Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Karaciğer kanseri, karaciğer hücrelerinin anormal bir şekilde büyümesi sonucu oluşan bir tür kanserdir. En sık görülen türü, karaciğer hücrelerinden kaynaklanan primer karaciğer kanseridir. Karaciğer kanseri genellikle başlangıçta semptomlar üretmez ve çoğu zaman ileri evrelerde teşhis edilir. Ancak, karın ağrısı, kilo kaybı, iştah kaybı, halsizlik ve karaciğer büyümesi gibi belirtiler görülebilir. Karaciğer kanseri risk faktörleri arasında hepatit B ve C enfeksiyonları, siroz, aşırı alkol tüketimi, obezite ve diyabet gibi durumlar bulunur. Teşhis genellikle görüntüleme testleri ve biyopsi ile yapılır. Tedavi seçenekleri arasında cerrahi müdahale, kemoterapi, radyoterapi ve ablasyon bulunabilir. Erken teşhis ve tedavi, karaciğer kanseri için daha olumlu bir prognoz sağlayabilir. Özellikle risk altındaki bireylerin düzenli sağlık kontrollerinden geçmeleri önemlidir.
İçindekiler

Karaciğer Kanseri Nedir?

Karaciğer kanseri, karaciğer dokusunda bulunan bazı hücrelerin kontrolsüz ve anormal çoğalmaları sonucu meydana gelen kanser türüdür. Kronik karaciğer hastaları, karaciğer kanserinin risk grubunu oluştururlar. Hepatit B , Hepatit C veya sirozlu hastalarda gelişen karaciğer tümörleri, genellikle erken dönemde belirti vermeyebilirler. Bu nedenle kanında Hepatit virüsleri bulunan kişilerin ya da kronik bir karaciğer hastalığı bulunanların düzenli sağlık kontrolü yaptırması önerilmektedir.

Ülkemizde Hepatit B ve Hepatit C sık görülen bir sağlık sorunudur. Hepatit virüsünün varlığı, karaciğer kanseri gelişimi için de çok önemli bir risk faktörü olarak değerlendirilir. Bu nedenle bu hastalıklardan muzdarip veya kronik karaciğer hastalığı olan herkesin, karaciğer kanseri açısından risk altında olduğu için düzenli aralarla takip edilmeleri gerekmektedir.

Sindirim sistemi organlarını etkileyen kanserlerin tanı ve tedavisi genellikle Gastrointestinal Onkoloji Ünitesi tarafından yönetilir. Karaciğer kanseri gibi kanseri gibi kanser türlerinde, tedavi genellikle çeşitli yöntemlerin kombinasyonuyla gerçekleştirilir. Tedavi planı hastanın durumu ve kanserin ilerleme evresine bağlı olarak belirlenir. Bu tedaviler, cerrahi müdahale, radyoterapi ve kemoterapi gibi tedavi yöntemlerini içerebilir.

Karaciğer Kanserinden Korunma Yolları Nelerdir?

 • Sigara ve alkol gibi kanser yapıcı maddelerden uzak durmak
 • İdeal kilonun üzerine çıkmamak
 • Hepatit virüslerine karşı aşılama gibi yöntemlerle önlem almak
 • Sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinmek; mümkünse geceleri 7-9 saat düzenli uyumak, dengeli beslenmek, düzenli egzersiz yapmak
 • Özellikle risk grubunda bulunanlar için düzenli olarak hekim kontrolüne gitmek

Karaciğer Kanseri Belirtileri Nelerdir?

Karaciğer kanseri erken evrelerinde tipik belirtiler vermeyebilir. Karaciğer kanserinin belirtilerinin görülmeye başlamasıyla hastalık ilerlemiş, karaciğer kanseri ileri evrelerine geçmiş olabilir. Bu nedenle risk grubunda bulunan kronik karaciğer hastalarının düzenli olarak kontrolden geçmeleri önemlidir. Karaciğer kanserinin görülebilen tipik özellikleri şunlardır;

 • Ani kilo kaybı
 • İştahsızlık ve hızlı doyma, karında tokluk ve şişlik hissi
 • Mide bulantısı ve kusma
 • Çabuk yorulma ve halsizlik
 • Ten renginde ve gözlerin beyaz bölgesinde sararma
 • Dışkının beyaz ya da gri renkte değişimi
 • İdrar renginde koyulaşma
 • Karın bölgesinde sıvı birikmesi ve eşlik eden şiddetli karın ağrısı
 • Vücutta kaşıntı
 • Özellikle karnın ve gövdenin sağ tarafta hissedilen yumru ve ağrı
 • Bacaklarda şişlik

Hepatit veya siroz zemininde gelişen karaciğer tümörleri tedavi edildikten sonra nüksetme eğilimi taşırlar. Bu nedenle tedavi sonrasında hekim tarafından düzenli olarak kontrol edilmek gereklidir. Karaciğerin düzenli kontrolü için; ultrason, BT ya da MR teknikleri kullanılmaktadır. Yeni bir kitle ortaya çıktığında yeniden cerrahi girişim veya lokal tedavilerden birisi planlanabilir. Karaciğer nakli yapılan hastalar ise nüksetme olasılığına karşı yakından takip edilir.

