Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
İçindekiler

CyberKnife, tüm vücutta kanser tedavisi yapmak için tasarlanmış robotik radyocerrahi sistemidir. "Uzay neşteri" olarak da alınır ve 'Saybırnayf' olarak telaffuz edilir.

Bu sistem sayesinde radyasyon demetleri odaksal olarak kullanılarak, beyin ve vücuttaki kanserli dokular yüksek dozlarla tedavi edilebiliyor. Normal dokular, radyasyonunun etkilerinden korunabiliyor.

Bilgisayar kontrollü robot ile tedavi cihazı, hasta etrafında dönerek ve yüzlerce açıdan ışınlama yaparak tedaviyi gerçekleştiriyor.

CyberKnife cihazı içinde alt sistemler bulunuyor:

 • Görüntüleme kılavuzluğunda tümörün yerini saptayan sistem,

 • Bilgisayar kontrollü robot ve robotik hasta pozisyonlandırma sistemi.

Temel olarak CyberKnife, sanayide kullanılan robotlar üzerine yerleştirilmiş olan gelişmiş bir lineer hızlandırıcıdır. Radyasyon demetlerini odaksal olarak kullanarak, beyin ve vücutta, özellikle erişiminde problem yaşanan kanserli bölgeleri yüksek dozlarda ışınla tedavi eden bir Stereotaktik Radyocerrahi (SRC) cihazıdır.

CyberKnife Radyocerrahi Sistemi, ana olarak 6 eklemli bir endüstriyel robot üzerine yerleştirilmiş 140 kg. ağırlığında 6 MV X-ışını üreten lineer hızlandırıcı ve 6 yönde hareket edebilen robotik hasta yatağından oluşur. Robot hassasiyeti 0.2 mm. olarak bildirilmektedir. Klasik SRC metotlarından farklı olarak CyberKnife, görüntüleme ile hedefin yerini belirleme ve kılavuzluk yapan sistemle bilgisayar kontrollü robot sistemini birleştirerek, tümörlere ışınlanmasını sağlar.

Cyberknife

CyberKnife nedir hangi alanlarda kullanılır?

Acıbadem Maslak Hastanesi, Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Enis Özyar, CyberKnife tedavisinin ağırlıkla beyin tümörlerinde tercih edildiğini belirterek ve cihazın kullanım alanlarını açıklıyor.

CyberKnife yöntemi; akciğer kanserleri, prostat kanserleri, beyin tümörleri, baş-boyun kanserleri, vertebra tümörleri, pankreas kanserlerinde kullanılır.

Ayrıca diğer yöntemlerle tedavi edilemeyen, sayıca az olan metastazlarda, solunumla ya da bağırsak hareketleri ile tümörün yer değiştirdiği durumlarda, akciğer ve karaciğer tümörlerinde kullanılabilir.

Radyasyona çok hassas olan omurilik hastalıklarında da etkilidir. Önceden radyoterapi almış ancak aynı bölgede hastalığı tekrarlamış tümörlerde ikinci kez uygulama yapılabilir.

Cyberknife

Beyin tümörlerinde Cyber Knife tedavisi nasıl uygulanır?

Acıbadem Maslak Hastanesi, Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Enis Özyar, beyin tümörlerinin CyberKnife  teknolojisinin en çok kullanıldığı alan olduğunu belirtiyor ve tedavinin aşamaları hakkında bilgi veriyor.

Beyin tümörlerinde CyberKnife, beyin ve baş-boyun bölgesinin tüm lezyonlarında, yerleşim ve büyüklük sınırlamaları olmaksızın kullanılabiliyor.

Radyocerrahi olarak adlandırılan tek seanslık yüksek dozlu tedavilerin yanı sıra, zarar görmesi muhtemel ve riskli organlara yakın ya da bitişik olan tümörlerde stereotaktik radyoterapi şeklinde kullanılabiliyor.

CyberKnife beyinde; iyi ve kötü huylu beyin tümörleri, metastazlar, arteriovenöz malformasyonlar ve bazı fonksiyonel hastalıkların tedavisinde de kullanılan bir cihaz.

