Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
İçindekiler

Dil ve Konuşma Terapisi Nedir?

Dil ve konuşma terapisi, bireylerin konuşma, dil, ses, yutma ve iletişim becerilerini geliştirmek için tasarlanmış uzmanlık alanıdır. Bu terapi, dil gelişimini destekler, konuşma akıcılığını artırır ve anlatım netliğini sağlar. Konuşma ve dil terapisi, çocuklardan yetişkinlere kadar geniş bir yaş yelpazesindeki bireylerin dil ve konuşma bozukluklarını tedavi eder.

Dil ve Konuşma Bozukluğu Nedenleri Nelerdir?

Dil ve konuşma bozuklukları, çok çeşitli faktörlerden kaynaklanabilir. Bu nedenler genetik faktörlerden çevresel etmenlere, sağlık durumlarından yaşam tecrübelerine kadar geniş bir yelpazede değişkenlik gösterir. İşte dil ve konuşma bozukluklarının başlıca nedenleri:

 • Genetik faktörler
 • Nörolojik sorunlar
 • İşitme kaybı
 • Gelişimsel gecikmeler ve bozukluklar
 • Doğumsal anomaliler
 • Psikolojik faktörler
 • Çevresel faktörler

Dil ve konuşma bozukluklarının belirlenmesi ve uygun müdahale planlarının yapılabilmesi için erken teşhis çok önemlidir. Bu nedenle, dil ve konuşma gelişiminde herhangi bir gecikme veya anormallik fark edildiğinde bir uzmana başvurulması önerilir.

Terapinin Kapsamı ve Uygulama Alanları

Konuşma ve dil terapistleri, çok yönlü bir yaklaşımla çalışır ve çeşitli dil ve konuşma sorunlarına çözümler sunar. Bu sorunlar arasında şunlar bulunabilir:

 • Konuşma gecikmeleri ve bozuklukları : Çocuklarda ve bazen yetişkinlerde görülen, belirli sesleri çıkarma veya kelimeleri düzgün bir şekilde kullanma zorluğu.
 • Ses bozuklukları : Ses kısıklığı veya sesin düzensiz kullanımı gibi durumları içerir.
 • Yutma güçlükleri : Yeme ve içme sırasında yutma zorluğu çeken hastalar için terapiler.
 • İşitme bozuklukları : İşitme kaybı yaşayan bireyler için dil becerilerini geliştirmeye yönelik programlar.
 • Nörolojik bozukluklar : Felç, Parkinson hastalığı, multipl skleroz gibi nörolojik durumlar sonucu ortaya çıkan konuşma ve dil zorlukları.
 • Kekeleme ve diğer akıcılık sorunları : Konuşma sırasında akıcılığın bozulması ve bunun sosyal iletişime etkileri.
 • Anlatım bozuklukları : Düşünceleri doğru ve etkili bir şekilde ifade etme güçlüğü.

Terapinin Önemi ve Etkileri

Dil ve konuşma terapisi, bireylerin kendilerini daha iyi ifade etmelerine ve daha etkin iletişim kurmalarına olanak tanır. Bu terapi, özgüven gelişimi, akademik başarı ve sosyal etkileşimler üzerinde olumlu etkiler yaratır. Ayrıca, hastaların günlük yaşamlarında karşılaştıkları zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı olur ve yaşam kalitelerini artırır.

Dil ve Konuşma Terapisinin Faydaları

 • Özgüven ve özsaygı artışı
 • Daha iyi akademik performans
 • İş ve kariyerde başarı
 • Sosyal becerilerin gelişimi
 • İşitme kaybı yönetimi
 • Duygusal düzenleme becerilerinin geliştirilmesi
 • Yutma güçlüklerinin azalması
 • Nörolojik durumlar sonucu oluşan konuşma bozukluklarında iyileşme
 • Konuşma akıcılığında artış
 • Anlatım ve dil kullanım becerilerinde gelişme
 • Toplum içinde daha aktif ve bağımsız katılım

Bu listelenen faydalar, dil ve konuşma terapisinin bireyler üzerindeki geniş etki alanını göstermektedir, bu terapi sayesinde pek çok kişi günlük yaşamlarını daha iyi yönetebilmekte ve toplumsal etkileşimlerini artırabilmektedir.

Kimler Dil ve Konuşma Terapistine Başvurmalı?

Dil ve konuşma zorlukları yaşayan her yaştan birey, bir dil ve konuşma terapistinden yardım alabilir. Ayrıca, hekimler de bireyleri bu tür zorluklar yaşadıklarında dil ve konuşma terapistlerine yönlendirebilir.

Dil ve konuşma terapisi, iletişim becerilerini geliştirerek bireylerin daha bağımsız ve etkili bir şekilde toplum içinde yer almalarını sağlar. Eğer siz veya tanıdığınız biri bu tür zorluklar yaşıyorsa, bir dil ve konuşma terapistiyle iletişime geçmek faydalı olacaktır.

Konuşma Terapisi Ne Kadar Sürer?

Konuşma terapisinin süresi, birçok faktöre bağlı olarak değişiklik gösterir. Bu faktörler arasında bireyin yaşadığı konuşma veya dil problemi, terapinin başladığı yaş, bireyin genel motivasyonu ve terapideki aktif katılımı, var olan medikal veya gelişimsel durumlar ve terapinin sıklığı yer alır. Genel olarak, konuşma terapisi haftada birkaç seans şeklinde yapılır. Ancak, belirli bir süre belirtmek her birey için farklılık göstereceği için zordur. İlk değerlendirme sonrasında, konuşma terapisti, bireysel ihtiyaçlara göre bir tedavi planı hazırlayacak ve terapinin muhtemel süresi hakkında bir tahminde bulunacaktır.

Dil ve Konuşma Terapisi Tanı Tedavi Hizmetleri

Acıbadem Sağlık Grubu, teknolojik altyapısı ve alanında uzman kadrosu ile çocuk ve yetişkin grubundaki hastalara aşağıdaki konularda tanı ve tedavi hizmeti vermektedir.

 • Akıcılık bozuklukları (Kekemelik, Hızlı bozuk konuşma)
 • Gecikmiş dil konuşma
 • İşitme bozukluklarıyla ilişkili dil ve/veya konuşma bozuklukları
 • Konuşma sesi bozuklukları (Sesletim bozukluğu, Sesbilgisel bozukluklar)
 • Motor konuşma bozuklukları (Apraksi, Dizartri)
 • Nörolojik hasarlar sonucu edinilmiş dil bozuklukları (Afazi)
 • Nörolojik bozukluklarla ilişkili (Serebral Palsi vb) gelişimsel dil ve/veya konuşma bozuklukları
 • Rezonans bozuklukları (Dudak damak yarığı)
 • Sendrom ya da zihinsel yetersizliklere bağlı oluşan dil ve/veya konuşma bozuklukları
 • Ses telleriyle ilişkili ses bozuklukları (Kas gerilim disfonisi, Ses teli felci vb)
 • Yaygın gelişimsel bozukluklarla ilişkili (Otizm vb) dil ve/veya konuşma bozuklukları
 • Yutma bozuklukları
Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 21 Mayıs 2024 Salı Yayımlanma Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba

Hastaneler

Sıralama Türü:

Doktorlar

Dil ve Konuşma Terapisi biriminde görevli doktor listemiz aşağıda yer almaktadır:

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size ulaşmamızı ister misiniz?