Karaciğer Kanseri Nasıl Teşhis Edilir?

Karaciğer kanserinin tanısı, hastanın sağlık geçmişi, muayene bulguları, ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik rezonans (MR) gibi görüntüleme çalışmaları, alfafetoprotein (AFP), karaciğer fonksiyon testleri, karaciğer enzim testleri, hepatit B ve hepatit C tetkikleri , kan sayımı gibi pek çok parametre değerlendirilerek ve bu parametrelerin uygun olduğu hallerde biyopsi yapılarak konur.

Karaciğer Kanseri Kac Evre?

Karaciğer kanseri evreleri genellikle kanserin yaygınlığını ve yayılma derecesini belirtir. Evreleme, tedavi seçeneklerini belirlemede önemlidir. Karaciğer kanseri genellikle dört evrede sınıflandırılır: Evre 1: Kanser sadece karaciğerde. Evre 2: Kanser, karaciğerin yakınında bulunan dokulara yayılmış. Evre 3: Kanser, komşu organlara veya lenf düğümlerine yayılmış. Evre 4: Kanser, vücudun diğer bölgelerine yayılmış.

Karaciğer Kanseri Evreleri Nelerdir?

Karaciğer kanserinin tedavi planlaması için, diğer kanser türlerinde olduğu gibi öncelikle evrelendirme yapılması gerekir. Kanserin hangi aşamada olduğuna bağlı olarak tedavi yöntemi belirlenebilmektedir. Karaciğer Kanserinin evreleri aşağıdaki gibidir.

Karaciğer Kanseri 1. Evre (IA)

Boyutları 2 cm’den küçük tek bir tümör vardır ve kan damarı tutulumu yoktur. Çevre lenf nodlarının tutulumu ya da metastaz bulunmaz.

Karaciğer Kanseri 1. Evre (IB)

Boyutları 2 cm’den büyük tek bir tümör vardır ve kan damarı tutulumu yoktur. Çevre lenf nodlarının tutulumu ya da metastaz bulunmaz.

Karaciğer Kanseri 2. Evre (IA)

Boyutları 2 cm’den büyük tek bir tümör vardır ve kan damarı tutulumu mevcuttur ya da boyutları 5 cm’den büyük olmayan birden çok tümör vardır. Çevre lenf nodlarının tutulumu ya da metastaz bulunmaz.

Karaciğer Kanseri 3. Evre (IA)

En az birinin boyutu 5 cm’nin üzerinde olan birden çok tümör vardır. Çevre lenf nodlarının tutulumu ya da metastaz bulunmaz.

Karaciğer Kanseri 3. Evre (IB)

Boyutundan bağımsız olarak en az bir tümör portal veya karaciğer toplardamarlarının bir ana dalını tutmaktadır. Çevre lenf nodlarının tutulumu ya da metastaz bulunmaz.

Karaciğer Kanseri 4. Evre (IA)

Boyutundan bağımsız olarak bir veya birden çok tümöre eşlik eden çevre lenf dokularının tutulumu mevcuttur. Metastaz bulunmaz.

Karaciğer Kanseri 4. Evre (IB)

Tümörün boyutu ve sayısı ile lenf nodu tutulumundan bağımsız olarak metastaz mevcuttur.

Karaciğer Kanseri Nasıl Tedavi Edilir?

Karaciğer tümörlerinin tedavisi, ameliyat ile tümör kitlesinin çıkarılmasıdır. Karaciğer fonksiyonlarının yeterli olduğu ve kitlenin çıkarılabileceği hastalarda ameliyat tercih edilmektedir. Ancak karaciğer naklinin gerektiği durumlar da mevcuttur.

Bu tedavi yöntemi, tümörün karaciğer içinde sınırlı olduğu siroz hastalarında uygulanır. Ameliyat edilmeye uygun olmayan hastalarda ise diğer bazı girişimsel yöntemler uygulanabilir. Bu yöntemlerden biri kemoembolizasyon yöntemidir.

Kemoembolizasyonda, karaciğer atardamarının içine ilaç verilerek kitlenin büyümesi sınırlandırılır. Hasta açısından toleransın yüksek olduğu bilinmektedir. Buna alternatif diğer yöntemler ise radyofrekans ablasyonu ve kriyoterapidir.

