Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
İçindekiler

İsveçli bir beyin cerrahı tarafından geliştirilen Gamma Knife , kafa içindeki hastalıkları milimetrik olarak odaklanmış gamma ışınları ile tedavi eden bir teknolojidir.

Başta beyin tümörleri olmak üzere pek çok beyin hastalığında kullanılan bir cerrahi yöntemi olan Gamma Knife tedavisi, Acıbadem Altunizade Hastanesi 'nde yapılmaktadır.

Acıbadem Gamma Knife ünitemizde Gamma Knife cihazının güncel modeli Gamma Knife Icon modeli ile tedavi sürdürülmektedir.

Nasıl Çalışır?

Gamma Knife, yüzlerce kobalt kaynağından gelen ışınları noktasal bir hedefe yönlendirir. Kaynakların her biri düşük enerjili ışın demetleri gönderse de yüzlerce ışının tek bir odakta birleşmesi sonucunda hedefe çok büyük bir enerji aktarmak mümkün olur.

Gamma Knife tedavisinin etkisinin beyindeki kitlelerin genetik koduna verdiği hasar sonucunda olduğu düşünülmektedir. Bu hasarın etkisi farklı beyin hastalıklarında iki farklı şekilde izlenir.

Tedavide amaçlanan; hızlı büyüyen tümörler ve beyin damar yumaklarının tamamen ortadan kaldırılması; yavaş büyüyen tümör cinslerinde ise büyümenin durdurulmasıdır. Gamma Knife kullanılarak hem beyinde hem de beynin çevresinde yerleşen kemik, damar, sinir, cilt ve diğer dokulara ait hastalıklar tedavi edilebilir.

Gamma Knife’ın dünyada en sık kullanıldığı hastalık farklı kanserlerin beyne olan metastazları, AVM'ler, metastatik beyin tümörleri ve iyi huylu beyin tümör çeşitleri olan vestibüler schwannomlar ve meningiomlar ’dır.

Gamma Knife bugüne kadar tüm dünyada üç yüzden farklı merkezde, bir milyondan fazla hastanın tedavisinde kullanılmış bir yöntemdir. Kafa içi hastalıkların tedavisinde bir standarttır. Acıbadem Gamma Knife Ünitesi’ nde 2005 yılından bu yana 7000 hastanın tedavisi yapılmıştır.

Gamma Knife Icon

Gamma Knife Icon nedir, hangi hastalıklarda kullanılır?

Acıbadem Altunizade Hastanesi; Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Koray Özduman; "Gamma Knife Icon" üzerine soruları cevaplıyor.

Gamma Knife Hangi Organların Tedavisinde Kullanılır?

Gamma Knife kafa içi hastalıklar için tasarlanmış ve geliştirilmiştir. Gamma Knife kullanılarak hem beyinde hem de beynin çevresinde yerleşen kemik, damar, sinir, göz, cilt ve diğer dokulara ait hastalıklar tedavi edilebilir.

Vücudun diğer noktalarındaki hastalıkları tedavi etmek için farklı teknolojiler kullanılır. Gamma Knife bugüne kadar tüm dünyada üç yüzden farklı merkezde, bir milyondan fazla hastanın tedavisinde kullanılmış bir yöntemdir. Kafa içi hastalıkların tedavisinde bir standarttır.

Kullanım Alanları

Gamma Knife kafa içi hastalıkların tedavisinde bir standarttır. Acıbadem Gamma Knife Ünitesi’nde 2005 yılından bu yana 7000 hastanın tedavisi yapılmıştır.

Gündelik kullanıma girdiği 1968 yılından beri Gamma Knife teknolojisinin kullanımı her yıl giderek artmıştır. İstatistikler dünyada çeşitli beyin hastalıkları nedeniyle bir milyondan fazla hastanın Gamma Knife ile tedavi edildiğini göstermiştir.

Beyin Damar Hastalıkları

 • Arteriovenöz malformasyon (AVM - Beyin damar yumağı)
 • Kavernomlar

İyi Huylu Beyin Tümörleri

 • Vestibular schwannoma (İşitme-denge siniri tümörü)
 • Hemangioblastom
 • Meningiom
 • Kordoma
 • Hipofız tümörü
 • Trigeminal schwannoma
 • Pineal bölge tümörleri
 • Kraniofaringiom
 • Glomus jugulare tümörü

Habis Beyin Tümörleri

 • Metastazlar
 • Üveal melanom
 • Bazı glial tümörler
 • Hemanjioperisitom
 • Nazofarinks karsinomu

Hareket Hastalığı Olan Hastalar

 • Parkinson hastalığına bağlı tremor (Titreme)
 • Esansiyel tremor

Fonksiyonel Hastalığı Olan Hastalar

 • Trigeminal nevralji
 • Beyinde ulaşılması güç ve derin bölgelerde yerleşmiş tümörleri olan hastalar
 • Yaş, tıbbi durum, genel sağlık durumu gibi nedenlerle cerrahi girişimi tolere edemeyecek durumdaki hastalar
 • Açık cerrahiyi reddeden hastalar.
 • Bunlar dışında Gamma Knife Icon aşağıdaki hastalıkların tedavisinde de kullanılmaktadır.

Beyin Tümörü

Beyin tümörü beyin ve çevre dokularından kaynaklanan, bu dokularda belli odakların kontrolsüz şekilde büyümesi ile oluşan durumdur. Kontrolsüz büyüyen doku, yerine getirmesi gereken fonksiyonu gerçekleştiremediği gibi, kapalı bir hacim olan kafatasının içinde yer kaplayarak sorunlara yol açar.

Beyin Tümörü Tedavisi

Beyin tümörlerinin tedavisinde en önemli basamak tedavi edilecek tümörün tipinin belirlenmesidir. Çünkü farklı beyin tümörleri farklı tedavi yöntemleri ve kombinasyonları ile tedavi edilir. Tüm beyin tümörleri gözden geçirildiğinde tedavi yöntemlerinin cerrahi, radyoterapi, kemoterapi ve Gamma Knife olduğu görülür.

Akromegali

Akromegali hastalığı hipofiz bezinin büyüme hormonu salgılayan iyi huylu tümörleri tarafından oluşturulur, tedavisi zor bir hastalıktır.

Akromegali hastalığında Gamma Knife, cerrahi sonrasında geride tümör kalması ya da tümörün tekrarlaması durumunda tümör büyümesinin engellenmesi, küçültülmesi ve hormon değerlerinin normale indirilmesi konusunda etkin bir tedavi yöntemidir.

Beyin Damar Hastalıkları

Beyin damar hastalıkları beynin kanlanmasını sağlayan damar sistemini direk olarak etkileyen hastalıklardır. Çoğu zaman inme (stroke) denen ve ani olarak gelişen beyin krizleri ile bulgu verirler. Yavaş gelişen ve kronik bir hastalık şeklinde beynin kanlanmasını etkileyen klinik tablolarla da ortaya çıkabilirler.

Bu hastalıkların tedavisi altta yatan damar bozukluğunun net olarak ortaya konması ile başlar. Farklı damar bozuklukları ilaç tedavisi, cerrahi, endovasküler tedavi ya da Gamma Knife gibi yöntemlerle tedavi edilir.

Arteriovenöz Malformasyon

Arteriovenöz malformasyonlar (Kısaltması A.V.M.) beyin damarlarının gelişimi sırasında ortaya çıkan bozukluklardan kaynaklanan hastalıklardır. Bu hastalıkta beynin farklı bölgelerinde aşırı damarlanma sonucunda ortaya çıkan damar yumakları izlenir.

Bu damar bozuklukları kanama, epileptik nöbetler ve bölgesel beyin fonksiyonlarının bozulmasına yol açarlar. Hayatı tehdit edebildikleri için mutlaka tedavi açısından değerlendirilmelidirler. Gamma Knife, AVM’lerin tedavisinde bugün kullanılan etkin tedavi yöntemlerindendir.

Astrositom

Astrositomlar beynin kendi dokusundan kaynaklanan tümörler arasında en sık olarak görülen tiptir. İki tipte görülürler: Çevre dokuyu istila etmeden büyüyen tipin klasik örneği pilositik astrositomlardır. Pilositik astrositomlar yaşa ve yerleşim bölgesine göre cerrahi, Gamma Knife,

Radyoterapi ya da Kemoterapi ile tedavi edilebilen tümörlerdir. Buna karşılık, diffüz astrositom olarak bilinen grup normal fonksiyon gösteren beyin dokusunu istila ederek büyür ve bu nedenle de ancak birden çok tedavi yönteminin kombinasyonu ile tedavi edilebilir.

