HIZLI RANDEVU & BİLGİ TALEBİ

Prostat Ameliyatı Nedir?

 1. Prostat Merkezi
 2. Prostat Ameliyatı
Prostat Ameliyatı

Prostat Ameliyatı Nedir?

Prostat büyümesinde (BPH) ilaç tedavisine yanıt vermeyen, ilaç tedavisine başlangıçta yanıt veren anca zamanla ilacın yetersiz hale geldiği ve yan etkileri sebebiyle ilaç kullanamayan hastalara prostat ameliyatıyla tedavi uygulanabilir.

Ayrıca prostat büyümesine bağlı olarak; mesanesinde taşı olan, idrar yolundan tekrarlayan kanamaları olan, sık idrar yolu iltihabı geçiren ve idrarını hiç boşaltamayan hastalarda da prostat ameliyatı ile tedavi planlanmalıdır.

Prostat ameliyatı yöntemi belirlemede hastanın yaşı, kullandığı ilaçlar, ek hastalıkları ve prostat büyüklüğü dikkate alınır.

Prostat büyümesinin ameliyatla tedavisinde

 • Klasik yöntemler (transüretral prostat rezeksiyonu ve açık prostatektomi) ve
 • Lazer yöntemleri mevcuttur.

Prostat Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Transüretral Prostat Rezeksiyonu (TUR-P):

Transüretral prostat rezeksiyonu (TUR-P) operasyonunda elektrik enerjisi yardımıyla prostat dokusu içeriden yakılarak küçük parçalar halinde çıkarılır. Bu ameliyatta kanama ihtimali yüksek olduğundan hastanın varsa kullanmak zorunda olduğu kan sulandırıcı (antiagregan-koagulan) ilaçlar 1 hafta önceden kesilir ve ameliyat sonrası en erken 1 hafta sonra yeniden başlanabilir. İşlem sonrası hastanın en az 3-4 gün sondalı kalması gerekmektedir.Bu yöntem sonrası TUR-P sendromu, üretra darlığı, enfeksiyon, idrar kaçırma, idrar yapmada güçlük, meninin geri kaçması(retrograd ejekülasyon) ve yeniden cerrahi gereksinimi görüldüğü birçok çalışmada bildirilmiştir.

Açık Prostatektomi:

Prostat büyüklüğü 100 gr. ve üzeri olan hastalarda ise açık prostat ameliyatı uygulanabilmektedir. Bu ameliyatta hastanın cilt ve cilt altı dokularıyla birlikte idrar torbası da açılır ve parmak yardımıyla prostat çıkarılır.

Bu ameliyat esnasında kanama oranları oldukça yüksek olduğundan sıklıkla kan desteği gerekebilmektedir. İşlem sonrası hastanın en az 1 hafta sondalı kalması gerekmektedir. Ayrıca hastanede kalış süresi diğer yöntemlere göre daha uzundur.

Ürolojide lazerin kullanılmaya başlaması ile birlikte prostat cerrahisinde de lazer kullanılarak cerrahi operasyonlar yapılmaya başlanmıştır.

Bu yöntemler; Greenlight lazer, fotoselektif prostat vaporizasyonu (PVP); Thulium lazer ile prostat enükleasyonu (ThuLEP), thulium lazer ile prostat rezeksiyonu (TmLRP), diode lazer ile prostat enekülasyonu (DiLEP), diode lazer ile prostat vaporizasyonu (DiLVP), holmium lazer ile prostat rezeksiyonu (HoLRP) ve holmium lazer ile prostat enükleasyonu (HoLEP)’dir.

HoLEP nedir?

HoLEP, idrar kanalından girilip holmium lazer kullanılarak gerçekleştirilen bir prostat ameliyatı yöntemidir. Bu yöntem kapalı olarak gerçekleştirilmesine rağmen açık prostat ameliyatına benzer bir metotla prostatın tamamı alınır. Ameliyat sırasında spinal anestezi yeterli olmaktadır.

HoLEP ameliyatı için hangi hastalar uygundur?

