Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Gündelik hayatta sara hastalığı olarak da bilinen epilepsi, beynin anormal elektrik sinyalleri yollaması sonucu ortaya çıkan ve her yaş grubunu etkileyebilen ciddi bir nörolojik rahatsızlıktır. Bu hastalık, ani nöbetlerle kendini gösterir ve geçici bilinç kaybı, kas spazmları, titreme ve duyu algısında değişikliklere yol açabilir. Epilepsi nöbetlerinin çeşitliliği ve belirtileri, hastalığın karmaşıklığını ve her bireyde farklı şekillerde ortaya çıkabileceğini gösterir.
İçindekiler

Epilepsi (Sara Hastalığı) Nedir?

Gündelik hayatta sara hastalığı olarak da bilinen epilepsi, beynin bir bölgesindeki hücrelerin anormal elektrik sinyali yollamasıyla ortaya çıkar. Bu durum, epilepsi nöbetleri şeklinde kendini gösterir ve geçici bilinç kaybı, kas spazmları, titreme, duyu algısında değişikliklere yol açar.

Epilepsi, her yaş grubunda görülebilir ve çocuklar, gençler, yetişkinler ve yaşlılar dahil olmak üzere herkes risk altındadır. Çocuklarda, genellikle genetik faktörler ve doğum sırasında oluşan beyin hasarları epilepsinin başlıca nedenleridir. Yetişkinlerde ise kafa travmaları, enfeksiyonlar ve tümörler epilepsiye yol açabilir. Yaşlı bireylerde ise beyin damar hastalıkları ve demans gibi nörolojik rahatsızlıklar epilepsi riskini artırır.

Epilepsi Nedenleri ve Belirtileri Nelerdir?

Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 1'inin epilepsi hastası olduğu bilinmektedir. Her yaş grubunda görülebilen bu hastalık, doğru teşhis ve tedavi ile kontrol altına alınabilir. Epilepsinin en bilinen belirtisi, nöbetlerdir. Epilepsi nöbetleri ani şekilde ortaya çıkar ve beynin tümüne ya da belirli bir bölümüne yayılır. Nöbet tipleri, beynin hangi bölgesinde başladığına göre farklılık gösterir. Bazı epilepsi nöbetlerinde bilinç kaybı ve kontrolsüz vücut hareketleri görülürken, bazı nöbetlerde belirtiler daha hafif olabilir.

Epilepsi beyindeki bir fonksiyon bozukluğu olduğundan, beynin etkilenen bölgesinin yürüttüğü işleve göre semptomlar farklılaşabilir. Bazı belirtiler şunlardır:

 • Vücutta ani kasılmalar,
 • Kollarda ve bacaklarda kontrol edilemeyen sallantılar,
 • Şuur kaybı,
 • Seri şekilde baş sallama hareketi,
 • Kısa bir süre seslere veya konuşmalara yanıt verememe,
 • Sabit bir noktaya bakmak,
 • Hızlı göz kırpmak,
 • Korku, anksiyete ya da deja vu (o anı önce yaşamış gibi hissetme) gibi psikolojik semptomlar

Epilepsi (sara hastalığı), çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilir. Bu nedenler arasında anne karnında geçirilen enfeksiyonlar, doğum sırasında bebeğin hava alamaması, kafa travması, genetik ve metabolik hastalıklar, tümörler ve gelişimsel beyin malformasyonları bulunmaktadır.

Anne karnında geçirilen enfeksiyonlar, bebeklerin beyin gelişimini olumsuz etkileyebilir ve epilepsiye yol açabilir. Doğum sırasında bebeğin yeterince oksijen alamaması da beyin hasarına neden olarak epilepsi riskini artırır. Kafa travması, özellikle çocukluk döneminde, epilepsi gelişimine katkıda bulunan önemli bir faktördür.

Genetik faktörler, epilepsinin yaygın sebeplerinden biridir. Ailede epilepsi öyküsü bulunan bireylerde bu hastalığın görülme olasılığı daha yüksektir. Metabolik hastalıklar, vücuttaki kimyasal dengeleri etkileyerek epilepsi nöbetlerine yol açabilir. Ayrıca, beyin tümörleri ve gelişimsel beyin malformasyonları da epilepsiye neden olabilen diğer önemli faktörlerdir.

