Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
TR
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2017 Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Perinatoloji
 • 2016 Maryland Üniversitesi, Baltimore, Amerika Birleşik Devletleri / Fetal ekokardiyografi eğitimi
 • 2012 Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum
 • 2007 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • 2001 Mersin Fen Lisesi
 • 1998 Adana Anadolu Lisesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2020 - Halen Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2019 - 2020 Özel Bursa Esentepe Hastanesi
 • 2017 - 2019 Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • 2013 - 2014 Kars Devlet Hastanesi
 • 2012 - 2013 Afyon Zübeyde Hanım Doğumevi
ÜYELİKLER
 • Türk Tabipler Birliği
 • Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği
 • International Society of Ultrasound in Obstetric and Gynecologic (ISUOG)
 • Türk Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Prenatal diagnosis of Seckel syndrome at 21 weeks'' gestation and review of the literature. J Matern Fetal Neonatal Med. 2019 Jun;32(11):1905-1908. Akkurt MO, Pakay K, Akkurt I, Temur M, Korkmazer E.
 • The Utility of Feticide Procedure to Shorten the Induction-to-Abortion Interval in Medical Abortion Gynecol Obstet Invest. 2019;84(1):64-70. Akkurt MO, Akkurt I, Yavuz A, Yalcin SE, Coskun B, Sezik M.
 • Adnexal masses 5 cm in diameter or greater extirpated during cesarean operation. January 2019. The Journal of reproductive medicine. 64(1):33-37. Yalcin SE, Yalcin Y, Akkurt MO, Yavuz A, Sezik M.
 • Prenatal sonographic diagnosis of cephalopagus conjoined twins at 14 weeks of pregnancy. J Clin Ultrasound. 2018 Jul;46(6):408-411. Eris Yalcin S, Akkurt MO, Yavuz A, Yalcin Y, Sezik M.
 • İzole proteinüri saptanan gebe kadınların obstetrik sonuçlarının proteinüri şiddetine göre karşılaştırılması Perinatoloji Dergisi 2018; 26 (3): 107-111. Mehmet Özgür Akkurt, Bora Coşkun, Tuğberk Güçlü, Kaan Pakay, Engin Korkmazer.
 • Increased fetal epicardial fat thickness: A novel ultrasound marker for altered fetal metabolism in diabetic pregnancies J Clin Ultrasound. 2018 Jul;46(6):397-402. Akkurt MO, Turan OM, Crimmins S, Harman CR, Turan S.
 • Gestasyonel diabetes mellitus olgularında postpartum glukoz tolerans testi uygulamasının oranları ve uygulanmamasının nedenleri. Perinatoloji Dergisi 2018; 26 (2): 69 - 73. Engin Korkmazer, Emine Arslan, Özgür Akkurt, Muzaffer Temur, Tayfur Çift, Emin Üstünyurt.
 • Ense kalınlığı ölçümü: Kim doğru, kim yanlış? Perinatoloji Dergisi 2018; 26 (2): 64-68. Engin Korkmazer, Emine Arslan, Özgür Akkurt, Muzaffer Temur, Tayfur Çift.
 • Relationship between vascular cell adhesion molecule-1 and morbidly adherent placenta. J Gynecol Obstet Hum Reprod. 2018 Dec;47(10):549-553. Korkmazer E, Nizam R, Arslan E, Akkurt Ö.
 • The impact of concurrent pelvic organ prolapse reconstructive surgery on midurethral sling procedure outcome Ginekol Pol. 2018;89(4):189-94. Çoşkun B, Aksakal OS, Çoşkun B, Yurtçu E, Akkurt MÖ, Kafadar Ö, Doğanay M.
 • The role of anti- Mullerian hormone in predicting the response to clomiphene citrate in unexplained infertility. Taiwan J Obstet Gynecol. 2018 Oct;57(5):713-717. Coskun B, Dilbaz B, Karadag B, Coskun B, Tohma YA, Dur R, Akkurt MO.