Geçmişte Tedavisi Mümkün Olmayan ya da Ancak Sakatlayıcı Cerrahi ile Tedavi Edilebilen Bazı Tümörlerde;

Bu tip tümörlerde CyberKnife radyoterapi sistemi uygulanabiliyor. Örneğin göz çevresinde bulunan ve cerrahi olarak gözün alınmasını gerektiren tümörler ve radyasyona karşı hassas olan omurilik hastalıklarında CyberKnife kullanılabiliyor.

Işınlanmış Bölgelerde Tekrarlayan Tümörlerde;

CyberKnife, önceden radyoterapi almış ancak aynı bölgede hastalığı tekrarlamış hastalarda da kullanılıyor. Bu tür tümörlerde ikinci kez uygulama yapılabiliyor.

Cyberknife

Akciğer kanserinde Cyber Knife tedavisi nasıl uygulanır?

CyberKnife özellikle akciğerin dış kısımlarına yerleşmiş erken tümörlerin tedavisinde etkili bir tedavi yöntemidir.

CyberKnife, hastanın yüzüne plastik maske yerleştirilerek, hastaya cerrahi girişim yapılmadan uygulanır. Şöyle ki; hasta, tedavi sırasında 6 yönde hareket edebilen robot kontrollü bir masada yatar.

CyberKnife'ta, tümörün yerini belirleyip takip eden ve gerektiğinde, tümör hareketi olursa değişiklikleri izleyip hasta pozisyonunu değiştiren bir görüntü yakalama sistemi kullanılır. Bu sistem ile solunumla yer değiştiren akciğer ve karaciğerdeki tümörler SRC/SRT ile tedavi edilebilmektedir.

Tedavi sırasında hastanın nefesini tutması ya da düzenli olarak soluması da gerekmez.

Sistem, hastanın tedavi öncesi alınan Bilgisayarlı Tomografi ve Manyetik Rezonans görüntülerini, tedavi sırasında alınan anlık görüntülerle karşılaştırır. Buradan elde edilen tümör koordinatları anlık olarak bilgisayarlar yardımıyla değerlendirilerek radyasyon dozu ayarlanır. Bu şekilde hastanın küçük hareketlerine karşı tedavinin etkilenmemesi sağlanır.

Tedavi tümörle sınırlı kalırken, çevre sağlıklı dokulardaki hasar da aza indirilebilmektedir.

Bilgisayar kontrollü robot kullanan CyberKnife Sistemi'nde, tedavi cihazı hasta etrafında dönerek ve yüzlerce açıdan ışınlayarak tedaviyi tamamlar. Hedeflerin ışınlanmasındaki doğruluk 0.95 mm. kadar olmaktadır.

Cyberknife

CyberKnife'ın yan etki ya da riskleri var mıdır?

CyberKnife'ta toplam tedavi seansı 5 seansı geçmez ancak seans süresi klasik radyoterapiye göre daha uzundur.

Akciğer kanserleri, prostat kanserleri, beyin tümörleri, baş-boyun kanserleri, vertebra tümörleri, pankreas kanserlerinde kullanılır.

Ayrıca diğer yöntemlerle tedavi edilemeyen, sayıca az olan metastazlarda, solunumla ya da bağırsak hareketleri ile tümörün yer değiştirdiği durumlarda, akciğer ve karaciğer tümörlerinde kullanılabilir.

Radyasyona çok hassas olan omurilik hastalıklarında da etkilidir. Önceden radyoterapi almış ancak aynı bölgede hastalığı tekrarlamış tümörlerde ikinci kez uygulama yapılabilir.

Benzer İlgi Alanları

DAHA FAZLA GÖRÜNTÜLE

Hastaneler

Sıralama Türü:

Tıbbi Birimler

CyberKnife'ın yan etki ya da riskleri var mıdır?

Acıbadem Maslak Hastanesi, Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Enis Özyar, CyberKnife tedavisi sonrası oluşabilecek riskleri anlatıyor. 
 • Cyberknife Nedir?