Bunların tümünde kitleye lokal olarak ısı, soğutma veya kimyasal etki uygulanarak tümör dokusunun ölmesi sağlanır. Diğer kanserlerde sıklıkla kullanılan kemoterapi, karaciğer kanserlerinde diğer yöntemlerle beraber kullanılabilir.

Karaciğer Kanserinin Sistemik Tedavisi

Kanserin karaciğer dışındaki lenf bezlerine veya diğer organlara yayılması halinde veya mevcut diğer tedavi yöntemleri kullanılmasına rağmen kanserin ilerlemesi ya da yayılması durumunda “ilerlemiş” ya da “metastatik” karaciğer kanserinden söz edilir.

Bu durumdaki karaciğer kanserinde tedavilerin amacı hastanın kansere bağlı şikâyetlerini azaltmak, mümkünse hastalığın ilerlemesini yavaşlatmaktır.

İlerlemiş/metastatik karaciğer kanserinde sadece karaciğer üzerinde değil vücuttaki tüm doku ve organlarda etkili olan “sistemik tedavi” tercih edilir. Sistemik tedavi, kemoterapi ilaçlarını ve hedefe yönelik tedaviyi içermektedir.

Sistemik tedavideki ilaçların başlıca yan etkileri iştahsızlık, halsizlik, ishal, kilo kaybı, ciltte kızarıklık ve/veya döküntü, el ayaları ve ayak tabanlarında soyulmadır.

Bu ilaçlar kullanılırken belirli aralıklarla kan tahlilleri yapılarak karaciğer testleri ve kan sayımı değerleri kontrol edilmelidir. Yan etkiler fazla ise, karaciğer fonksiyonlarında giderek kötüleşme görülüyorsa ya da kan tahlillerinde anormallikler mevcutsa hekim kararı ile ilaca ara verilebilir ya da dozu ayarlaması yapılabilir.

Karaciğer kanseri tedavisinde Gastrointestinal Onkoloji Üniteleri önemli bir rol oynar. Bu üniteler, karaciğer kanseri gibi diğer sindirim sistemi kanserlerinin tedavisinde de etkilidir.

Gastrointestinal Onkoloji Üniteleri , uzman onkologlar, cerrahlar, radyasyon onkologları, gastroenterologlar ve diğer sağlık uzmanlarının birlikte çalışmasını sağlar. Bu multidisipliner ekibin amacı, her hastanın ihtiyacına göre bir tedavi planı oluşturarak en iyi sonuçları elde etmeye yöneliktir.

Karaciğer kanseri tedavisinde kullanılan yöntemler arasında cerrahi müdahale, kemoterapi, radyasyon terapisi ve karaciğer nakli bulunur. Gastrointestinal Onkoloji Üniteleri, bu tedavi seçeneklerini hasta özelinde değerlendirir ve hastanın durumuna en uygun olan yöntemi belirler.

Cerrahi müdahale genellikle erken evre karaciğer kanseri tedavisinde kullanılır. Bu cerrahi işlemde, kanserli kısımlar çıkarılır veya karaciğer nakli yapılabilir. Kemoterapi ve radyasyon terapisi ise kanserin yayılmasını kontrol etmek ve kanser hücrelerini öldürmek için kullanılabilir.

Karaciğer Kanserinden Kurtulma Şansı Var Mı?

Karaciğer kanseri, tedavi edilebilir hastalıktır, ancak hastanın kurtulma şansı birçok faktöre bağlıdır. Erken evrelerde teşhis edilen ve tedavi edilen hastaların kurtulma şansı çok daha yüksektir. Tedavi seçenekleri arasında cerrahi müdahale, kemoterapi, radyasyon terapisi ve karaciğer nakli yer alır. Ancak, kanserin evresi, türü ve hastanın genel sağlık durumu gibi faktörler oldukça etkilidir.

Karaciğer Kanseri Yaşar Mı?

Karaciğer kanseri, maalesef dünya çapında yaygın bir sağlık sorunudur ve her yaşta insanı etkileyebilir. Karaciğer kanseri, genellikle kronik karaciğer hastalığı olan bireylerde daha yaygın olarak görülür. Bunlar arasında siroz, hepatit B veya C virüs enfeksiyonu geçirenler, aşırı alkol tüketenler ve obeziteye bağlı karaciğer yağlanması olanlar bulunur. Karaciğer kanseri yaşa bağlı değildir ve her yaşta ortaya çıkabilir. Erken teşhis ve tedavi ile karaciğer kanseri bir hasta iyileşebilir.

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 9 Mayıs 2024 Perşembe Yayımlanma Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi

Benzer İlgi Alanları

TÜMÜNÜ GÖRÜNTÜLE

Tıbbi Birimler

Medikal Teknolojiler

Karaciğer Kanseri biriminde yer alan tüm medikal teknolojik cihazlarımızı görüntülemektesiniz.

Birimin Tüm İlgi Alanları

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size ulaşmamızı ister misiniz?