Beyin Kanaması

Beyin kanamaları inme (stroke) denen ve ani olarak gelişen beyin krizleri ile bulgu verirler. En sık kanama nedeni hipertansiyon gibi sistemik hastalıklar olsa da kanamalar damar duvarını etkileyen anevrizma gibi problemlerden ya da damarın yapısının bozuk olduğu arteriovenöz malformasyonlar gibi hastalıklardan da olabilir.

Bu hastalıkların tedavisi altta yatan damar bozukluğunun net olarak ortaya konması ile başlar. Farklı damar bozuklukları ilaç tedavisi, cerrahi, endovasküler tedavi ya da Gamma Knife gibi yöntemlerle tedavi edilir.

Beyin Kanseri

Beyinde kanser iki şekilde izlenir. Diğer dokuların kanserlerinin beyne sıçraması en sık görülen şekildir ve beyin metastazı olarak isimlendirilir. Buna karşılık beyin kanseri, beyin dokusu ve beynin destek dokularından (damarlar, beyin zarları gibi) kaynaklanan kanserlerdir. Bunların arasında erişkin yaş grubunda en sık görülen tip glioblastom denen nadir fakat kötü gidişli bir kanser tipidir.

Beyin Kanseri Tedavisi

Beyin kanserinin tedavisi bu hastalığın normal fonksiyon gösteren beyin dokusunu istila ederek büyümesi nedeniyle karmaşık ve zorludur, birden çok tedavi yönteminin bir arada kullanılmasını gerektirir.

Beyin Sapı Tümörü

Beyin sapı tümörleri çok çeşitlidir ve hastanın yaşı, anatomik yerleri, büyüme şekilleri açısından büyük farklılıklar gösterir. Bu farklı tümörlerin tedavisinde cerrahi, Gamma Knife, Radyoterapi ve bunların kombinasyonları kullanılır.

Beyin Tümörü

Beyin tümörü beyin ve çevre dokularından kaynaklanan, bu dokularda belli odakların kontrolsüz şekilde büyümesi ile oluşan durumdur. Kontrolsüz büyüyen doku, yerine getirmesi gereken fonksiyonu gerçekleştiremediği gibi, kapalı bir hacim olan kafatasının içinde yer kaplayarak sorunlara yol açar.

Beyin Tümörü Belirtileri

Beyin tümörleri üç şekilde bulgu verir. En sık görülen bulgu kafa içinde basınç artışına bağlı ortaya çıkan baş ağrısı, bulantı kusma ve bilinç değişiklikleridir. Beyin tümörleri epileptik ataklara da yol açabilirler.

Üçüncü sıklıkta gözlenen bulgu ise tümör büyümesinin direk olarak etkilediği bölgedeki fonksiyonda bozulmalardır (kuvvet kayıpları, konuşma bozukluğu, görme bozuklukları, kişilik değişiklikleri vs).

Beyin Tümörü Çeşitleri

Beyin tümörleri vücutta görülen tümörler arasında nadir görülenlerindendir. Bu tümörlerin önemli bir kısmı iyi huylu tümörlerdir. Buna karşılık beynin kötü huylu (malin) tümörleri insan vücudunun tüm kanserleri arasında en kötü gidişli olanlarıdır.

En sık görülen beyin tümörleri sırası ile vücudun diğer dokularının kanserlerinden gelen metastazlar, beyin zarlarının tümörleri olan meningiomlar, beynin kendi dokusundan kaynaklanan glial tümörler, hipofiz bezinin iyi huylu tümörleri olan adenomlar ve denge sinirinden kaynaklanan vestibüler schwannomlardır.

Beyin Tümörü Tedavisi

Beyin tümörlerinin tedavisinde en önemli basamak tedavi edilecek tümörün tipinin belirlenmesidir. Çünkü farklı beyin tümörleri farklı tedavi yöntemleri ve kombinasyonları ile tedavi edilir.

Tüm beyin tümörleri gözden geçirildiğinde tedavi yöntemlerinin cerrahi, radyoterapi, kemoterapi ve Gamma Knife olduğu görülür.

Beyin Tümörü Tedavisinde Gamma Knife

Gamma Knife beynin çeşitli hastalıklarında cerrahi tedavinin az riskle yapılmasını sağlamak amaçlı geliştirilmiş bir teknolojidir. Tümörler bu teknolojinin en önemli kullanım alanlarından birini oluşturur.

Tüm dünyada Gamma Knife tedavisinin en sık kullanıldığı hastalıklar metastatik beyin tümörleri ve iyi huylu beyin tümör çeşitleri olan vestibüler schwannomlar ve meningiomlardır.

Beyin Tümöründe Işın Tedavisi

Beyin tümörlerinin normal işlev gören beyin dokusunun içine dağılmaları durumunda ışın tedavisi kullanılabilmektedir. Bu tedavinin amacı uygulandığı bölgede tümör hücrelerini öldürmek fakat normal beyin dokusuna zarar vermemektir.

Bu tedavi tüm beyine uygulanabildiği gibi ışın tedavisinin çok odaklanmış şekli olan Gamma Knife ya da stereotaktik radyocerrahi yöntemleri ile de yapılabilmektedir.

Hastalıklar

Beyinde Damar Yumağı

Arteriovenöz malformasyonlar (Kısaltması A.V.M.) beyin damarlarının gelişimi sırasında ortaya çıkan bozukluklardan kaynaklanan hastalıklardır. Bu hastalıkta beynin farklı bölgelerinde aşırı damarlanma sonucunda ortaya çıkan damar yumakları izlenir.

Beyinde damar yumakları, kanama, epileptik nöbetler ve bölgesel beyin fonksiyonlarının bozulmasına yol açarlar. Hayatı tehdit edebildikleri için mutlaka tedavi açısından değerlendirilmelidirler. Gamma Knife AVM’lerin tedavisinde bugün kullanılan etkin tedavi yöntemlerindendir.

Beyinde Kanser

Beyinde kanser iki şekilde izlenir. Diğer dokuların kanserlerinin beyne sıçraması en sık görülen şekildir ve beyin metastazı olarak isimlendirilir. Buna karşılık beyin kanseri, beyin dokusu ve beynin destek dokularından (damarlar, beyin zarları gibi) kaynaklanan kanserlerdir.

Bunların arasında erişkin yaş grubunda en sık görülen tip glioblastom (GBM) denen nadir fakat kötü gidişli bir kanser tipidir.

Chondrosarcoma

Kordoma (chordoma) ve Kondrosarkom (Chondrosarcoma) kıkırdak doku ve kıkırdak dokunun öncüllerinden köken alan yavaş büyüyen fakat kemiği istila ederek büyüyen tümör çeşitleridir.

Kafa içinde yerleşen kordoma ve kondrosarkomlar genelde kafatasının merkezi bölgelerinde, çevreleri önemli damar ve sinir yapıları ile çevrili bir şekilde büyüdükleri için tedavileri son derece zor ve karmaşıktır. Tedavide cerrahi, Gamma Knife, radyoterapi ve partikül ışınımı (proton beam, carbon ion) yöntemleri kullanılır.

Cushing Hastalığı

Cushing hastalığı hipofiz bezinin kortizon hormonu salgılatan iyi huylu tümörleri tarafından oluşturulur. Tedavisi çok zor bir hastalıktır.

Cushing hastalığında Gamma Knife, cerrahi sonrasında geride tümör kalması ya da tümörün tekrarlaması durumunda tümör büyümesinin engellenmesi, küçültülmesi ve hormon değerlerinin normale indirilmesi konusunda bir tedavi yöntemidir.

Damar Yumağı

Arteriovenöz malformasyonlar (Kısaltması A.V.M.) beyin damarlarının gelişimi sırasında ortaya çıkan bozukluklardan kaynaklanan hastalıklardır. Bu hastalıkta beynin farklı bölgelerinde aşırı damarlanma sonucunda ortaya çıkan damar yumakları izlenir.

Beyinde damar yumakları, kanama, epileptik nöbetler ve bölgesel beyin fonksiyonlarının bozulmasına yol açarlar. Hayatı tehdit edebildikleri için mutlaka tedavi açısından değerlendirilmelidirler. Gamma Knife AVM’lerin tedavisinde bugün kullanılan tedavi yöntemlerindendir.

