Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Yüksek Çözünürlüklü BT, vücut içindeki dokuları ayrıntılı bir şekilde inceleyerek hastalıkları teşhis eden bir medikal görüntüleme teknolojisidir. Yüksek çözünürlüklü görüntüler sayesinde küçük lezyonlar dahi tespit edilebilir, böylece hastalıklara daha doğru tanı konulabilir. Onkoloji, kardiyoloji, nöroloji ve travma durumlarında yaygın olarak kullanılır. Onkolojide, tümörlerin boyutu, şekli ve yayılımını belirleyerek kanser teşhisinde kritik rol oynar. Kardiyolojide, kalp damarlarını detaylı görüntüleyerek kalp hastalıklarının teşhis ve tedavisinde yardımcı olur. Nörolojide, beyin ve sinir sistemi hastalıklarının değerlendirilmesinde etkilidir. Ayrıca, akciğer rahatsızlıklarının ve travma sonrası durumların teşhisinde kullanılır. Gelişmiş detektör teknolojisi ile düşük doz radyasyonla yüksek kaliteli görüntüler elde edilir, bu da hızlı ve güvenli bir teşhis süreci sağlar.
İçindekiler

Yüksek Çözünürlüklü BT Nedir?

Yüksek Çözünürlüklü BT, vücut içindeki dokuları ayrıntılı bir şekilde incelemek ve tanı koymak için kullanılan medikal teknolojilerden biridir. Yüksek Çözünürlüklü BT, yüksek çözünürlüklü elde ettiği veriler sayesinde küçük lezyonların dahi kolaylıkla tespit edilmesine olanak sağlar. Bu sayede, doktorlar hastalıkları daha doğru bir şekilde teşhis edebilir ve hastalara daha etkili bir tedavi sunabilir.

Yüksek Çözünürlüklü BT; geniş bir kullanım alanına sahiptir. Onkoloji , kardiyoloji taramaları , beyin - sinir sistemi hastalıkları ve travma durumlarında hızlı görüntüleme amacıyla kullanılır. Onkoloji alanında kanser taramaları gerçekleştirerek, tümörün boyutunu, şeklini ve yayılımını değerlendirmede büyük önem taşır.

Kardiyolojide, kalp damarlarının ve kalbin detaylı görüntülerini sağlayarak kalp hastalıklarının teşhisinde ve tedavisinde yardımcı olur. Nöroloji alanında, beyin ve sinir sistemi hastalıklarının teşhisinde ve tedavisinde önemli bir rol oynar. Ayrıca, travma sonrası durumların değerlendirilmesinde, cerrahi planlama süreçlerinde ve radyasyon tedavisi öncesi değerlendirmelerde kullanılır.

Yüksek Çözünürlüklü BT, yüksek çözünürlüklü görüntüler elde etmek için gelişmiş detektör teknolojisine sahiptir. Bu da hekimlerin, dokuları daha ayrıntılı bir şekilde incelemesine ve hastalıklara doğru bir şekilde tanı koymasına olanak sağlar. Ayrıca, hızlı tarama süresi sayesinde, hastaların maruz kaldığı radyasyon süresi kısalır. Yüksek Çözünürlüklü BT, düşük dozda radyasyonla yüksek kalite de görüntüler elde etme yeteneğine sahiptir, bu da hastalığın tanısı açısından büyük önem taşır.

Yüksek Çözünürlüklü BT Uygulama Alanları Nedir?

Yüksek Çözünürlüklü BT, birçok farklı hastalığın tanısında ve tedavisinde önemli bir araçtır. Kanser, kalp hastalıkları, beyin ve sinir sistemi hastalıkları, akciğer rahatsızlıkları ve travma sonrası durumlar gibi birçok sağlık sorununun teşhisinde kullanılır. Ayrıca, cerrahi planlama ve radyasyon tedavisi öncesi değerlendirme gibi alanlarda da önemli bir rol oynar.

Kanser Teşhisi

Yüksek Çözünürlüklü BT, kanser teşhisi ve tedavi planlamasının doğru yapılmasında önemli bir rol oynar. Yüksek çözünürlüklü görüntüler elde etme özelliği sayesinde, tümörlerin konumu, boyutu ve metastazı detaylı bir şekilde belirlenebilir.

Kalp Hastalıkları

Kalp hastalıklarında, kalp damarlarının durum değerlendirilmesi için kullanılır. Kalp atardamarlarının tıkanıklığı, kalp yetmezliği veya kalp daralması gibi problemler tespit edilerek, kalp hastalıklarının teşhisi kolaylaşır.

Beyin ve Sinir Sistemi Hastalıkları

Beyin ve sinir sistemi hastalıklarının ( beyin tümörleri , kanama veya enfeksiyon gibi) hassas bir şekilde görüntülenmesinde kullanılır. Ayrıca, inme veya travma sonrası beyin hasarı gibi durumların değerlendirilmesinde de önemli bir rol oynar.

Akciğer Rahatsızlıkları

Akciğer rahatsızlıklarında, ( akciğer kanseri , akciğer embolisi veya akciğer enfeksiyonları ) akciğerlerin içyapısını detaylı bir şekilde görüntüleyerek hastalıkların tanısında yardımcı olur.

Travma Sonrası Durumlar

Travma sonrası iç kanama, organ yaralanmaları veya kırıklar gibi durumlar tespit edilmesi ve travma sonrası tedavi planına karar verilmesinde önemli bir rol oynar.

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 13 Haziran 2024 Perşembe Yayımlanma Tarihi: 13 Haziran 2024 Perşembe

Hastaneler

Sıralama Türü:

Tıbbi Birimler

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size ulaşmamızı ister misiniz?