Epilepsinin nedenleri karmaşık ve çeşitlidir, bu nedenle her birey için farklı teşhis ve tedavi yöntemleri gerekmektedir. Epilepsiye yol açan bu faktörlerin bilinmesi, hastalığın erken teşhisi ve yönetimi açısından büyük önem taşır.

Epilepsi nöbeti, beynin küçük bir bölgesinden başlıyorsa, kişi nöbetin başlangıcında bazı belirtiler yaşayabilir. Buna "aura" denir. Bu belirtiler, beynin hangi alanın anormal elektriksel aktiviteyle ilintili olduğunu gösterir.

 • Uyuşma,
 • Görme veya duyma değişikliği,
 • Hoş olmayan kokular alma,
 • Mide bulantısı ya da midede baskı hissi,
 • Ani korku hissi.

Epilepsi Teşhisi Nasıl Konulur?

Epilepsi teşhisinde, hastanın nöbet öyküsü ve tetikleyici faktörler önemli rol oynar. Bazı hastalarda epilepsi nöbetlerini tetikleyen durumlar olabilir. Örneğin, uzun süreli açlık, uykusuzluk, aşırı yorgunluk, kullanılan ilaçların kesilmesi veya değiştirilmesi ve hormonal değişiklikler nöbetlere neden olabilir. Bu faktörler, teşhis sürecinde doktor için önemli ipuçları sağlar.

Epilepsi teşhisinde ilk adım, detaylı bir tıbbi öykü almaktır. Hekiminiz, nöbetlerin sıklığı, süresi ve hangi yaşlarda başladığı gibi bilgileri öğrenmek için ayrıntılı sorular soracaktır. Nöbetlerin özellikleri, örneğin bilinç kaybı olup olmadığı, nöbet sırasında kasılmaların nasıl olduğu gibi ayrıntılar, teşhisin doğruluğu açısından önemlidir. Fizik muayene de nörolojik durumun değerlendirilmesinde kritik bir rol oynar.

Bununla birlikte epilepsi tanısının konulması için EEG olarak da bilinen elektroensefalografi kullanılır. Bu cihaz beynin elektriksel aktivitesini ölçer ve epilepsi teşhisinde yaygın olarak kullanılır. EEG, beyindeki anormal elektriksel aktiviteleri kaydeder ve nöbetlerin kontrolsüz elektriksel deşarjların beynin hangi bölgesinden başladığını tespit etmeye yardımcı olur. Bu test, epilepsi tanısının konulmasında ve nöbetlerin sınıflandırılmasında önemli bir araçtır.

Epilepsinin altında yatan yapısal bir beyin problemi olup olmadığını belirlemek için MR (Manyetik Rezonans Görüntüleme) ve Bilgisayarlı Tomografi (BT) incelemeleri kullanılır. MR, beynin detaylı görüntülerini sağlayarak tümörler, beyin damar hastalıkları veya gelişimsel beyin anomalileri gibi nöbetlere neden olabilecek durumları ortaya çıkarabilir. BT ise hızlı bir görüntüleme yöntemi olup, acil durumlarda beynin yapısal sorunlarını tespit etmek için kullanılabilir.

Epilepsi Nöbeti Nedir ve Nasıl Olur?

Epilepsi nöbeti sırasında beyin hücreleri arasındaki elektriksel iletişim aşırı ve düzensiz hale gelir ve epilepsi nöbeti geçiren kişinin beyin fonksiyonlarını geçici olarak bozularak kas kasılmaları, titreme, duraksama ve bilinç kaybı yaşanır. Epilepsi nöbeti sırasında görme, işitme veya tat alma duyularında anormallikler de yaşanır.

Çoğu epilepsi nöbeti (sara nöbeti) 30 saniye ila 2 dakika arasında sürer. Ancak, 5 dakikadan daha uzun süren nöbetler acil tıbbi müdahale gerektirir. Bazı epilepsi nöbetleri; uyuşukluk, hantal davranışlar, garip tat ve kokular alma, bozulan zaman ve mekan duygusu, az konuşma ve çok yavaş hareket etme gibi belirtilerle ortaya çıkabilir. Çoğu zaman hastalar, nöbetin sadece kısmen farkında olabilirler.

