Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
İçindekiler

Excimer Lazer Nedir?

Excimer lazer, korneaya düzgün şekil verilerek miyopi, hipermetropi ve astigmat gibi görme ve kırma kusurlarını gidermek amacıyla kullanılan gelişmiş bir lazer teknolojisidir. Excimer lazer, korneanın yüzeyinde hassas bir şekilde doku çıkararak gözün refraktif hatalarını düzeltir. Bu sayede, hastalar daha net ve keskin bir görüşe sahip olur.

Excimer Lazerin Kullanım Alanları

Miyopi, hipermetropi ve astigmatizm gibi kırma kusurlarının tedavisinde excimer lazer yaygın olarak kullanılır. Miyopi, uzak mesafedeki nesnelerin bulanık görülmesiyle karakterizedir ve korneanın normalden daha kavisli olmasıyla ilişkilidir. Hipermetropi ise yakındaki nesnelerin bulanık görülmesiyle ortaya çıkar ve korneanın normalden az kavisli olmasıyla ilgilidir. Astigmatizm, korneanın düzensiz kavisli olmasından kaynaklanan bir durumdur ve hem uzak hem de yakın mesafedeki nesnelerin bulanık görülmesine neden olabilir. Excimer lazer, bu üç kırma kusurunu etkili bir şekilde düzeltebilir.

Excimer Lazer Nasıl Uygulanır?

Excimer lazer tedavisi, gözün kırma kusurlarını düzeltmek için kullanılan hassas ve gelişmiş bir yöntemdir. Bu tedavi süreci, birkaç aşamadan oluşur ve her aşama dikkatle planlanarak uygulanır. Tedaviye başlamadan önce, göz cerrahı hastanın gözlerini detaylı bir şekilde inceler. Bu inceleme sırasında korneanın kalınlığı, kırma kusurunun derecesi ve gözün genel sağlığı değerlendirilir. Bu bilgiler, tedavi planının oluşturulmasında ve lazerin atışlarının hassas bir şekilde ayarlanmasında kullanılır.

Tedavi günü geldiğinde, hasta bir muayene odasına alınır ve gözlerine uyuşturucu damla uygulanarak anestezi sağlanır. Bu sayede işlem sırasında hasta herhangi bir ağrı veya rahatsızlık hissetmez. Daha sonra, hastanın göz kapaklarının açık kalmasını sağlamak için özel bir spekulum kullanılır. Bu spekulum, göz kırpma refleksini engelleyerek cerrahın rahat çalışmasını sağlar.

Excimer lazer tedavisinin en önemli aşamalarından biri, kornea üzerinden ince bir tabakanın (flap) kaldırılmasıdır. Bu flap, genellikle bir mikrokeratom veya femtosaniye lazer kullanılarak oluşturulur. Mikrokeratom, mekanik bir bıçak kullanarak korneadan ince bir tabaka keserken, femtosaniye lazer, lazer ışınları kullanarak bu işlemi gerçekleştirir. Femtosaniye lazer, daha hassas ve kontrollü bir yöntem olup, komplikasyon riskini minimize eder.

Flap kaldırıldıktan sonra, excimer lazer ile korneaya atış yapılarak kusurlu yüzey düzeltilir. Lazerin her atışı, korneadan mikroskopik düzeyde doku çıkararak kırma kusurunu düzeltir. Bu süreç, bilgisayar kontrollü bir sistem ile yönetilir ve cerrahın önceden belirlediği plana göre gerçekleştirilir. Excimer lazer, korneanın şeklini yeniden düzenleyerek ışığın retina üzerinde doğru bir şekilde odaklanmasını sağlar. Bu aşama, hastanın tedavi planına ve kırma kusurunun derecesine bağlı olarak birkaç saniye ile birkaç dakika arasında sürebilir.

Tedavinin tamamlanmasının ardından, kaldırılan flap dikkatlice yerine yerleştirilir. Flap, herhangi bir dikiş gerektirmeden kendi kendine iyileşir ve kornea yüzeyine yapışır. Bu aşama, gözün doğal iyileşme sürecine bırakılır ve flap, genellikle birkaç gün içinde tamamen kaynaşır. İşlem sonrası hasta bir süre dinlendirilir ve gözlerindeki iyileşme süreci izlenir.

Excimer lazer tedavisi sonrası, hastaların gözlerinde hafif bir yanma veya batma hissi olabilir, ancak bu genellikle birkaç saat içinde geçer. İlk birkaç gün boyunca, hastaların gözlerini ovuşturmaktan kaçınmaları ve doktorun verdiği damlaları düzenli olarak kullanmaları önemlidir. İyileşme sürecinde gözlerde kuruluk, ışık hassasiyeti ve bulanık görme gibi geçici yan etkiler görülebilir, ancak bu semptomlar genellikle kısa sürede düzelir.

Excimer Lazer ile Tedavi

Excimer lazer tedavisi, hızlı ve etkili bir uygulama sürecine sahiptir. Genellikle her göz için işlem süresi birkaç dakikadır ve hasta aynı gün içinde evine dönebilir. Tedavi sonrası iyileşme süreci de oldukça hızlıdır. Birkaç gün içinde hastalar net bir görüşe kavuşur ve günlük aktivitelerine geri dönebilir. Excimer lazer, gözlük ve kontakt lens gereksinimini ortadan kaldırarak yaşam kalitesini artırır. Ayrıca, tedavi sonuçları genellikle kalıcıdır, yani hastalar uzun yıllar boyunca gözlük veya lens kullanmadan net bir görüşe sahip olabilirler.

Excimer Lazerin Yan Etkileri ve Riskleri

Her tıbbi prosedürde olduğu gibi, excimer lazer tedavisinin de bazı riskleri ve yan etkileri olabilir. Bunlar genellikle hafif ve geçicidir. Gözde kuruluk, ışık hassasiyeti, gece görüş sorunları ve haleler gibi yan etkiler tedavi sonrası ilk birkaç hafta içinde görülebilir. Ancak bu yan etkiler genellikle zamanla azalır ve kaybolur. Nadir durumlarda, korneada enfeksiyon veya flap komplikasyonları gibi ciddi yan etkiler meydana gelebilir, ancak bu tür komplikasyonlar modern excimer lazer teknolojileri ve deneyimli cerrahlar sayesinde oldukça nadirdir.


Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 13 Haziran 2024 Perşembe Yayımlanma Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi

Benzer İlgi Alanları

DAHA FAZLA GÖRÜNTÜLE

Tıbbi Birimler

Hastaneler

Sıralama Türü:

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size ulaşmamızı ister misiniz?