 • Fetal manyetik rezonans görüntüleme endikasyonlarının incelenmesi. Perinatoloji Dergisi 2018; 26 (1): 18-24. Serenat Eriş Yalçın, Yakup Yalçın, Esra Nur Tola, And Yavuz, Mehmet Özgür Akkurt, Mekin Sezik, Mehmet Okan Özkaya.
 • Risk factors for relaparotomy after cesarean delivery and related maternal near-miss event due to bleeding. J Matern Fetal Neonatal Med. 2018 Oct 21:1-5. Akkurt MO, Coşkun B, Güçlü T, Çift T, Korkmazer E
 • Relationship between intercellular adhesion molecule-1 and morbidly adherent placenta. J Perinat Med. 2018 Dec 19;47(1):45-49. Korkmazer E, Nizam R, Arslan E, Akkurt Ö.
 • Prediction of maternal near-miss in placenta previa: a retrospective analysis from a tertiary center in Ankara, Turkey. J Matern Fetal Neonatal Med. 2018 Feb;31(3):370-375. Coskun B, Akkurt I, Dur R, Akkurt MO, Ergani SY, Turan OT, Coskun B.
 • Maternal serum ferritin as a clinical tool at 34-36 weeks'' gestation for distinguishing subgroups of fetal growth restriction. J Matern Fetal Neonatal Med. 2017 Feb;30(4):452-456. Akkurt MO, Akkurt I, Altay M, Coskun B, Erkaya S, Sezik M.
 • Prenatal olarak tanı konulan parsiyel monozomi 13q sendromu olgusu Cukurova Med J 2017;42(1):189-191. Serenat Eriş Yalçın, And Yavuz, Mehmet Özgür Akkurt, Mekin Sezik.
 • Yapısal olarak normal fetüslerde 24-28. gebelik haftaları arasında fetal epikardiyal yağ dokusu kalınlık ölçümü. Perinatoloji Dergisi 2017; 25(2): 59-63. And Yavuz, Mekin Sezik, Mehmet Özgür Akkurt, Serenat Eriş Yalçın, Gökhan Karakoç.
 • Prenatal diagnosis of rare co-occurrence of congenital diaphragmatic hernia and aortic coarctation. Cukurova Med J 2017;42(2):376-379. Mehmet Özgür Akkurt, And Yavuz, Serenat Eriş Yalçın, İltaç Akkurt, Mekin Sezik.
 • Prenatal diagnosis of inverted duplication deletion 8p syndrome mimicking trisomy 18. Am J Med Genet A. 2017 Mar;173(3):776-779. Akkurt MO, Higgs A, Turan OT, Turan OM, Turan S.
 • Maternal and perinatal outcomes in pregnancies with multiple sclerosis: a case-control study. J Perinat Med. 2017 May 24;45(4):455-460. Yalcin SE, Yalcin Y, Yavuz A, Akkurt MO, Sezik M.
 • The significance of reverse flow in ductus venosus between sixteen and twenty weeks'' gestation Turk J Obstet Gynecol. 2017 Mar;14(1):23-27. Karakoç G, Yavuz A, Eriş Yalçın S, Akkurt MÖ, Danışman N.
 • Comparison of bupivacaine and ropivacaine in combination with fentanyl used for walking epidural anesthesia in labor. Turk J Obstet Gynecol. 2017 Sep;14(3):170-175. Gündüz Ş, Eriş Yalçın S, Karakoç G, Akkurt MÖ, Yalçın Y, Yavuz A.
 • Can we consider cesarean myomectomy as a safe procedure without long-term outcome? J Matern Fetal Neonatal Med. 2017 Aug;30(15):1855-1860. Akkurt MO, Yavuz A, Eris Yalcin S, Akkurt I, Turan OT, Yalcin Y, Sezik M.
 • Reliability of posterior-left atrium space index measurements during 20-24 weeks of gestation in structurally normal fetuses J Perinat Med. 2016 Aug 1;44(6):613-7. Akkurt MO, Yavuz A, Akkurt I, Karakoc G, Sezik M.
