-hydroxyvitamin D3 levels and second trimester femur lenght; and their effects on birth weight and lenght and their effects on birth weight and lenght at birth: A preliminary study. Obstetric and Gynecology International, Hindawi. September, 2019. Aydeniz EG, Sarı U, Dilek TUK.
 • Pregnancy Success Rate at Recurrent Implantation Failure Patients After Hysteroscopic Endometrial Injury: Preliminary Study Clinical Experimental Obstetrics ve Gynecology 2019 October Aydeniz EG, Sarı U, Dilek TUK.
 • Prevalans and Predictors of Gestastional Diabetes Mellitus: A Nationwide Multicentre Prospective Study Diabet Med. 2019 Feb;36(2):221-227. Aydın H, Çelik Ö, Yazıcı D, Altunok Ç, Tarçın Ö, Deyneli O, Sancak S, Kıyıcı S, Aydın K, Okan Yıldız B and behalf of the TURGEP study group.
 • Postmenopozal Kadınlarda Saptanan Endometrial Kalınlaşmanın Değerlendirilmesi Ofis Histeroskopi ve Sonuçları. Orjinal Makale. Tıp Fakültesi Klinikleri Dergisi. Temmuz, 2019. Elif Ganime Aydeniz, Talat Kutlu Umut Dilek.
 • Tubo-Ovarian Apsesi Olarak Yanlış Teşhis Edilen Tubal Torsiyon. Acibadem Universitesi Saglik Bilimleri Dergisi. Ocak, 2018. Ganime Aydeniz Elif, Aydın, Ceyda, Peker Nuri.
 • Preterm Doğumda Morbiditenin Önlenmesinde Antenatal Steroidler ve Uygulama Zamanı. Editöre mektup. Perinatal Journal. Aralık, 2018. Talat Kutlu Umut Dilek, Elif Ganime Aydeniz
 • Cesarean scar pregnancies and their management: Case series. Türk Perinatoloji Dergisi. Eylül, 2018. Elif Ganime Aydeniz, Umut Sarı, Talat Kutlu Umut Dilek.
 • Laparoscopic Management of Heterotopic Istmocornual Pregnancy: A Different Technique J Minim Invasive Gynecol. 2017 Jan 1;24(1):8-9. Peker N, Aydeniz EG, Gündoğan S, Şendağ F.
 • Single-Port Total Laparoscopic Hysterectomy in a Patient With Deep Infiltrating Endometriosis J Minim Invasive Gynecol. 2017 Feb;24(2):196-197 Şendağ F, Peker N, Aydeniz EG, Akdemir A, Gündoğan S.
 • A case series on fetal ovarian cysts Perinatal Journal. Aralık, 2017. Umut Sarı, Arzu Doruk, Ganime Elif Aydeniz, Savaş Gu?ndoğan, Talat Umut Kutlu Dilek.

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?