Tiroit Nodüllerinde Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

  1. Anasayfa
  2. Kanserden Korunma
  3. Haberler
  4. Tiroit Nodüllerinde Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Vücut içerisinde önemli işlevleri bulunan tiroit hormonları, boynun alt kısmında ve soluk borusunun ön tarafında yer alan tiroit bezi tarafından salgılanıyor. Tiroit hormonlarının gerektiğinden az ya da çok salgılanması pek çok sağlık sorununu beraberinde getirebiliyor. Ancak bu sağlık sorunlarının hepsi tiroit hormonlarından değil; tiroit nodüllerinden de kaynaklanabiliyor.

Acıbadem Kayseri Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Can Küçük, tiroit nodüllerinin taşıdığı riskler ve tedavi yöntemleri hakkında önemli bilgiler verdi.

Tiroit nodülllerinin 3 riski

Tiroit bezinin büyümesi ve gözle görünür hale gelmesine halk arasında "guatr" deniyor. Ancak guatr adı altında nedenleri, tanı yöntemleri ve tedavisi son derecede farklı çok sayıda tiroit bezi rahatsızlıkları yer alıyor.

Tiroit bezinde bir yumru bulunması tiroit nödülüne; tiroit bezi hem iri hem de nodüllü olması nödüler guatra, hem iri hem de birden çok yumrunun bulunması ise multi nodüler guatra işaret ediyor.

Nodüllerin taşıdığı 3 risk ise şöyle sıralanıyor:

  • Kanser taşıma riski,
  • Otonom (başına buyruk) çalışarak aşırı hormon üretimi ile hipertiroidiye yol açma riski,
  • İri olanların nefes borusuna baskı yapma riski.

Kanser riski varsa...

Tiroit nodüllerinin yalnızca yüzde 5'inde kanserden şüpheleniyor.

Elle muayeneden sonra en önemli tetkiklerden biri olan "tiroit ultasonografisi" çekiliyor.

Bir nodülün sınırlarının düzensiz olması, toplu iğne başı gibi kalsiyum çökeltilerinin oluşması ve aşırı kanlanma gibi kanser riski açısından kuşkulu kriterler taşıması durumunda öncelikle o nodüle 'ince iğne aspirasyonu biyopsisi' uygulamak gerekiyor. İnce iğne aspirasyon biyopsisi sonucuna göre kanser veya kanser kuşkusu oluşturan tüm nodüllerin ameliyat edilmesi gerekiyor.

Biyopsisi iyi çıkmış tüm nodüllerin, kullanılan yöntemin yüzde 3-5 hatalı sonuç vereceği göz önüne alınarak, ultrason ile izlenmeye devam edilmesi önem taşıyor. Nodül yüzde 20 oranında veya daha fazla büyüyorsa, iğne biyopsisi tekrarlanarak ameliyat düşünülebiliyor.

Baskı yapıyorsa...

Kitle etkisi ile nefes borusuna baskı yapan iri nodüllü kişilerin, kanser kuşkusu da ameliyat edilmesi öneriliyor. Kişinin tiroit hormonları normal ise, cerrahi hemen uygulanabiliyor. Ancak iri nodülle birlikte hormon üretimi de fazlaysa, önce ilaçlar ile hormon seviyeleri normale getiriliyor, ardından cerrahi işlem uygulanıyor.

Aşırı hormon üretimi varsa...

Kişinin nodül veya nodülleri otonom, yani aşırı çalışan nodüllerse bunu T4 ve TSH kan testleri ile ispatlamak ve tiroit sintigrafisi ile nodüllerinin sıcak nodül olduğunu tespit etmek gerekiyor. Sıcak nodüller genellikle kanser olmadıklarından iğne biyopsisine gerek duyulmuyor. Tek sıcak nodül varsa ‘radyoiyod’ verilerek tedavi edilebiliyor. Ancak sıcak nodül 2 cm veya daha büyük bir ölçüdeyse veya çok sayıda sıcak nodül varsa o zaman cerrahi tedavi gerekiyor.