Epilepsi nöbetleri üçe ayrılır.

 • Basit Parsiyel Nöbet,
 • Kompleks Parsiyel Nöbet,
 • Jenaralize Nöbet.

Epilepsi nöbetleri basit parsiyel nöbet, kompleks parsiyel nöbet ve jenaralize nöbet olarak 3 gruba ayrılırlar. Çoğunlukla bilinen jenaralize epilepsi nöbetleridir. Ancak her epilepsi nöbeti jenaralize epilepsi nöbetinde olduğu gibi gözle görülen şiddetli semptomlara sebep olmaz.

Basit Parsiyel Nöbet

Basit parsiyel nöbetlerde bilinç açık olur. Üç türü vardır:

Temporal lobdan kaynaklanan nöbetler; ani korku, daha önce olmuş bir olayı olmamış gibi hissetme veya olmamış bir olayı olmuş gibi hissetme, kötü koku ve tatlar alma ve içten gelen hoş olmayan bir hisle kendini gösterir.

Frontal lobdan kaynaklanan nöbetlerde ise hareket ile ilgili sorunlar görülür.

Parietal lobdan kaynaklanan nöbetlerde geçici uyuşukluk belirtileri ve tarifi güç hisler, oksipital lobdan kaynaklanan nöbetlerde de görme alanının yarısını etkileyen flaş şeklinde ışıklar ve değişik renkler görme belirtileri gözlenir.

Kompleks Parsiyel Nöbet

Kompleks parsiyel nöbetlerde bilinç etkilenmesi meydana gelir. Kompleks parsiyel nöbetlerde çiğneme, yalanma, yutkunma ve bir şey arar gibi şaşkın bakınma hali görülebilir. Bazen hasta elbiselerini çekiştirebilir ve etrafta dolaşabilir. Dakikalar sonra hatta bazen saatler sonra kendine geldiğinde hiçbir şey hatırlamayabilir.

Jeneralize Nöbet

Jeneralize nöbetler tüm beyne yayılır. Halk arasında sara nöbeti olarak bilinen nöbettir. Kişi önce kaskatı kesilir ve yere düşer. Bunun ardından tüm vücut kaslarında kasılıp gevşemeler olur. Nöbet esnasındaki şiddetli hareketler kişinin kontrolü dışında gelişir. Bunun yanı sıra absans ya da petit mal adı verilen kimi jeneralize nöbetlerde kişi her ne kadar vücut şeklini kaybetmese de bilincini kaybedebilir.

Epilepsi Nöbetleri Sırasında Ne Yapmalı?

Her epilepsi nöbeti birbiriyle aynı uzunlukta ve şiddette olmaz. Genellikle epilepsi nöbeti dendiğine akla jeneralize epilepsi nöbeti gelmektedir. Jeneralize epilepsi nöbeti dışardan kolaylıkla fark edilebilir. Böyle bir durumda epilepsi nöbeti geçiren kişinin, dilini ısırmasını önlemek için ağzına sert bir cisim yerleştirmek yanlıştır. Sert cisim hastanın dişlerini kırabilir ya da boğazını tıkayarak nefes almasını engelleyebilir.

Jeneralize epilepsi nöbeti sırasında hastanın düşerken yaralanması engellenmelidir. Hasta yan yatırılmalıdır. Bu sayede nöbet sırasında salya ya da kusma varsa hastanın boğazına kaçması önlenmelidir. Mümkünse başını çarpmasını engellemek için yumuşak kıyafet, yastık gibi bir malzemeyle baş desteklenmelidir. Çevresindeki zarar verici eşyalar uzaklaştırılmalı ve varsa gözlükleri çıkarılmalıdır. Kişinin yakası sıkıysa gevşetilmeli, hava alabileceği bir alan yaratılmalıdır. Kişiye su içirmeye çalışmak, yüzünü ıslatmak gibi hareketlerden kaçınılmalıdır.