  Cyberknife robot kontrollü, noktasal ışınlama yapabilme kapasitesinde olan bir minyatür lineer hızlandırıcıdır.

  Radyoterapide kullanılan klasik hızlandırıcılar 5.000 kg, Cyberknife ise sadece 140 kg ağırlığındadır. Bu ağırlıkta bir cihazın 6 eklemli bir robot üstüne yerleştirilmesi ile cihazın 1 mm. altındaki tümörlere tedavi yapabilme olanağı vardır.

  Hastanın yattığı tedavi masasında diğer bir robot tarafından kontrol edilir. Klasik radyoterapi ile tedavi edilen hastalıklarda kullanımı azdır, genellikle noktasal ışınlamadan yarar gören hastalıkların tedavisinde kullanılır.

 • Cyberknife Tedavisine Hazırlık Nasıl Yapılır?

  Tedavi bölgesine göre baş ve boyun bölgesindeki hastalıklarda suda eriyen ve yüzün şeklini alan ısıya duyarlı maskeler hazırlanıp, aynı pozisyonda Bilgisayarlı Tomografi görüntüsü alınır ve tedavi planlamasında elde edilen görüntüler kullanılır.

  Tedavi sırasında kişiye özel hazırlanan bu maskeler kullanılır. Maskenin kullanım amacı hastanın hareket etmesini engellemektir.

  Gövdedeki hastalıklarda ise kişiye özel hazırlanan özel bir vakumlu yatak kullanılabilir.

  Akciğer, karaciğer, prostat gibi bölgelerin tedavisinde ise bu organlara iğne ile yerleştirilen Altın işaretleyicilerin yerleştirilmesi gerekebilir. Bu Altın işaretler vücutta kalıcı olup çıkarılmasına gerek yoktur.

 • Cyberknife Tedavisi Kaç Seansta Uygulanır?

  Cyberknife tedavileri genellikle lezyonun büyüklüğü ve yerleşimi ile ilgili olmak üzere 1-5 seans arasında sürer. Seanslar üst üste günler verildiği gibi, gün aşırı verilmesi de diğer bir uygulama şeklidir.

 • Yaşlı ve Sistemik Sorunları Olan Hastalarda Uygulanabilir Mi?

  Cyberknife için yaş veya sistemik hastalık olması bir engel değildir. Tedavi sırasında hastanın hiç bir şey hissetmemesi nedeni ile anestezi gerekli değildir. Sadece 3-4 yaş altı çocuk hastalarda ve gerektiğinde erişkin hastalarda anestezi kullanılabilir.

 • Tedavi Sırasında Hasta Uyanık Mıdır?

  Hasta tedavi sırasında uyanıkdır.

 • Saçlar Tıraş Edilir Mi?

  Saçların traş edilmesine gerek olmadığı gibi, tedaviye bağlı genel saç dökülmesi de meydana gelmez. Bazı tedavilerde bozuk para büyüklüğünde geçici dökülme tedaviden 2-3 hafta sonra meydana gelebilir.

 • Cyberknife Tedavisi Güvenli Midir?

  Robot kontrollü olması nedeni ile Cyberknife tedavi cihazı 1 mm. altında tümörlere müdahale edebilir.

 • Tedavi Ne Kadar Sürede Etki Eder?

  Tedavi etkisi hemen başlar ancak günler içinde toplam doza ulaştıkça devam eder. Hastanın ağrısı varsa azalması, kanaması varsa kanamanın durması tedavinin etkili olduğunu gösterir. Tedaviye olan cevabın ilk değerlendirmesi genellikle 1-2 ay içinde radyolojik görüntüleme ile yapılır.

 • Hastalar Tedavi Sonrası Çevresindeki İnsanlara Radyasyon Yayabilir Mi ?

  Hastalara uygulanan radyasyon tedavisi tedavi odasından çıkınca ortamdan yok olur, hasta ile taşınmaz, ve çevresindeki insan, çocuk ve bebeklere zarar vermez.

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 16 Kasım 2022 Çarşamba Yayımlanma Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma

İletişim

Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Size ulaşmamızı ister misiniz?