Denge Siniri Tümörü

İyi huylu bir denge siniri tümörü olan vestibüler schwannom (ya da eski adlarıyla Akustik Nörinom ya da Akustik Schwannom) için kullanılmaktadır. Cerrahi tedavi edilme mecburiyeti olmayan hastalarda Gamma Knife ile tümör büyümesinin kontrolü sağlanabilir.

Düşük Gradeli Glial Tümör

Düşük gradeli glial tümörler beynin kendi dokusundan kaynaklanan tümörler arasında en sık olarak görülen tiptir. İki tipte görülürler: Çevre dokuyu istila etmeden büyüyen tipin klasik örneği pilositik astrositomlardır. Pilositik astrositomlar yaşa ve yerleşim bölgesine göre cerrahi, Gamma Knife, Radyoterapi ya da Kemoterapi ile tedavi edilebilen tümörlerdir.

Buna karşılık, diffüz gliomlar (astrositom ya da oligodendrogliom) olarak bilinen grup normal fonksiyon gösteren beyin dokusunu istila ederek büyür ve bu nedenle de ancak birden çok tedavi yönteminin kombinasyonu ile tedavi edilebilir.

Hareket bozuklukları

Parkinson hastalığı, multiple skleroz (MS) ve travmalara bağlı ya da esansiyel (nedeni bilinmeyen, yaşlılarda görülen) titreme (tremor), hastanın yaşam kalitesini etkileyen bir sağlık sorunudur.

Bu hastalıkların tedavisinde ilaçlara ek olarak Gamma Knife talamotomi de uygulanabiliyor.

Hipofiz adenomları (Hipofiz Bezi Uru)

Hipofiz bezinden kaynaklanan iyi huylu tümörler olan hipofiz adenomları hormon salgısı yaparak ya da çevredeki görme sinirleri gibi önemli dokulara baskı yaparak klinik bulgu verirler. Hem hormon salgılayan, hem de sadece bası yapan hipofiz adenomları Gamma Knife ile tedavi edilebilir.

Endokrinoloji bölümünde takipte olan hastalar için Gamma Knife tedavisinin uygun olup olmadığı doktorları tarafından belirlenir. İlaç tedavisine ve cerrahi tedaviye ek olarak ya da tek başına Gamma Knife radyocerrahisi uygulanabilir.

Gamma Knife radyocerrahisi ile hipofiz tümörlerinde yüzde 95-98 oranında büyüme kontrolü sağlanabilir.

İşitme Siniri Tümörü

Günümüzde Gamma Knife, denge sinirinden kaynaklanan iyi huylu bir tümör olan vestibüler schwannom (ya da eski adlarıyla Akustik Nörinom ya da Akustik Schwannom) için kullanılmaktadır.

Cerrahi tedavi mecburiyeti olmayan hastalarda Gamma Knife ile tümör büyümesinin kontrolü sağlanabilir.

İyi Huylu Beyin Tümörü

İyi huylu tümörler, yıllar içinde yavaş olarak büyüyen tümörlerdir. Bu tümörlerde Gamma Knife tedavisi ile amaçlanan tümörün büyümesinin engellenmesidir.

Kondrosarkom

Kordoma (chordoma) ve Kondrosarkom (Chondrosarcoma) kıkırdak doku ve kıkırdak dokunun öncüllerinden köken alan yavaş büyüyen fakat kemiği istila ederek büyüyen tümör çeşitleridir.

Kafa içinde yerleşen kordoma ve kondrosarkomlar genelde kafatasının merkezi bölgelerinde, çevreleri önemli damar ve sinir yapıları ile çevrili bir şekilde büyüdükleri için tedavileri son derece zor ve karmaşıktır. Tedavide cerrahi, Gamma Knife, radyoterapi ve partikül ışınımı (proton beam, carbon ion) yöntemleri kullanılır.

Kordom

Kordoma (chordoma) ve Kondrosarkom (Chondrosarcoma) kıkırdak doku ve kıkırdak dokunun öncüllerinden köken alan yavaş büyüyen fakat kemiği istila ederek büyüyen tümör çeşitleridir.

Kafa içinde yerleşen kordoma ve kondrosarkomlar genelde kafatasının merkezi bölgelerinde, çevreleri önemli damar ve sinir yapıları ile çevrili bir şekilde büyüdükleri için tedavileri son derece zor ve karmaşıktır. Tedavide cerrahi, Gamma Knife, radyoterapi ve partikül ışınımı (proton beam, carbon ion) yöntemleri kullanılır.

Kötü huylu tümörler

Malin, yani kötü huylu tümörler hızlı büyüme yetisi olan tümörlerdir. Bu tümörlere Gamma Knife tedavisinin etkisi hızlıdır ve aylar içinde gözlenir. Malin tümörlerde Gamma Knife çoğunlukla tümörü tamamen ortadan kaldırabilir.

Beyin damar yumakları da (arteriovenöz malformasyon-AVM) Gamma Knife sonrasında benzer bir şekilde küçülerek kaybolur fakat bu etki daha yavaş, birkaç yıl içinde ortaya çıkar.

Meningiomlar

Meningiomlar, beyni saran zarlardan kaynaklanan, yavaş büyüyen ve çoğu iyi huylu olan tümörlerdir. Kitleleri ile belirti ve bulgu gösteriyorlar.

Meningniomların tedavisi

Tedavilerindeki ilk seçenekte cerrahi girişim yer alır. Ancak bazı meningiomların tamamen çıkarılması mümkün olmayabilir. Bazen de yapılacak bir cerrahi girişimin riskleri yüksek olabilir. Bu durumda Gamma Knife radyocerrahisi kullanışlı bir seçenek olabiliyor.

Ayrıca cerrahi sonrası kalıntı olan veya tümörü tekrar büyüyen hastalarda da kullanılabiliyor. Meningiomlara yönelik Gamma Knife tedavisinin amacı bu tümörlerin büyümesinin engellenmesidir.

Tümör büyümesinin engellenmesi hastaların çok büyük bir çoğunluğunda sağlanır. Gamma Knife ile meningiomlarda tümör büyümesinin durdurulması ve zaman içinde küçültülmesi yüzde 95 oranında sağlanabiliyor.

Oligodendrogliom

Düşük gradeli glial tümörler beynin kendi dokusundan kaynaklanan tümörler arasında en sık olarak görülen tiptir. İki tipte görülürler: Çevre dokuyu istila etmeden büyüyen tipin klasik örneği pilositik astrositomlardır.

Pilositik astrositomlar yaşa ve yerleşim bölgesine göre cerrahi, Gamma Knife, Radyoterapi ya da Kemoterapi ile tedavi edilebilen tümörlerdir.

Buna karşılık, diffüz gliomlar (astrositom ya da oligodendrogliom) olarak bilinen grup normal fonskiyon gösteren beyin dokusunu istila ederek büyür ve bu nedenle de ancak birden çok tedavi yönteminin kombinasyonu ile tedavi edilebilir.

Pilositik Astrositom

Düşük gradeli glial tümörler beynin kendi dokusundan kaynaklanan tümörler arasında en sık olarak görülen tiptir. İki tipte görülürler: Çevre dokuyu istila etmeden büyüyen tipin klasik örneği pilositik astrositomlardır.

Pilositik astrositomlar yaşa ve yerleşim bölgesine göre cerrahi, Gamma Knife, Radyoterapi ya da Kemoterapi ile tedavi edilebilen tümörlerdir.

Buna karşılık, diffüz gliomlar (astrositom ya da oligodendrogliom) olarak bilinen grup normal fonskiyon gösteren beyin dokusunu istila ederek büyür ve bu nedenle de ancak birden çok tedavi yönteminin kombinasyonu ile tedavi edilebilir.

Trigeminal Schwannoma

Trigeminal schwannom yüzün duyu siniri olan trigeminal sinirden kaynaklanan iyi huylu bir tümördür.

Trigeminal Nevralji

Trigeminal nevralji, çoğunlukla yüzde tek taraflı olarak elektrik çarpması şeklinde ağrı hissedilmesiyle ortaya çıkıyor. Daha çok burun, ağız kenarında ve çenede ağrı hissediliyor. Muayene sırasında genellikle hastanın anlattıkları tanı konulmasını sağlıyor.

