Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Endometrial Kanser Nedir?

Endometrium , rahmin iç yüzeyini kaplayan, her adet döneminde bir tabakası dökülerek her ay muhtemel bir gebelik için tekrar hazırlanan, gebelik olması halinde bebeğin eşinin (plasenta) tutunduğu bir yapıdır. Bu yapıdan kaynaklanan kanserlere endometrial kanser veya endometrium kanseri adı verilir.

Endometrial Kanserin Nedenleri Nelerdir?

Kanser hastalığında hücrelerin mutasyona uğramasıyla, sağlıklı olan hücreler anormal hücrelere döner. Sağlıklı hücreler görevlerini yerine getirdikten belli bir süre sonra ölerek, yerlerine yeni sağlıklı hücrelerin gelmesine izin verirler.

Anormal hücrelerde ise durum tamamen vücudun kontrolü dışında gelişir. Anormal hücreler büyür, çoğalır ve belirli bir süre sonra daha da çoğalarak kontrolden çıkarlar.

Kadın vücudunun en önemli iki hormonu progesteron ve östrojen hormonlarında meydana gelen dengesizlikler, endometriyumu da yakından etkilemektedir ve değişikliklere sebep olmaktadır.

Vücutta progesteron veya östrojen düzeyinde dengesizliğe yol açan bir hastalık ya da diyebet, polikistik over, adet düzensizliği, obezite ve geç menopoza girmek gibi hormon düzeylerini doğrudan etkileyebilecek faktörler endometrium kanserine neden olabilmektedir.

Bunların yanı sıra, aşağıdaki faktörler de endometrial kanserlerin oluşumunda etkilidir:

 • İlk reglin (menarş) 12 yaşından önce olması
 • Adet düzensizlikleri
 • Doğum yapmamak
 • Obezite
 • Hipertansiyon
 • Meme kanseri öyküsü
 • Over kanseri öyküsü
 • Mide kanseri öyküsü
 • İnce bağırsak kanseri öyküsü
 • Kolon kanseri öyküsü
 • Bazı tip cilt kanserleri öyküsü
 • Ailede kanser öyküsü
 • Hepatobiliyer sistem (karaciğer veya safra kesesi) kanseri

Endometrial Kanserin Belirtileri Nelerdir?

Endometrial kanser genellikle adet düzeni dışında veya menopoz sonrası kanamalarla ortaya çıkarlar ve erken teşhis ile birlikte tedaviye imkan tanır. Özellikle menopoz dönemindeki kadınların takibinin iyi yapılması ve anormal bir kanamada en kısa sürede bir uzmana gözükmesi gerekmektedir.

Endometrial kanserin belirtileri

 • Menopoz sonrası vajinal kanama
 • İki adet (regl) dönemi arasında kanama
 • Vajinada anormal veya kanlı akıntı
 • Pelvik ağrı
 • Cinsel ilişki esnasında ağrı

Endometrial Kanser Nasıl Teşhis Edilir?

Endometrial kanserler erken evrede teşhis edilebilen kanserlerdir. Genellikle regl dönemi dışındaki anormal kanamalarla kendini belli eder. Regl dönemi dışında veya menopoz sonrasında kanamaları olan, karnın alt bölgesinde ağrıları olan veya cinsel ilişki sırasında ağrı şikayetleri olan kadınlar kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarınca değerlendirilmelidir.

Hekiminiz aile öykünüzle beraber tıbbi öykünüzü alacak ve muayene edecektir. Bunun sonucunda elde ettiği bulgulara göre aşağıdaki tetkikleri isteyebilir.

Endometrial kanserlerde dokudan örnek alınarak hastaya biyopsi yöntemi uygulanır. Endometrial kanserlerde kullanılan bazı tanı yöntemleri ise şunlardır:

Ultrasonografi

Genellikle muayenenin bir parçası olarak uygulanan bu yöntemde vajina içerisine yerleştirilen ultrasonografi cihazıyla rahmin içine dair görüntüleme yapılır.

Endometrial biyopsi

Rahim içinden alınan doku örneğidir. Kimi hastalarda muayenehane koşullarında dahi yapılması uygun olabilir.

Histeroskopi

Rahim içerisine vajen yoluyla bir kamera yerleştirilerek incelenmesi işlemidir. Biyopsi, bu işlem esnasında da yapılabilir.

CA-125

Endometrial kanserin teşhis edilmesinde kullanılabileceği gibi, tedavi seyrinin değerlendirilmesinde de kullanılan bir kan tetkikidir.

Endometrial Kanser Nasıl Tedavi Edilir?

Endometrial kanserlerin cerrahi, radyoterapi, kemoterapi ve hormon tedavisi gibi farklı tedavi seçenekleri kullanılarak yapılır.

Cerrahi Tedavi

Cerrahi tedavi, endometrial kanserlerin tedavisinin temelini oluşturur. Açık olarak yapılabileceği gibi, laparoskopik yöntemlerle kapalı olarak da gerçekleştirilebilen cerrahi tedavinin kapsamı rahmin çıkarılmasından, karın zarından biyopsi alınmasına kadar çeşitlilik gösterebilmektedir.

Radyoterapi

Cerrahi öncesinde kitlelerin küçültülmesinde, cerrahi sonrasında veya cerrahi yöntemin gerçekleştirilemeyeceği, kanserin yayıldığı durumlarda kullanılabilen bir tedavi çeşididir.

Kemoterapi

Cerrahi tedaviyi desteklemek veya cerrahi yöntemin gerçekleştirilemeyeceği, kanserin yayıldığı durumlarda kullanılabilen bir tedavi çeşididir. Ayrıca hastaya uygulanan ilk tedavi sonrasında hastalığın yayılmasını engellemeye yardımcı olur

Hormonal Tedavi

Yapılan tetkikler sonucunda hormon reseptörleri (algılayıcıları) bulunduğu tespit edilen tümörler için kullanılabilecek bir tedavi yöntemidir.

Endometrial kanserlerin cerrahi, radyoterapi, kemoterapi ve hormon tedavisi gibi farklı tedavi seçenekleri kullanılarak yapılır.

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 15 Nisan 2022 Cuma Yayımlanma Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe

Medikal Teknolojiler

Endometrial Kanser biriminde yer alan tüm medikal teknolojik cihazlarımızı görüntülemektesiniz.

Birimin Tüm İlgi Alanları

Tıbbi Birimler

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size ulaşmamızı ister misiniz?