SIKÇA SORULAN SORULAR

Cyberknife nedir?

Cyberknife robot kontrollü, noktasal ışınlama yapabilme kapasitesinde olan bir minyatür lineer hızlandırıcıdır. Radyoterapide kullanılan klasik hızlandırıcılar 5.000 kg, Cyberknife ise sadece 140 kg ağırlığındadır. Bu ağırlıkta bir cihazın 6 eklemli bir robot üstüne yerleştirilmesi ile cihazın 1 mm altındaki tümörlere tedavi yapabilme olanağı vardır. Hastanın yattığı tedavi masasıda diğer bir robot tarafından kontrol edilir. Klasik radyoterapi ile tedavi edilen hastalıklarda kullanımı azdır, genellikle noktasal ışınlamadan yarar gören hastalıkların tedavisinde kullanılır.

Cyberknife tedavisine hazırlık nasıl yapılır?

Tedavi bölgesine göre baş ve boyun bölgesindeki hastalıklarda suda eriyen ve yüzün şeklini alan ısıya duyarlı maskeler hazırlanıp, aynı pozisyonda Bilgisayarlı Tomografi görüntüsü alınır ve tedavi planlamasında elde edilen görüntüler kullanılır. Tedavi sırasında kişiye özel hazırlanan bu maskeler kullanılır. Maskenin kullanım amacı hastanın hareket etmesini engellemektir. Gövdedeki hastalıklarda ise kişiye özel hazırlanan özel bir vakumlu yatak kullanılabilir. Akciğer, karaciğer, prostat gibi bölgelerin tedavisinde ise bu organlara iğne ile yerleştirilen Altın işaretleyicilerin yerleştirilmesi gerekebilir. Bu Altın işaretler vücutta kalıcı olup çıkarılmasına gerek yoktur.

Cyberknife tedavisi kaç seansta uygulanır?

Cyberknife tedavileri genellikle lezyonun büyüklüğü ve yerleşimi ile ilgili olmak üzere 1-5 seans arasında sürer. Seanslar üst üste günler verildiği gibi, gün aşırı verilmesi de diğer bir uygulama şeklidir.

Yaşlı ve sistemik sorunları olan hastalarda uygulanabilir mi?

Cyberknife için yaş veya sistemik hastalık olması bir engel değildir. Tedavi sırasında hastanın hiç bir şey hissetmemesi nedeni ile anestezi gerekli değildir. Sadece 3-4 yaş altı çocuk hastalarda ve gerektiğinde erişkin hastalarda anestezi kullanılabilir.

Tedavi sırasında hasta uyanık mıdır?

Hasta tedavi sırasında uyanıkdır.

Saçlar tıraş edilir mi?

Saçların traş edilmesine gerek olmadığı gibi, tedaviye bağlı genel saç dökülmesi de meydana gelmez. Bazı tedavilerde bozuk para büyüklüğünde geçici dökülme tedaviden 2-3 hafta sonra meydana gelebilir.

Cyberknife tedavisi güvenli midir?

Robot kontrollü olması nedeni ile Cyberknife tedavi cihazı 1 mm altında tümörlere müdahale edebilir.

Tedavi ne kadar sürede etki eder?

Tedavi etkisi hemen başlar ancak günler içinde toplam doza ulaştıkça devam eder. Hastanın ağrısı varsa azalması, kanaması varsa kanamanın durması tedavinin etkili olduğunu gösterir. Tedaviye olan cevabın ilk değerlendirmesi genellikle 1-2 ay içinde radyolojik görüntüleme ile yapılır.

Hastalar tedavi sonrası çevresindeki insanlara radyasyon yayabilir mi ?

Hastalara uygulanan radyasyon tedavisi tedavi odasından çıkınca ortamdan yok olur, hasta ile taşınmaz, ve çevresindeki insan, çocuk ve bebeklere zarar vermez.