 • A comparison of the effects of the most commonly used tocolytic agents on maternal and fetal blood flow. Turk J Obstet Gynecol. 2016 Jun;13(2):85-89. Güden M, Akkurt MÖ, Eriş Yalçın S, Coşkun B, Akkurt I, Yavuz A, Yirci B, Kandemir NÖ.
 • Risk factors of placenta previa: a population based study and the review of the literature. Med Science 2016; 5(4): 941-4. Cetin Aydin, Serenat Eris Yalcin, Yakup Yalcin, Dilek Uysal, Mehmet Ozgur Akkurt, And Yavuz, Halime Sen Selim, Esra Nur Tola.
 • An unusual complication of vesicoamniotic shunt: coiling of the shunt around lower extremity associated with dislodgement J Obstet Gynaecol. 2016;36(2):261-2. Akkurt MO, Yavuz A, Sezik M, Ozkaya MO.
 • Conventional 22- and 20-gauge needle for second trimester amniocentesis: A comparison of short term outcomes. Turk J Obstet Gynecol. 2016 Mar;13(1):27-30. Köse SA, Akkurt MÖ, Yavuz A, Eriş S, Tola EN, Özkaya MO, Sezik M.
 • Infant outcomes following midtrimester emergency cerclage in the presence of fully dilated cervix and prolapsing amniotic membranes into the vagina. J Matern Fetal Neonatal Med. 2016;29(15):2438-42. Ozgur Akkurt M, Yavuz A, Sezik M, Okan Ozkaya M.
 • Second Trimester Fetal and Maternal Epicardial Fat Thickness in Gestational Diabetic Pregnancies. Horm Metab Res. 2016 Sep;48(9):595-600. Yavuz A, Akkurt MO, Yalcin S, Karakoc G, Varol E, Sezik M.
 • Histopatolojik Olarak Ektopik Gebe Olduğu Kanıtlanan Hastalarda Serum Ca-125, Östradiol ve Progesteron Düzeyleri. 2015; 12(4): 140-143. And YAVUZ, Mehmet Özgür AKKURT, Gökhan KARAKOÇ, Mehmet Muammer DOĞAN, Yakup YALÇIN, Burak TATAR.
 • The evaluation of risk factors for failed response to conservative treatment in tubo-ovarian abscesses. J Turk Ger Gynecol Assoc. 2015 Nov 2;16(4):226-30. Akkurt MÖ, Yalçın SE, Akkurt İ, Tatar B, Yavuz A, Yalçın Y, Akgül MA, Kayıkçıoğlu F.
 • Tubal rupture in ectopic pregnancy: is it predictable? Minerva Ginecol. 2015 Feb;67(1):13-9. Karadeniz RS, Tasci Y, Altay M, Akkuş M, Akkurt O, Gelisen O.
 • Laparoscopic systemic devascularization of uterine cornu for cornual resection in interstitial pregnancy Turk J Obstet Gynecol. 2015 Sep;12(3):182-184. Yalçın Y, Tatar B, Erdemoğlu E, Akkurt MÖ, Yavuz A, Erdemoğlu. E
 • Utero-cutaneous Fistula after Multiple Abdominal Myomectomies: A Case Report. Balkan Med J. 2015 Oct;32(4):426-8. Akkurt MÖ, Yavuz A, Tatar B, Özkaya MO, Ekici Eİ.
 • Tubal Reanastomoz Sonrası Gebelik Sonuçları. 2015; 25(4): 227-230. And YAVUZ, Mehmet Özgür AKKURT, Yakup YALÇIN, Burak TATAR, Gökhan KARAKOÇ.
 • Prolapsing vaginal Mullerian cyst with cervical elongation mimicking cystocele. J Obstet Gynaecol. 2014 Feb;34(2):212-3. Dilbaz B, Şengül Ö, Dede S, Yerebasmaz N, Akkurt Ö.
 • Coexistence of endometriosis and uterine septum in patients with abortion or infertility J Obstet Gynaecol Res. 2011 Nov;37(11):1596-600. Demir B, Dilbaz B, Karadag B, Duraker R, Akkurt O, Kocak M, Goktolga U.

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Sağlığınız Sağlığımızdır
20 : 59 : 55