Trigeminal Nevralji Tedavisi

Tedavide ilk seçenekte ilaçlar yer alıyor. Eğer yarar sağlanamazsa çeşitli cerrahi girişimler uygulanabiliyor. Cerrahi girişim seçenekleri arasında Gamma Knife tedavisi de yer alıyor. Ağrıyı giderme oranı diğer perkutan yöntemlerle aynı ancak özellikle yaşlı hastalarda bir alternatif oluşturabiliyor.

Vestibular Schwannoma ya da Vestibüler Schwannom (İşitme - Denge Siniri Tümörü)

Vestibüler schwannomlar işitme ve denge sinirinin kılıfından kaynaklanan iyi huylu tümörlerdir. En sık görülen beyin tümörleri arasında beşinci sıradadır. En sık olarak orta ve ileri yaşlarda izlenir ama her yaşta görülebilir.

Hastalar en sık olarak işitme azalması ve kulak çınlaması ile kliniğe başvururlar. Zaman içinde o kulakta işitme kaybı, dengesizlik, yüz felci, yüzde duyu kaybı gibi problemlere yol açar, beyin sapı basısı yaparak da hastanın hayatını tehdit ederler.

Vestibular Schwannoma Tedavisi

Günümüzde Gamma Knife, denge sinirinden kaynaklanan iyi huylu bir tümör olan vestibüler schwannom (ya da eski adlarıyla Akustik Nörinom ya da Akustik Schwannom) tümörü için kullanılmaktadır.

Cerrahi tedavi edilme mecburiyeti olmayan hastalarda Gamma Knife ile tümör büyümesinin kontrolü sağlanabilir.

Nasıl Uygulanır?

Stereotaktik Çerçevenin Uygulanması

Tedavinin en hassas şekilde ve milimetrik güvenilirlikle uygulanabilmesi için Leksel stereotaktik çerçeve hastanın başına sabitlenir. Ağrısız olması için lokal anestezi uygulanır. Çocuklarda işlem anestezi doktorunun eşliğinde, gerekirse çocuk hastalar uyutularak yapılır.

Maske Uygulaması

Gamma Knife Icon cihazında, gereken hastalarda stereotaktik çerçeve yerine maske ile de tedavi yapılabilir. Böylelikle tedavinin fraksiyonlar halinde birkaç güne yayılarak verilebilir. Bu sayede tümörlerin komşuluğundaki görme sinirleri, beyin sapı gibi duyarlı yapılar korunabilir.

Ayrıca çerçeve takılmasının mümkün olmadığı ya da riskli olduğu durumlarda da maske kullanılabilir.

Nöroradyolojik Görüntüleme

Çerçeve takıldıktan sonra hastanın patolojisine uygun görüntüleme yöntemi uygulanır. Günümüzde hastaların tümüne MR yapılır. AVM olgularında stereotaktik çerçeve ile anjiografi yapılır. Bazen kafa kaidesi tümörlerinde veya MR'a girmesi mümkün olmayan hastalarda bilgisayarlı tomografi de tedavi planlamasında kullanılır.

Doz Planlaması

Özel bilgisayarlı planlama programları sayesinde tedavi edilecek hedef doku keskin bir hassaslıkta sınırlanarak, uygulanacak radyasyon dozu tespit ediliyor. Hassas yapılara komşu tümörlerde bloklama uygulaması ile ışınların bazı yönlerden normal dokulara ulaşması engellenebiliyor.

lşının Uygulanması

Bilgisayarda tedavi planı yapıldıktan sonra ayrı bir kısım olan tedavi ünitesinde uygulama yapılır. Bunun süresi 15 dk. ile 1-2 saat arasında değişebilir.

Tümörün hacmi ve uygulanacak olan radyasyon dozunun miktarı, tedavi süresinde belirleyici faktörleri oluşturur.

Gamma Knife Tomografısi

Hasta tedaviye başlamadan önce ve tedavi sırasında bu tomografi sayesinde başın milimetrik hareketleri bile gösterilir. Böylelikle tedavinin hassas ve emniyetli verilebilmesi sağlanır. Ayrıca bu tomografi sayesinde maske ile tedavi yapılması mümkün olur.

Tedavi Sırasında Hasta İzlemi

Gamma Knife lcon, tomografi ve infrared hareket izleyicisi ile tedavinin uygulanışını takip ediyor. Tomografi cihazı, maske veya çerçeve yapılan tedavilerde kafatasının tam yerini ölçerek, kafa içindeki hedefin net şekilde belirlenmesini sağlıyor. Gerekirse tedavi sırasında tomografi tetkiki tekrarlanıyor. Ayrıca hastanın soluk alma gibi nedenlerle kıpırdaması da infrared hareket izleyicisi ile sürekli takip ediliyor.

Tedavinin Sonu

Gamma Knife, hastaların büyük bir kısmına tek bir seans halinde uygulanır. Sabah erken saatlerde başlayan tedavi, çoğu zaman saatler içinde biter ve hasta taburcu olarak evine dönebilir. Şehirlerarası yolculuk tedaviden hemen sonra uçak ya da kara yoluyla mümkündür. Hasta tedavi sonrası gündelik hayatına devam eder.

Benzer İlgi Alanları

Hastaneler

Sıralama Türü:

Tıbbi Birimler

Doktorlar

Profesör Doktor listemiz aşağıda yer almaktadır:
 • Gamma Knife tümörü nasıl yok ediyor?

  Gamma Knife tedavisinin etkisinin beyindeki kitlelerin genetik koduna verdiği hasar sonucunda olduğu düşünülmektedir. Bu hasarın etkisi farklı beyin hastalıklarında iki farklı şekilde izlenir. Tedavide amaçlanan; hızlı büyüyen tümörler ve beyin damar yumaklarının tamamen ortadan kaldırılması; yavaş büyüyen tümör cinslerinde ise büyümenin durdurulmasıdır.

 • Kötü huylu tümörlerde nasıl bir etki beklenir?

  Malin, yani kötü huylu tümörler hızlı büyüme yetisi olan tümörlerdir. Bu tümörlere Gamma Knife tedavisinin etkisi hızlıdır ve aylar içinde gözlenir. Malin tümörlerde Gamma Knife çoğunlukla tümörü tamamen ortadan kaldırabilir. Beyin damar yumakları da (arteriovenöz malformasyon-AVM) Gamma Knife sonrasında benzer bir şekilde küçülerek kaybolur fakat bu etki daha yavaş, birkaç yıl içinde ortaya çıkar.

 • İyi huylu tümörlerde nasıl bir etki beklenir?

  İyi huylu tümörler, yıllar içinde yavaş olarak büyüyen tümörlerdir. Bu tümörlerde Gamma Knife tedavisi ile amaçlanan tümörün büyümesinin engellenmesidir.

 • Gamma Knife tedavisi her tümör için uygulanabilir mi?

  Gamma Knife tedavisi etkin bir tedavi olmasına rağmen her hastalık için uygun değildir. Hastalığınızın Gamma Knife ile tedavi edilip edilemeyeceğini doktorunuza sormalısınız.

 • Gamma Knife sonrası yan etkiler nelerdir?

  Gamma Knife sonrasında en sık rastlanan yan etki tedavi sonrası ilk günlerde olabilen baş ağrısıdır. Hasta, hastalık, hastalığın yerleşimi gibi birçok faktörden etkilenecek şekilde Gamma Knife’ın hedefi haricindeki dokuların da tedaviden etkilenmesi söz konusu olabilir.

 • Gamma Knife nedir?

  Gamma Knife kafa içindeki hastalıkları milimetrik olarak uygulanmış bir gama ışın tedavisi ile hedefleyen bir teknolojidir. Gamma Knife yüzlerce kobalt kaynağından gelen ışınları noktasal bir hedefte odaklar. Kaynakların her biri düşük enerjili ışın demetleri gönderse de yüzlerce ışının tek bir odakta birleşmesi sonucunda hedefe çok büyük bir enerji aktarmak mümkün olur.

 • Gamma Knife Icon’un özellikleri nelerdir?