Epilepsi nöbetlerinde hastaya yapılan müdahalelerin hepsi, nöbet esnasında yaralanmasını önlemeye yönelik olmalıdır. Hastanın geçirdiği nöbetin türüne göre şiddeti de değişebilir. Eğer jenaralize epilepsi nöbeti geçirmiyorsa; hastanın bilinci açık olabilir ya da kısmen etkilenmiştir. Bu durumlarda hastanın yaralanmasını önlemek için gerekenler yapılmalıdır. Hasta zorla yatırılmamalı, hareketleri engellenmemelidir.

Epilepsi Tedavisi Nasıl Yapılır?

Epilepsi hastalarının çoğu anti-epileptik denilen epilepsi ilaçları yoluyla tedavi edilebilir. İlaçlarla nöbetlerin durdurulması amaçlanır. Bu nedenle ilaçların düzenli olarak kullanımı önemlidir. İlaç tedavisi, hastaların büyük bir bölümünde etkili olmasına rağmen, kimi hastalarda beklenen etkiyi sağlayamayabilir. Bu hastalarda epilepsiye sebep olan altta yatan duruma göre cerrahi tedaviler uygulanabilir.

İki tür epilepsi cerrahi yöntemi vardır:

 • İlki epileptik odağın kendisinin kaldırılmasıdır (rezektiv cerrahi).
 • İkincisi nöbet yayılım yollarının kesilmesi yoluyla nöbetlerin yayılmasını, sıklık ve şiddetini azaltmaya yönelik olan cerrahi yöntemdir (fonksiyonel cerrahi, palyatif cerrahi).

Kimi uygun hastalarda ise vagus sinir stimülatörü denilen tedavi uygulanabilmektedir. Göğüs altına yerleştirilen pil, vagus sinirini belli aralıklarla uyarır ve bu nöbetlerde azalma sağlayabilir. Bu tedavi yöntemiyle hastalarda belirgin düzelme sağlanabilir.

Diğer bir tedavi seçeneği de ketojenik diyettir. Bazı tür epilepsilerde etkili olan bu diyet yağdan çok zengin beslenilmesi prensibine dayanır. Ancak uzman hekimin onayıyla, diyetisyen kontrolünde uygulanmalıdır.

Epilepsi Kronik midir?

Epilepsi kronik bir hastalıktır. Kronik hastalıklar fiziksel etkilerine ek, hastaların psikolojileri üzerinde olumsuz etkili olabilir. Kronik bir hastalıkla yaşayan kişinin, bu hastalığın sağlığının bir parçası olduğunu kabul etmesi önemlidir. Kronik hastalıklarda, hastalıklar tedavi olunca geçecek şeyler değildir. Hasta, öncelikle hastalığının sağlığının bir parçası olduğunu kabul etmeli, hastalığıyla yaşamayı ve hastalığın olumsuz etkilerini azaltmayı öğrenmelidir. Epilepsi hastalığında kontrolsüz nöbetler yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir, fiziksel olarak yaralanmaya sebep olabilir. Bütün bunlar başta hasta ve sonrasında yakınları için zaman zaman bunaltıcı olabilir veya depresyona yol açabilir.

Hastalığın hasta üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için şunlar yapılabilir:

 • Stresi yönetmek çok önemlidir. Stres vücut için olağan ve gereklidir. Fazla stres ise var olan sağlık sorunlarını artırabileceği gibi daha birçok soruna neden olabilir. Bu nedenle hasta stresini azaltabilecek yöntemler geliştirmelidir. Böylece stresin nöbetleri tetiklemesinin önüne geçilebilir.
 • Alkollü içecekleri sınırlandırılmalıdır.
 • Sigaradan kaçınılmalıdır.
 • Hekim tarafından verilen ilaçlar doğru şekilde kullanılmalıdır.
 • Yeterli ve düzenli uyumak önemlidir. Uyku eksikliği nöbeti tetikleyebilir. Yetişkinler için 7-9 saat arası mümkünse gece uykusu düzenli hale getirilmelidir.
 • Egzersiz yapmak, fiziksel ve psikolojik sağlığın korunmasına, depresyonun azalmasına yardımcı olabilir.

Bebek ve Çocuklarda Epilepsi

Epilepsi, bebek ve çocuklarda da görülebilen bir hastalıktır. Acil servise başvuran çocukların yaklaşık yüzde 1’inin başvuru nedeninin epilepsi nöbetleri olduğu tahmin edilmektedir.

