GAMMA KNIFE TEDAVİSİNİN AŞAMALARI

Gamma Knife Perfection

Stereotaktik çerçevenin uygulanması

Tedavinin en hassas şekilde ve milimetrik güvenilirlikle uygulanabilmesi için Leksel stereotaktik çerçeve hastanın başına sabitlenir. Ağrısız olması için lokal anestezi uygulanır. Çocuklarda işlem anestezi doktorunun eşliğinde, gerekirse çocuk hastalar uyutularak yapılır.

Gamma Knife Perfection

Maske uygulaması

Gamma Knife Icon cihazında, gereken hastalarda stereotaktik çerçeve yerine maske ile de tedavi yapılabilir. Böylelikle tedavinin fraksiyonlar halinde birkaç güne yayılarak verilebilir. Bu sayede tümörlerin komşuluğundaki görme sinirleri, beyin sapı gibi duyarlı yapılar korunabilir. Ayrıca çerçeve takılmasının mümkün olmadığı ya da riskli olduğu durumlarda da maske kullanılabilir.

Gamma Knife Perfection

Nöroradyolojik görüntüleme

Çerçeve takıldıktan sonra hastanın patolojisine uygun görüntüleme yöntemi uygulanır. Günümüzde hastaların tümüne MR yapılır. AVM olgularında stereotaktik çerçeve ile anjiografi yapılır. Bazen kafa kaidesi tümörlerinde veya MR'a girmesi mümkün olmayan hastalarda bilgisayarlı tomografi de tedavi planlamasında kullanılır.

Gamma Knife Perfection

Doz planlaması

Özel bilgisayarlı planlama programları sayesinde tedavi edilecek hedef doku keskin bir hassaslıkta sınırlanarak, uygulanacak radyasyon dozu tespit ediliyor. Hassas yapılara komşu tümörlerde bloklama uygulaması ile ışınların bazı yönlerden normal dokulara ulaşması engellenebiliyor.

Gamma Knife Perfection

lşının uygulanması

Bilgisayarda tedavi planı yapıldıktan sonra ayrı bir kısım olan tedavi ünitesinde uygulama yapılır. Bunun süresi 15 dk. ile 1-2 saat arasında değişebilir.

Tümörün hacmi ve uygulanacak olan radyasyon dozunun miktarı, tedavi süresinde belirleyici faktörleri oluşturur.

Gamma Knife Perfection

Gamma Knife tomografısi

Hasta tedaviye başlamadan önce ve tedavi sırasında bu tomografi sayesinde başın milimetrik hareketleri bile gösterilir. Böylelikle tedavinin hassas ve emniyetli verilebilmesi sağlanır. Ayrıca bu tomografi sayesinde maske ile tedavi yapılması mümkün olur.

Gamma Knife Perfection

Tedavi sırasında hasta izlemi

Gamma Knife lcon, tomografi ve infrared hareket izleyicisi ile tedavinin uygulanışını takip ediyor. Tomografi cihazı, maske veya çerçeve yapılan tedavilerde kafatasının tam yerini ölçerek, kafa içindeki hedefin net şekilde belirlenmesini sağlıyor. Gerekirse tedavi sırasında tomografi tetkiki tekrarlanıyor. Ayrıca hastanın soluk alma gibi nedenlerle kıpırdaması da infrared hareket izleyicisi ile sürekli takip ediliyor.

Tedavinin Sonu

Tedavinin Sonu

Gamma Knife, hastaların büyük bir kısmına tek bir seans halinde uygulanır. Sabah erken saatlerde başlayan tedavi, çoğu zaman saatler içinde biter ve hasta taburcu olarak evine dönebilir. Şehirlerarası yolculuk tedaviden hemen sonra uçak ya da kara yoluyla mümkündür. Hasta tedavi sonrası gündelik hayatına devam eder.