Prostat hastalığına cerrahi tedavi düşünülen bütün hastalar HoLEP için uygun aday sayılabilirler. Bu yöntem prostat boyutundan bağımsızdır yani tüm prostat boyutlarında uygulanabilir.

HoLEP ameliyatının özellikleri nelerdir?

”Elektrik enerjisi ile yakma” yerine “lazer ile ayırma” prensibiyle yapıldığı için sondası çekilen hasta idrar yaparken yanma hissi (disüri) yaşamaz.

Düşük kanama riski, kısa hastanede yatış süresi ve hızlı iyileşme süreci gibi özellikleriyle hastalar 24 saat gibi kısa bir sürede hastalar sondalarından kurtulur ve normal hayatlarına hızlı dönüş yapabilirler.

Sağlıklı dokuya etkisi 0.4 mm’ den daha az olduğu için prostat kapsülü etrafından geçen ve cinsel fonksiyonları düzenleyen sinirlere hasar vermez. Bu sebepten hastalarda ameliyat sonrası sertleşme problemi beklenmez.

Ameliyatla çıkarılan dokularda yanma defekti oluşturmadığı için doku patologlar tarafından daha rahat incelenmekte ve olası kötü huylu oluşumların (malignite) gözden kaçma ihtimali azalmaktadır.

Prostat dokusu tam olarak çıkarıldığından hastalığın yineleme riski çok düşüktür.

HoLEP ameliyatından sonra nelere dikkat edilmesi gerekir?

Acıbadem Ankara Hastanesi, Prostat Hastalıkları Tanı ve Tedavi Merkezimizde HoLEP ameliyatı olan hastalara, hastanelerde ameliyat sonrası bilgilendirme formu verilir. Bu form yaşanabilecek bazı olağan durumları ve dikkat edilmesi gereken hususları içermektedir.

HoLEP Cihazı

Acıbadem Ankara Hastanesi, Prostat Hastalıkları Tanı ve Tedavi Merkezimizde HoLEP için enerji kaynağı olarak 120W Holmium: YAG lazer (Pulse 120H, Lumenis Inc.), 550-μm fiber (SlimLine TM 550, LumenisInc.) ile kullanılmaktadır. Bu cihazda enükleasyon ve hemostaz işlemi için iki farklı ayak pedalı bulunmaktadır.

Prostat Ameliyatı Ne Kadar Sürer?

Prostat ameliyatının süresi, prostat boyutu ve hastaya bağlı bazı özelliklere göre değişkenlik gösterebilmektedir.
Tedavi için tercih edilen cerrahi yöntem de prostat ameliyatının süresini etkileyen en önemli faktördür.

Prostat Ameliyatı Sonrası

Prostat ameliyatından sonraki süreç, dikkat edilmesi gerekenler ve ameliyat sonrası komplikasyonlar, prostat ameliyatının hangi yöntemle yapıldığına göre değişmektedir.

Transüretral Prostat Rezeksiyonu (TUR-P)

 • Kan sulandırıcı (antiagregan-koagulan) ilaçlar kullanılıyorsa ameliyattan en erken 1 hafta sonra başlanabilir.
 • İşlem sonrası hastanın en az 3-4 gün sondalı kalması gerekmektedir.

Ameliyat sonrası görülebilen olumsuzluklar:

TUR-P sendromu, üretra darlığı, enfeksiyon, idrar kaçırma, idrar yapmada güçlük, meninin geri kaçması (retrograd ejekülasyon) ve yeniden cerrahi gereksinimi görüldüğü birçok çalışmada bildirilmiştir.

Açık Prostatektomi

 • İşlem sonrası hastanın en az 1 hafta sondalı kalması gerekir.
 • Ayrıca hastanede kalış süresi diğer yöntemlere göre daha uzundur.

Lazerli Yöntemler

HoLEP

 • Çoğu hastada 24 saat sonrası sonda çıkarılır, normal hayata dönülebilir.
 • Ameliyat sonrası sertleşme problemi beklenmez.
 • İdrar yaparken yanma hissi (disüri) yaşamaz.