Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
İçindekiler

HoLEP Nedir?

HoLEP, idrar kanalından girilip holmium lazer kullanılarak gerçekleştirilen bir prostat ameliyatı yöntemidir. Bu yöntem kapalı olarak gerçekleştirilmesine rağmen açık prostat ameliyatına benzer bir metotla prostatın tamamı alınır. Ameliyat sırasında genellikle spinal anestezi yeterli olmaktadır.

Prostat hastalıklarının tedavisinde uygulanan HoLEP yöntemi ile iyi huylu prostat büyümesinin de tedavisi yapılıyor. 

İyi huylu prostat büyümesinin erkeklerde sık görülen bir sorunların başında gelir.  Özellikle "60 yaşından sonra, her iki erkekten biri iyi huylu prostat büyümesi (BPH) şikayeti" yaşıyor. Bu sorun sık idrara gitme, yani idrar gelmesi gibi birçok şikayete yol açıyor ve hastanın yaşam kalitesini düşürüyor. Hastalığın erken dönemlerinde ilaçla tedavi yapılabiliyor. Ama prostat boyutu ilerlediğinde cerrahi yöntemlere başvuruluyor. İyi huylu prostat büyümesi, selim bir durumdur, yani kanser değildir. Ancak bir hastada hem kanser hem iyi huylu prostat büyümesi bulunabilir. Doktor, teşhis koymak için her iki açıdan da hastayı değerlendirir. 

HoLEP prostat hastalıklarının cerrahi tedavisinde, lazer teknolojisinin kullanıldığı güncel bir yöntemdir. HoLEP yöntemiyle prostat büyümesi tedavisi, günümüzde güncel ve yaygın olarak yapılmaktadır. Bu tedavide, prostata idrar kanalı (üretra) kullanılarak ulaşılır ve bir portakalın iç kısmının tamamen çıkartılması gibi işlem gerçekleştirilir. HoLEP operasyonu, büyük prostatlarda bile, açık cerrahiye benzer sonuçlar veren cerrahi bir yöntemdir.

Prostat Dokusu Tümden Çıkarılır

Operasyon, genel anestezi veya spinal anestezi ile (hastanın belden aşağısının uyuşturulması) gerçekleştirilir. Hastanın idrar kanalından kameralı özel aletlerle girilir. Büyüyen prostat dokusu, endoskop ve lazer ile kapsülden ayrıştırılır ve mesane içine atılır. Mesane içine atılan prostat dokusu başka bir aletle (morselatör) parçalanıp vakumlanarak vücut dışına alınır. İşlem sonunda idrar yoluna sonda takılır. Çıkarılan prostat dokusu, kanser varlığı araştırılması için patolojiye gönderilir. Genel olarak ameliyattan sonraki ilk günde hastanın sondası çıkartılır ve hasta taburcu edilir. Ancak ileri yaşı ve ek hastalıkları olan kişiler bir gün daha izlenebilir.

İyileşme Süreci KısalırLazerle prostat büyümesi ameliyatında, prostat dokusu tam olarak çıkarıldığından hastalığın tekrarlama çok düşüktür. Lazerle kanama kontrolü iyi bir şekilde yapılabildiğinden, "kan sulandırıcı (antiagregan-antikoagulan) ilaçlar kullanmak zorunda olan hastalar için" bu yöntem nispeten daha güvenlidir.  HoLEP’le yapılan prostat büyümesi ameliyatı bu açıdan hastanede yatış süresinin kısalmasına olanak sağlar.

Hastalar, bir-iki gün içinde normal yaşamlarına dönüş yapabilirler. Cinsel fonksiyona etki eden sinirler, prostat kapsülünün dış yüzüne yakın yerleşimlidir. Holmiyum lazerin dokuya etkisi sadece 0.4 milimetre olduğundan derinde bulunan sağlıklı dokular bu işlemden etkilenmez. Bu sayede hastalarda HoLEP ile prostat büyümesi ameliyatı sonrası sertleşme problemi beklenmez.

Prostat Ameliyatı SonrasıProstat ameliyatı sonrası idrar kaçırma sorunu ender olarak görülebilir fakat HoLEP ameliyatlarında idrarı tutan kaslar nispeten daha iyi korunur. HoLEP ameliyatında kullanılan lazer 0, 4 minimetre derinliğe etki ettiği için bu yapılara direk etkisi çok azdır.

Çok büyük prostat dokusunun çıkarıldığı bazı hastalarda ilk başlarda görülen geçici idrar kaçırma sorunu zamanla düzelir. Tüm iyi huylu prostat ameliyatlarında prostatın sadece büyüyen ve idrar kanalına baskı yapan iç kısmı (adenom) çıkarılır. Prostatın kapsülü dediğimiz dış kısmı yerinde kalır.

Ameliyat öncesi prostat kanseri açısından değerlendirilen ve kanser tespit edilmeyen hastalarda da, yaş ilerledikçe prostat kanseri gelişme riski bulunmaktadır. Bu sebeple, HoLEP sonrası da olsa, kanser riski açısından hastalar takip edilmelidir.

HoLEP Ameliyatı İçin Hangi Hastalar Uygundur?

Prostat hastalığına cerrahi tedavi düşünülen bütün hastalar HoLEP için uygun aday sayılabilirler. Bu yöntem prostat boyutundan bağımsızdır yani tüm prostat boyutlarında uygulanabilir.

HoLEP Ameliyatının Özellikleri Nelerdir?

”Elektrik enerjisi ile yakma” yerine “lazer ile ayırma” prensibiyle yapıldığı için sondası çekilen hasta idrar yaparken yanma hissi (disüri) yaşamaz.

Düşük kanama riski, kısa hastanede yatış süresi ve hızlı iyileşme süreci gibi özellikleriyle hastalar 24 saat gibi kısa bir sürede hastalar sondalarından kurtulur ve normal hayatlarına hızlı dönüş yapabilirler.

Sağlıklı dokuya etkisi 0.4 mm’ den daha az olduğu için prostat kapsülü etrafından geçen ve cinsel fonksiyonları düzenleyen sinirlere hasar vermez. Bu sebepten hastalarda ameliyat sonrası sertleşme problemi beklenmez.

Ameliyatla çıkarılan dokularda yanma defekti oluşturmadığı için doku patologlar tarafından daha rahat incelenmekte ve olası kötü huylu oluşumların (malignite) gözden kaçma ihtimali azalmaktadır.

Prostat dokusu tam olarak çıkarıldığından hastalığın yineleme riski çok düşüktür.

HoLEP Ameliyatından Sonra Nelere Dikkat Edilmesi Gerekir?

Acıbadem Hastaneleri, Prostat Hastalıkları Tanı ve Tedavisinde HoLEP ameliyatı olan hastalara, hastanelerde ameliyat sonrası bilgilendirme formu verilir. Bu form yaşanabilecek bazı olağan durumları ve dikkat edilmesi gereken hususları içermektedir.

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 6 Aralık 2022 Salı Yayımlanma Tarihi: 6 Aralık 2022 Salı

Hastaneler

Sıralama Türü:

Tıbbi Birimler

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size nasıl yardımcı olabiliriz?