Bebeklerde ve Çocuklarda epilepsi belirtileri kısa süreli bilinç kaybı, kasılmalar ve titremeler, gözlerde sıra dışı hareketler, aşırı uykusuzluk veya uyuyamamadır.

Kısa Süreli Bilinç Kaybı

Epilepsi nöbeti sırasında bebek ve çocuklar aniden tepkisiz hale gelebilir.

Kasılmalar Yaşanır

Bebek ve çocuklarda epilepsi belirtilerinden biri e kol, bacak veya yüz kaslarında şiddetli ve ani kasılmalardır.

Sarsılmalar

Ani sarsılmalar ve şiddetli sarsıntılar epilepsi nöbetinin bir işareti olabilir.

Gözlerde Anormal Hareketler

Bebeklerde ve çocuklarda görülen bir diğer epilepsi belirtisi göz bebeklerinin yukarı doğru kayması veya titremesidir.

Uyku Düzeninde Değişiklikler

Epilepsi sorunu olan bebeklerde aşırı uykululuk veya uyuyamama hali gelişebilir.

Epilepsi Hakkında Sık Sorulan Sorular

Epilepsi Hastalığı Nedir?

Epilepsi hastalığı; beyindeki elektriksel aktivitenin aşırı ve düzensiz olması sonucu ortaya çıkan, tekrar eden yapıdaki nöbetlerle kendini belli eden, nöbet sırasında bilinç kaybı ve kasılmalar yaşanan kronik bir nörolojik hastalıktır.

Epilepsi Nöbeti Nedir?

Epilepsi nöbeti; beyindeki aşırı ve düzensiz elektriksel deşarjlardan kaynaklanan, geçici bilinç kaybı, kasılmalar, göz hareketlerinde değişikliklere neden olan, duyusal algıyı bozan bir ataktır.

Sara Hastalığı Nedir?

Sara hastalığı epilepsi hastalığının halk arasında yaygın olarak kullanılan adıdır. Sara hastalığı, beyindeki elektriksel aktivitenin aşırı ve düzensiz olması sonucu ortaya çıkar ve kasılma, bilinç kaybı içeren nöbetlerle karakterizedir.

Uykuda Epilepsi Belirtileri Nelerdir?

Uykuda epilepsi belirtileri arasında aniden uyanma, kas kasılmaları, bilinç kaybı, gece terlemeleri, zorlayıcı rüyalar, sabah yorgunluğu ve uyku sırasında anormal hareketler bulunur.

Bebeklerde Epilepsi Belirtileri Nelerdir?

Bebeklerde ve Çocuklarda epilepsi belirtileri kısa süreli bilinç kaybı, kasılmalar ve titremeler, gözlerde sıra dışı hareketler, aşırı uykusuzluk veya uyuyamamadır.

Sara Krizi Nedir?

Sara krizi, halk arasında epilepsi krizi yerine kullanılan bir tanımlamadır. Epilepsi krizi ve sara krizi aynı şeydir.

Psikolojik Epilepsi Belirtileri Nelerdir?

Psikolojik epilepsi belirtileri arasında ani duygu değişimleri, hafıza problemleri, dikkat dağınıklığı, garip düşünceler veya yanılsamalar, zihinsel bulanıklık ve kısa süreli bilinç kaybı bulunur.

Epilepsi Genetik mi?

Epilepsi hastalığında genetik geçişin bir etkisi vardır. Ailede epilepsi öyküsü, kişinin epilepsi sorunu yaşama ihtimali diğer kişilere göre daha yüksektir.

Epilepsi Geçer mi?

Epilepsi cerrahi tedavi ve ilaç tedavisi ile kontrol altına alınabilir. Epilepsi hastalarının çoğu anti-epileptik denilen epilepsi ilaçları yoluyla tedavi edilebilir. İlaçların düzenli olarak kullanımı önemlidir.

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 25 Haziran 2024 Salı Yayımlanma Tarihi: 20 Ocak 2019 Pazar

Medikal Teknolojiler

Epilepsi biriminde yer alan tüm medikal teknolojik cihazlarımızı görüntülemektesiniz.

Birimin Tüm İlgi Alanları

Tıbbi Birimler

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size ulaşmamızı ister misiniz?