  Acıbadem Gamma Knife Ünitesi 2017 Mart ayından itibaren Gamma Knife ICON ile hizmet vermeye başlamıştır. Gamma Knife’ın son cihazı ICON modelidir. 1- Milimetrenin sekizde birine inen hassasiyeti vardır. 2- Tedavi sırasında tomografi ve infrared izlem kullanarak sürekli hassasiyet ve güvenlik takibi yapılabilir. 3- Gamma Knife Icon ile büyük lezyonların tedavisi yapılabilmekte, tedaviler fraksiyonlara bölünerek uygulanabilmekte ve büyük kraniyal defektleri olan hastalarda kullanılabilmektedir. Gamma Knife Icon ile çerçeve ya da maske ile tedavi; tek ya da çok fraksiyonda, o andaki gereksinimlere uygun olarak düzenlenebilmekte ve değiştirilebilmektedir.

 • Gamma Knife tedavisi nedir?

  Gamma Knife kafa içindeki hastalıkları milimetrik olarak uygulanmış bir gama ışın tedavisi ile hedefleyen bir teknolojidir. Gamma Knife yüzlerce kobalt kaynağından gelen ışınları noktasal bir hedefte odaklar. Kaynakların her biri düşük enerjili ışın demetleri gönderse de yüzlerce ışının tek bir odakta birleşmesi sonucunda hedefe çok büyük bir enerji aktarmak mümkün olur.

 • Gamma Knife Icon hangi organların tedavisinde kullanılır?

  Gamma Knife kafa içi hastalıklar için tasarlanmış ve geliştirilmiştir. Vücudun diğer noktalarındaki hastalıkları tedavi etmek için farklı teknolojiler kullanılır. Gamma Knife kullanılarak hem beyinde hem de beynin çevresinde yerleşen kemik, damar, sinir, cilt ve diğer dokulara ait hastalıklar tedavi edilebilir.

 • Gamma Knife hangi hastalıklarda kullanılır?

  Gamma Knife’ın beş majör kullanım alanı vardır. Bunlar: iyi huylu tümörler, kötü huylu tümörler, beyin damar bozuklukları, fonksiyonel hastalıklar ve göz içi tümörlerdir.

 • Gamma Knife tedavisi her tümör için uygulanabilir mi?

  Gamma Knife tedavisi etkin bir tedavi olmasına rağmen her hastalık için uygun değildir. Hastalığınızın Gamma Knife ile tedavi edilip edilemeyeceğini doktorunuza sormalısınız.

 • Gamma Knife tedavisi nereden çıktı?

  1900’ların başında yüksek olan cerrahi riskleri azaltmak amacıyla İkinci Dünya Savaşı öncesi birçok merkez farklı teknolojileri cerrahi sırasında kullanmayı denedi. Elektrik ve optik teknolojiler kısa zamanda ameliyathanelerde kullanılmaya başlandı ve "elektrocerrahi", "mikrocerrahi" gibi kavramlar doğdu. İsveçli beyin cerrahı Lars Leksell 1949 yılında kendi adı ile anılan stereotaksi sistemini geliştirdi. Bu teknoloji beynin içinde istenen noktaya bir koordinat sistemi yardımı ile ulaşabilmeyi sağlıyordu. Leksel sonradan bu sisteme radyasyon ışınlarını adapte etti ve 1963’de Gamma Knife doğdu. Radyasyon ışınları sayesinde Leksel kafa içinde istediği noktada bir cerrahi etki ortaa çıkarabiliyordu. Bu nedenle teknoloji aynen elektrocerrahi ya da mikrocerrahi yöntemlerinde olduğu gibi radyocerrahi olarak isimlendirildi. Gamma ışınları kullanıldığı için de Gamma Knife ismi kullanıldı.

 • Gamma Knife tümörü nasıl yok ediyor?

  Gamma Knife tedavisinin etkisinin beyindeki kitlelerin genetik koduna verdiği hasar sonucunda olduğu düşünülmektedir. Bu hasarın etkisi farklı beyin hastalıklarında iki farklı şekilde izlenir. Tedavide amaçlanan; hızlı büyüyen tümörler ve beyin damar yumaklarının tamamen ortadan kaldırılması; yavaş büyüyen tümör cinslerinde ise büyümenin durdurulmasıdır./p>

 • Gamma Knife tedavisi hangi hekimler tarafından yapılır?

  Gamma Knife cerrahi bir araçtır ve radyasyon kullanır. Bu nedenle Beyin cerrahları, Radyasyon Onkologları ve radyasyon fizikçilerinden oluşan bir ekip tarafından uygulanır.

 • Kimler Gamma Knife tedavisi olabilir?

  Gamma Knife tedavisi etkin bir tedavi olmasına rağmen her hastalık için uygun değildir. Hastalığınızın Gamma Knife ile tedavi edilip edilemeyeceğini doktorunuza sormalısınız.

 • Beyin Ameliyatı olmuş birisi Gamma Knife olabilir mi?

  Gamma Knife tedavisinin en sık gerektiği durumlardan biri ameliyat sonrasında tümörlerin tekrarlamasıdır. Aynı şekilde ameliyat sırasında çıkarılamayan tümörlere de Gamma Knife uygulanabilir.

 • Gamma Knife için uygun muyum?

  Gamma Knife tedavisi etkin bir tedavi olmasına rağmen her hastalık için uygun değildir. Hastalığınızın Gamma Knife ile tedavi edilip edilemeyeceğini doktorunuza sormalısınız.

 • MR sonuçlarımı nasıl paylaşabilirim?

  Gamma Knife tedavisi açısından değerlendirilmek ya da takipler için yapılan MR filmlerinizi Acıbadem Gamma Knife Ünitemizi 0 216 649 58 49 ya da Alo Acıbadem 444 55 44 numaralarından arayarak bize ulaştırabilirsiniz.

 • Gamma Knife için doktorla görüşebilir miyim?

  Gamma Knife tedavisi etkin bir tedavi olmasına rağmen her hastalık için uygun değildir. Hastalığınızın Gamma Knife ile tedavi edilip edilemeyeceğini doktorunuza sormalısınız. Sonrasında tedavinizin nasıl uygulanacağı, amaçları, başarı şansı, riskleri, takibi ve gidişatı konusunda mutlaka Gamma Knife tedavisini uygulayacak olan doktorunuzla konuşmalısınız.

 • Gamma Knife tedavisi ne kadar sürer?

  Gamma Knife tedavisi kısa bir tedavidir, genelde yarım gün gibi bir süre içinde tamamlanır. Hastalar tedavi için geldiklerinde stereotaktik görüntüleme yapılır ve ardından çoğu zaman 30-60 dk. süre içinde tedavi uygulanır. Hastalar tedavi sonrasında tekrar gündelik hayatlarına dönerler.

 • Gamma Knife tek seanslık bir işlem mi?

  Gamma Knife tedavisi hastaların büyük bir kısmında tek bir seansta uygulanır ve tekrarlanmaz. Hastalar Gamma Knife tedavisi sonrasında gündelik yaşamlarına dönerler.

 • Gamma Knife işleminden ne kadar sonra taburcu olurum?

  Hastalar Gamma Knife tedavisi sonrasında gündelik yaşamlarına dönerler. Tedavi sonrasında pansuman ya da nekahat dönemi yoktur. Çoğu zaman ilaç tedavilerinde de bir değişiklik yapılmaz. Hastalar evlerine kara hava ya da deniz taşıması ile dönebilirler.

 • Gamma Knife sonrası hastaların hayatı nasıl etkilenir? Tedavi sonrası normal hayatıma devam edebilir miyim?

  Hastalar Gamma Knife tedavisi sonrasında gündelik yaşamlarına dönerler. Tedavi sonrasında pansuman ya da nekahet dönemi yoktur. Çoğu zaman ilaç tedavilerinde de bir değişiklik yapılmaz. Hastaların sadece hastalıklarının özelliğine göre sıklığı belirlenmiş şekilde kontrolde kalmaları istenir. Bu kontrollerde mutlaka MR tetkikleri yapılır.

 • Gamma Knife tedavisinde ne kadar radyasyon alırım?

  Gamma Knife teknolojisi normal dokuyu korumak için normal dokuya minimal ışın vermek prensibi üzerine geliştirilmiştir. Gamma Knife tedavisinde hedefin çevresindeki dokular çok düşük bir doz alırlar. Bu, normal bir insanın maruz kalabileceği ve sınırları milletlerarası radyasyon emniyeti ajansları tarafından belirlenen dozların altındadır. Tedavi her ne kadar emniyetli olsa da gebelerde ve küçük çocuklarda mecbur kalınmadıkça kullanılmaz.

 • Gamma Knife tedavisi için refakatçi gerekli midir?

  Gamma Knife tedavisi sırasında bir refakatçi mutlak gerekli değildir. Fakat refakatçi olması özendirilir.

 • Çocuklarda Gamma Knife tedavisi uygulanabilir mi?

  Gamma Knife tedavisi çocuklarda da uygulanabilir. Fakat çocuklarda Gamma Knife çocuğun emniyeti, korkmaması ve tedavinin düzgün bir şekilde uygulanabilmesi için Anestezi doktorlarının eşliğinde gereğinde anestezi verilerek uygulanır.

 • Gamma Knife tedavisinde neden maske kullanılır?

  Gamma Knife tedavisi çok hassas bir tedavidir. Tedavinin istenilen hedefe milimetrenin sekizde biri hassasiyetle uygulanabilmesi için hastanın başının tamamen hareketsiz kalması gerekir. Bu standart Gamma Knife işleminde çerçeve denen bir cihaz ile sağlanmıştır. Çerçevenin başarısı bir milyondan fazla hastada kanıtlanmıştır. Son Gamma Knife cihazı olan ICON ile çerçeve haricinde başın hareketini kısıtlayan bir maske ile de tedavi yapılması mümkün olmuştur.

 • Gamma Knife tedavisi sonrası hastalığın durumu, tedavinin etkisi ve hasta takibi nasıldır?

  Gamma Knife tedavisi hastaların büyük bir kısmında tek bir seansta uygulanır ve tekrarlanmaz. Hastalar Gamma Knife tedavisi sonrasında gündelik yaşamlarına dönerler. Tedavi sonrasında pansuman ya da nekahet dönemi yoktur. Çoğu zaman ilaç tedavilerinde de bir değişiklik yapılmaz. Hastaların sadece hastalıklarının özelliğine göre sıklığı belirlenmiş şekilde kontrolde kalmaları istenir. Bu kontrollerde mutlaka MR tetkikleri yapılır.

 • Gamma Knife tedavisi sonrası beyin ödemi oluşur mu?

  Gamma Knife tedavisi sonrasında beyin ödemi ihtimali vardır fakat son derece düşüktür.

 • Tedavi sonrası nelere dikkat etmeli?

  Hastalarımız Gamma Knife tedavisi sonrasında gündelik yaşamlarına dönerler. Tedavi sonrasında pansuman ya da nekahet dönemi yoktur. Çoğu zaman ilaç tedavilerinde de bir değişiklik yapılmaz. Tedavi ile ilgili özel bir önlem yoktur.

 • Gamma Knife tedavisi kısırlık yapar mı?

  Kısırlık durumu cinsiyet hormonlarının ya da üreme organlarının etkilendiği ya da zarar gördüğü durumlarda ortaya çıkar. Tek bir istisna haricinde Gamma Knife ne cinsiyet hormonlarının salgılanmasını ne de üreme organlarını kötü yönde etkiler. Vücudun diğer organları ile olan hormonal haberleşmeyi sağlayan hipofiz bezinin tümörlerinde ise tümörü tedavi etmek için yapılan tedaviler (cerrahi, radyoterapi ya da Gamma Knife) cinsiyet hormonlarının miktarında düşmeye yol açabilir. Bu, tedavi edilebilen bir durumdur. Hastalığınız ve kısırlık konusunda bir çekinceniz varsa bunu mutlaka doktorunuzla konuşunuz.

 • Anevrizma hastaları Gamma Knife tedavisi olabilir mi?

  Gamma Knife Anevrizmaların tedavisi için uygun bir tedavi yöntemi değildir.

 • Kaç kere Gamma Knife olmak gerekir, ne sıklıkta Gamma Knife yapılır?

  Gamma Knife tedavisi hastaların büyük bir kısmında tek bir seansta uygulanır ve özel durumlar haricinde tekrarlanmaz. Yine özel durumlarda tedavinin birden çok seansta uygulanması gerekebilir ve bu Gamma Knife tedavisi ile mümkündür.

 • Gamma Knife tedavisi öncesi neler yapılmalıdır?

  Gamma Knife tedavisi bir hazırlık gerektirmez. Bunun istisnaları anestezi ile Gamma Knife tedavisi alacak hastalarda ya da anjiografi yapılması gereken beyin damar yumağı (AVM) hastalarında tedavi öncesinde 8 saatlik açlık gereklidir.

 • Gamma Knife yaptırmadan önce ilaç içmek gerekiyor mu?

  Gamma Knife tedavisi bir hazırlık gerektirmez. Hastalar var olan hastalıkları için olan ilaçlarına her zamanki dozlarında devam ederler.

 • Gamma Knife tedavisi sonrası düzenli kullanılması gereken ilaçlar nelerdir?

  Hastalar Gamma Knife tedavisi sonrasında gündelik yaşamlarına dönerler. Tedavi sonrasında pansuman ya da nekahat dönemi yoktur. Çoğu zaman ilaç tedavilerinde de bir değişiklik yapılmaz. Tedavi ile ilgili özel bir önlem yoktur.

 • Gamma Knife sonrası ömür boyu ilaç kullanmak gerekiyor mu?

  Hastalar Gamma Knife tedavisi sonrasında gündelik yaşamlarına dönerler. Tedavi sonrasında pansuman ya da nekahet dönemi yoktur. Çoğu zaman ilaç tedavilerinde de bir değişiklik yapılmaz. Tedavi ile ilgili özel bir önlem yoktur.

 • Gamma Knife ve Truebeam arasında ne gibi bir fark var?

  Gamma Knife beynin bir cerrahi alet olarak düşünülmüş ve bu mantıkla geliştirilmiştir. Gamma Knife teknolojisinin başarısı radyoterapi teknolojilerinin de benzer amaçla kullanılmak üzere şekillendirilmesine ve stereotaktik radyocerrahi (stereotactic radiosurgery-SRS) denen teknolojilerin doğmasına yol açmıştır. Gamma Knife tamamen kafa içinde yerleşimli hastalıkların tedavisi için geliştirilmiş, buna karşılık stereotaktik radyocerrahi teknolojileri (TruebeamSTX, Cyberknife, Novalis) vücudun tüm organlarına tedavi verebilecek şekilde tasarlanmıştır.

 • Cyberknife Gamma Knife arasındaki fark nedir?

  Gamma Knife beynin bir cerrahi alet olarak düşünülmüş ve bu mantıkla geliştirilmiştir. Gamma Knife teknolojisinin başarısı radyoterapi teknolojilerinin de benzer amaçla kullanılmak üzere şekillendirilmesine ve stereotaktik radyocerrahi (stereotactic radiosurgery-SRS) denen teknolojilerin doğmasına yol açmıştır. Gamma Knife tamamen kafa içinde yerleşimli hastalıkların tedavisi için geliştirilmiş, buna karşılık stereotaktik radyocerrahi teknolojileri (TruebeamSTX, Cyberknife, Novalis) vücudun tüm organlarına tedavi verebilecek şekilde tasarlanmıştır.

 • Gamma Knife olmadan önce ve olduktan sonra uçağa binebilir miyim?

  Hastalar Gamma Knife tedavisi sonrasında gündelik yaşamlarına dönerler. Tedavi sonrasında pansuman ya da nekahat dönemi yoktur. Çoğu zaman ilaç tedavilerinde de bir değişiklik yapılmaz. Hastalar evlerine kara hava ya da deniz taşıması ile dönebilirler.

 • Gamma Knife olmayı engelleyen hastalıklar var mı?

  Gebelik durumu, kanamaya eğilim yaratan ilaçlar kullanıyor olmak.

 • Gamma Knife tedavisinde anestezi uygulanır mı?

  Standart bir Gamma knife tedavisinde anestezi uygulanmaz. Çocuklar ya da kapalı yer korkusu olan hastalarda Anestezi eşliğinde tedavi uygulanabilir.

 • Klostrofobisi (Kapalı Alan Korkusu) olanlara Gamma Knife uygulanır mı?

  Klostrofobisi olan hastalarda Gamma Knife’ın kısıtlaması MR dolayısıyladır. Hastalar MR yaptırabiliyorlarsa Gamma Knife olabilirler. Bunu tolere edemeyen hastalarda tedavi Anestezi doktorlarının eşliğinde yapılabilir.

 • Gamma Knife sonrası hastalık tekrar edebilir mi?

  Gamma Knife noktasal bir tedavidir. Hedef nokta ya da hacim içindeki etki yüksektir. Tedavi uygulanan alanda hastalığın tekrarlaması ihtimali çok düşük olsa da başka yerlerde yeni hastalıklar ortaya çıkması ihtimali tabi ki vardır.

 • Gamma Knife tedavisinin riskleri nelerdir?

  Gamma Knife sonrasında en sık rastlanan yan etki tedavi sonrası ilk günlerde olabilen baş ağrısıdır. Hasta, hastalık, hastalığın yerleşimi gibi birçok faktörden etkilenecek şekilde Gamma Knife’ın hedefi haricindeki dokuların da tedaviden etkilenmesi söz konusu olabilir. Çevre dokularda ortaya çıkacak etkilenme geçici ya da kalıcı olabilir. Gamma Knife tedavisi sonrasında beyin ödemi ihtimali vardır fakat son derece düşüktür. Gamma Knife tedavisi sonrasında tedaviye bağlı kanser gelişmesi riski de çok düşüktür: milyondan fazla hasta tedavi edilmiş olmasına rağmen çok az sayıda hastada bildirilmiştir.

 • Gamma Knife beynin başka bölgelerine zarar verir mi?

  Gamma Knife tedavisi sonrasında beyinin diğer bölgelerinin zarar görme ihtimali çok düşüktür.

 • Gamma Knife sonrası felç olur muyum?

  Gamma Knife tedavisi sonrasında beyinin diğer bölgelerinin zarar görme ihtimali çok düşüktür.

 • Tedavi için yaş sınırı var mıdır?

  Gamma Knife tedavisinin sınırlaması hayatın ilk yaşlarıdır. Bu yaşlarda teknik nedenlerle Gamma Knife uygulanması zordur. Her şeyden önemlisi, gelişen beyin dokusuna çok düşük dozda bile olsa ışın verilmesi yararları ve riskleri çok iyi tartılması gereken riskli bir durumdur.

 • Tedavi sırasında saçlar kesilir mi?

  Gamma Knife tedavisi sırasında saçlar kesilmez. Tedavi sonrasında pansuman ya da nekahet dönemi yoktur.

 • Tedavi anında ne hissedilir?

  Gamma Knife tedavisi alırken hastalar ışık, ısı, ses, renk ya da başka bir duyu hissetmezler.

 • Gamma Knife tedavisinin yan etkileri nelerdir?

  Gamma Knife genel olarak bakıldığında ve cerrahi, radyoterapi, kemoterapi gibi diğer tedavi yöntemleri ile karşılaştırıldığında çok emniyetli bir tedavi yöntemidir. Gamma Knife sonrasında en sık rastlanan yan etki tedavi sonrası ilk günlerde olabilen baş ağrısıdır. Hasta, hastalık, hastalığın yerleşimi gibi birçok faktörden etkilenecek şekilde Gamma Knife’ın hedefi haricindeki dokuların da tedaviden etkilenmesi söz konusu olabilir. Çevre dokularda ortaya çıkacak etkilenme geçici ya da kalıcı olabilir. Gamma Knife tedavisi sonrasında beyin ödemi ihtimali vardır fakat son derece düşüktür. Gamma Knife tedavisi sonrasında tedaviye bağlı kanser gelişmesi riski de çok düşüktür: milyondan fazla hasta tedavi edilmiş olmasına rağmen çok az sayıda hastada bildirilmiştir.

 • Tedavi sonrası nelere dikkat edilmelidir?

  Hastalar Gamma Knife tedavisi sonrasında gündelik yaşamlarına dönerler. Tedavi sonrasında pansuman ya da nekahet dönemi yoktur. Çoğu zaman ilaç tedavilerinde de bir değişiklik yapılmaz. Hastalar evlerine kara hava ya da deniz taşıması ile dönebilirler.

 • Tedaviden sonra etrafımdakilere radyasyon bulaştırır mıyım?

  Gamma Knife tedavisinin etkisi tedavi sırasında ortaya çıkar. Gamma Knife tedavisi sonrasında hastalar radyasyon taşımazlar.

 • Tedavi olduktan sonra tümör ne zaman kaybolur?

  Bu, hastalığın tipine göre değişir. Haftalarla yıllar arasında değişebilir. Hızlı büyüyen tümörler genelde Gamma Knife tedavisinden sonra haftalar ya da aylar içinde ortadan kalkarlar.

 • Gamma Knife işlemi sonrası hastalığın seyri nasıldır?

  Gamma Knife tedavisi hastaların büyük bir kısmında tek bir seansta uygulanır ve tekrarlanmaz. Hastalar Gamma Knife tedavisi sonrasında gündelik yaşamlarına dönerler. Tedavi sonrasında pansuman ya da nekahet dönemi yoktur. Çoğu zaman ilaç tedavilerinde de bir değişiklik yapılmaz. Hastaların sadece hastalıklarının özelliğine göre sıklığı belirlenmiş şekilde kontrolde kalmaları istenir. Bu kontrollerde mutlaka MR tetkikleri yapılır.

 • Gamma Knife işlemi sonrası hastalığın takibi nasıl yapılıyor?

  Tüm hastaların MR tetkikleri ile takipleri yapılır. Takip süresi hastalığın tipine göre değişiklik göstermekle birlikte, ilk takip Gamma Knife tedavisinden 2 ya da 3 ay sonradır. Bu ilk kontrol tedavi sürecinin iyi gidiyor olduğunun gözlenmesi içindir. Bu kontrolde tüm hastaların MR tetkikleri yenilenir ve eskileri ile karşılaştırılarak değerlendirilir. Daha sonraki takiplerin arası açılır fakat hastalar süresiz şekilde takipte kalırlar. Bu yaklaşım hastaları emniyette tutabilmemiz için çok önemlidir.

 • Gamma Knife işlemi sonrası uzakta oturan hastalar sık kontrole gelmeseler olur mu?

  Hastaların düzenli kontrol yaptırmaları onların emniyetini belirgin şekilde arttırır. Uzak iller ya da ülkelerde oturan hastalar ise bize MR tetkiklerini yollayıp sözel olarak da durumlarını aktarabilirler.

 • Hastanın ve hasta yakınlarının tedavi sonrası günlük yaşamları nasıl olmalı?

  Gamma Knife tedavisi hastaların gündelik yaşamlarında değişiklik yapmalarını gerektirmez. Hastalar tedavi öncesindeki sosyal yaşamlarına, diğer hastalıklar konusundaki tedavilerine eskisinden farksız bir şekilde geri dönerler.

 • Gamma Knife Sonrası beyin ödemi oluşur mu?

  Gamma Knife tedavisi sonrasında beyin ödemi ihtimali vardır fakat son derece düşüktür.

 • Stereotaktik Radyocerrahi (SRS) nedir?

  Gamma Knife beynin bir cerrahi alet olarak düşünülmüş ve bu mantıkla geliştirilmiştir. Gamma Knife teknolojisinin başarısı radyoterapi teknolojilerinin de benzer amaçla kullanılmak üzere şekillendirilmesine ve stereotaktik radyocerrahi (stereotactic radiosurgery-SRS) denen teknolojilerin doğmasına yol açmıştır. Gamma Knife tamamen kafa içinde yerleşimli hastalıkların tedavisi için geliştirilmiş, buna karşılık stereotaktik radyocerrahi teknolojileri ( TruebeamSTX, Cyberknife, Novalis) vücudun tüm organlarına tedavi verebilecek şekilde tasarlanmıştır.

 • İyi huylu tümörlerde Gamma Knife kullanılır mı?

  İyi huylu tümörler, yıllar içinde yavaş olarak büyüyen tümörlerdir. Bu tümörlerde Gamma Knife tedavisi ile amaçlanan tümörün büyümesinin engellenmesidir.

 • Gamma Knife iyi huylu tümörlere nasıl etki gösterir?

  İyi huylu tümörler, yıllar içinde yavaş olarak büyüyen tümörlerdir. Bu tümörlerde Gamma Knife tedavisi ile amaçlanan tümörün büyümesinin engellenmesidir.

 • Gamma Knife iyi huylu tümörlere nasıl etki gösterir?

  İyi huylu tümörler üzerindeki en ön plandaki etki bu tümörlerin büyümesinin engellenmesidir. Bu gün Gamma Knife tedavisinde kullanılan ışın dozları ile beynin iyi huylu tümörlerinin büyümesini kalıcı olarak durdurur.

 • Neden iyi huylu tümörleri küçültmeye ya da yok etmeye çalışmıyoruz?

  Çünkü Gamma Knife ile tedavi edilen tümörler beyin dokusu, sinirler ve damarlar ile çok yakın ilişkisi olan tümörlerdir. Gamma Knife tedavisi ile tümör büyümesi durdurulurken bu tümörlerin komşuluğundaki beyin dokusu, sinirler ve damarların hasar görmemesi, mümkün olan en yüksek emniyet oranları ile korunması en önemli hedeftir. İyi huylu tümörleri küçültmek amaçlı olarak daha yüksek ışın dozları verilmesi mümkündür fakat bu şekilde çevredeki hayati dokuların da zarar görmesi ihtimali olacaktır. İyi huylu tümörler çoğu zaman hastanın hayatını kısa vadede tehdit eden tümörler değildir; büyüme kontrolü sağlanması hastanın sağlığının korunması ve problemin engellenmesi için fazlasıyla yeterlidir.

 • İyi huylu tümörlerin kötü huylu olanlarından farkı nedir?

  İyi huylu tümörlerin genel özelliği genişleyerek büyümeleridir. Çevredeki dokuya nüfuz etmez, çevre dokuyu işgal etmezler. Çevredeki beyin dokusu ve diğer dokuları iterek büyürler. Net bir tümör-normal doku sınırının olması bu iyi huylu tümörleri Gamma Knife için ideal hedef haline getirir.

 • Hangi iyi huylu beyin tümörleri Gamma Knife ile tedavi edilir?

  İyi huyu beyin tümörleri kural olarak genişleyerek büyüdüklerinden büyük bir kısmı Gamma Knife tedavisi için ideal hedeflerdir. En sık tedavi edilen iyi huylu tümörler, doğal olarak en sık görülen iyi huylu tümörlerdir. Bunların arasında en ön sırada meningiomlar, vestibüler schwannomlar ve hipofiz adenomları en ön sıradadır.

 • Meningiomlarda Gamma Knife ne zaman kullanılır?

  Meningiomlar beyin zarlarından (leptomeninks) kaynaklanan ve büyük bir kısmı iyi huylu olan tümörlerdir. Meningiom en sık görülen beyin tümörüdür. Görülme sıklığı yaşla paralel şekilde artar. Klinik bulgu oluşturmuş meningiomlarda bu gün en sık kullanılan tedavi yöntemi cerrahi olarak meningiomların çıkarılmasıdır. Ama Gamma Knife meningiomların tedavisinde sık olarak kullanılır. Gamma Knife tedavisi: 1. Beyine ya da damar/sinir dokularına belirgin bası yapmayan meningiomlarda, 2. Kritik anatomik yerleşimlerde, cerrahi tedavinin riskli olduğu durumlarda, 3. Başka tıbbi nedenlerden dolayı cerrahi tedavi olamayan hastalarda, 4. Ameliyat sonrasında geride tümör kalan ya da tümörü tekrarlayan hastalarda standart olarak kullanılmaktadır.

 • Meningiomlarda Gamma Knife tedavisinin amacı nedir?

  Meningiomlara yönelik Gamma Knife tedavisinin amacı bu tümörlerin büyümesinin engellenmesidir. Tümör büyümesinin engellenmesi hastaların çok büyük bir çoğunluğunda sorunsuz şekilde sağlanır.

 • Gamma Knife tümörlerin çevresindeki önemli dokuları nasıl korur?

  Radyasyonun tıbbi amaçlarla kullanılmaya başlandığı günden beri en önemli amaç hastalıklı dokuların radyasyondan etkilenmesi ama normal dokuların etkilenmemesi olmuştur. Bu amaca hizmet etmek için iki farklı strateji geliştirilmiştir. Radyoterapide normal dokunun korunması normal dokunun kendini tamir edebilmesi sayesinde olur. Radyoterapi teknolojilerinin mantığı normal dokuların tamir edebileceği fakat tümörlerin yok olacağı kadar bir ışını uzun bir süreye yayılmış şekilde uygulamaktır. Buna karşılık Gamma Knife teknolojisi normal dokuyu korumak için normal dokuya minimal ışın vermek prensibi üzerine geliştirilmiştir.

 • Vestibüler schwannom nedir?

  Vestibüler schwannomlar işitme ve denge sinirinin kılıfından kaynaklanan iyi huylu tümörlerdir. En sık görülen beyin tümörleri arasında beşinci sıradadır. En sık olarak orta ve ileri yaşlarda izlenir ama her yaşta görülebilir. En sık olarak işitme azalması ve kulak çınlaması ile kliniğe başvururlar. Zaman içinde o kulakta işitme kaybı, dengesizlik, yüz felci, yüzde duyu kaybı gibi problemlere yol açar, beyin sapı basısı yaparak da hastanın hayatını tehdit ederler.

 • Vestibüler schwannom tedavisinde Gamma Knife’in rolü nedir?

  Günümüzde Gamma Knife cerrahi tedavi edilmesi mecburiyeti olmayan vestibüler schwannomlar için ilk tedavi seçeneği durumunda gelmiştir. Gamma Knife tedavisi vestibüler schwannomların büyümesini engeller. Ama bunu yaparken var olan işitmenin korunması; yüz felci ihtimali çok az olacak şekilde tedavi yapılması mümkündür. Tek seanslık tedavi sonrasında hastalar gündelik yaşamlarına devam ederler.

 • Hipofiz adenomları tedavisinde Gamma Knife’in rolü nedir?

  Hipofiz bezinden kaynaklanan iyi huylu tümörler olan hipofiz adenomları hormon salgısı yaparak ya da çevredeki görme sinirleri gibi önemli dokulara baskı yaparak klinik bulgu verirler. Hem hormon salgılayan, hem de sadece bası yapan hipofiz adenomlarının tedavisi Gamma Knife ile tedavi edilebilir. Endokrinoloji bölümünde takipte olan hastalar için Gamma Knife tedavisinin uygun olup olmadığı doktorları tarafından belirlenir.

 • Diğer iyi huylu tümörlerde Gamma Knife uygulanır mı?

  Kavernöz sinüsün diğer tümörleri, kraniyofaringeomlar, hemanjioblastomar, pineal tümörler, tektal plate gliomları, pilositik astrositomlar, ependimomlar ve hemajioblastomlar gibi birçok iyi huylu tümörde daha Gamma Knife tedavisi uygulanabilir.

 • Kötü huylu tümörlerde Gamma Knife Kullanılabilir mi?

  Gamma Knife’ın dünyada en sık kullanıldığı hastalık metastazlardır. Faklı kanserlerin beyne olan metastazları Gamma Knife ile efektif bir şekilde tedavi edilebilir. Ama bundan önce mutlaka hasta her yönüyle değerlendirilmeli ve Gamma Knife tedavisinin onlar için en uygun tedavi olduğu belirlenmelidir.

 • Metastazlar haricinde başka kötü huylu tümörler de Gamma Knife ile tedavi olur mu?

  Malin glial tümörler, atipik ve malin meningiomlar, hemanjioperisitomlar, nazofarinks kanserlerinin beyne uzanımları gibi birçok kanser Gamma Knife ile tedavi edilebilir. Burada en önemli detay hastalığın kısıtlı bir hacimde ve iyi sınırlı olmasıdır.

 • Damarsal bozuklukların tedavisinde Gamma Knife kullanılabilir mi?

  Özellikle doğumsal beyin damar bozuklukları ve akiz damarsal bozukluklar Gamma Knife ile etkin bir şekilde tedavi edilebilir. Bunlar arasında en büyük oran Arteriovenöz Malformasyonlar (AVM), Kavernöz malformasyonlar ve arteriovenöz fistüllerdir.

 • AVM’lerde Gamma Knife kullanımı nasıldır?

  AVM’ler Gamma Knife ile tedavi edildikten sonra 2-3 sene gibi bir dönem içinde giderek küçülür ve sonunda yok olurlar. Büyük hacimli AVM’lerin büyük kısmı Gamma Knife ile tedavi edilebilir.

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 28 Mayıs 2024 Salı Yayımlanma Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size ulaşmamızı ister misiniz?