Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
İçindekiler

TrueBeam Nedir?

TrueBeam, radyoterapi tedavisinde kullanılan bir lineer hızlandırıcı cihazdır. TrueBeam; IGRT eşliğinde IMRT, Rapidarc, SRT ve SRS olmak üzere dört ayrı radyoterapi tekniğini kullanıyor.

Radyoterapi gerektiren tüm kanserlerin tedavisinde kullanılabilen TrueBeam 0, 5 mm altındaki tümörlere ışınlanabiliyor. TrueBeam özelikle beyin ve tüm vücuttaki küçük hacimli ve riskli organlara komşu tümörlerin tedavisinde tercih ediliyor.

TrueBeam STx, solunum takibi gerektiren akciğer, karaciğer, meme gibi organlardaki tümörlerin radyoterapisinde kullanılıyor. Işınlama, solunum hareketi izlenerek yapılabildiği için tümörün bulunduğu alana doğrudan yüksek tedavi dozu verilebiliyor.

Acıbadem Atakent, Adana, Bodrum ve Bursa hastanelerimizde bulunan TrueBeam cihazı ile yapılan tedavi SGK anlaşması ile gerçekleştiriliyor..

TrueBeam'deki Teknikler

IMRT (Intensity Modulated Radiotherapy): Yoğunluk Ayarlı Işınlama

RAPIDARC: Görüntü eşliğinde yapılır, yatar pozisyonda olan hastanın etrafında dönebilecek bir mekanizmaya sahiptir.

SRT (Stereotactic Radiotherapy): Çoklu seanslarla uygulanan noktasal ışınlama.

SRS (Stereotactic Radiosurgery): Tek seansta noktasal ışınlama.

SRS/SRT: Noktasal ışınlamayla küçük tümörleri hedef alabilir.

IGRT (Image Guided Radiotherapy) (Görüntü Kılavuzluğunda Radyoterapi) Tedavi bölgesinin doğruluğu milimetrik hassasiyetle saptanır ve kayma varsa hastanın pozisyonu düzeltilerek ışınlama yapılabilir.

IMRT ve RAPIDARC: Tümör vücutta korunması gereken bir organı sarıyorsa ya da yakınına kadar geliyorsa IMRT/RAPIDARC yönteminden faydalanılır. 

Solunum Takibinde TrueBeam

IMRT, IGRT, Gated RT, RapidArc, SRS, SBRT gibi kanser tedavisinde kullanılan radyoterapi tekniklerinin tümünü bir arada bulunduruyor. TrueBeam STx, solunum takibi gerektiren akciğer, karaciğer, meme gibi organlardaki tümörlerin radyoterapisinde kullanılıyor. Işınlama, solunum hareketi izlenerek yapılabildiği için tümörün bulunduğu alana doğrudan yüksek tedavi dozu verilebiliyor.

 • Işın, hedefin merkezinde odaklandığı için sağlam dokular az ışın alıyor.

 • Bir seansta yüksek doz verilebiliyor.

 • Mekanik sistemi hızlı hareket ediyor.

 • Işının hızlı verilmesi ile ışınlama süresini kısaltıyor.

Radyoterapi tedavisi gereken tüm tümörlerin tedavisinde TrueBeam kullanılabiliyor.

Özellikle, kafa içinde ve tüm vücuttaki küçük hacimli veya riskli organlara komşu olan tümörlerin tedavisinde tercih ediliyor.

TrueBeam, tüm vücuttaki küçük hacimli veya riskli organlara komşu olan tümörlerin tedavisinde, solunum takibi gerektiren akciğer, karaciğer, meme gibi organlardaki tümörlerin radyoterapisinde kullanılıyor. Işınlama, solunum hareketi izlenerek yapılabildiği için tümörün bulunduğu alana doğrudan yüksek tedavi dozu verilebiliyor.

Akciğer, spinal kanal tümörleri ve ikinci seri ışınlamalar için tedavi seçenekleri arasında yer alıyor.

Radyoterapide kullanılan lineer hızlandırıcı cihazlar arasında bulunan TrueBeam’de, tedavilerin tamamı bilgisayar kontrollü olarak uyguluyor.

Hasta, cihazın hareketli masasına yatıyor. Cihaz hasta etrafında sürekli dönerek, verdiği doz ve görüntüleme işlemini senkronize ediyor.

Işınlama, solunum hareketi izlenerek yapılabildiği için tümörün bulunduğu alana doğrudan yüksek tedavi dozu verilebiliyor.

Benzer İlgi Alanları

DAHA FAZLA GÖRÜNTÜLE

Hastaneler

Sıralama Türü:

Tıbbi Birimler

 • TrueBeam nedir?

  Radyoterapi gerektiren tüm kanserlerin tedavisinde kullanılabilen TrueBeam 0, 5 mm altındaki tümörlere ışınlanabiliyor.

 • TrueBeam hangi hastalıkların tedavisinde kullanılır?

  Radyoterapi tedavisi gereken tüm tümörlerin tedavisinde TrueBeam kullanılabiliyor.

  Özellikle, kafa içinde ve tüm vücuttaki küçük hacimli veya riskli organlara komşu olan tümörlerin tedavisinde tercih ediliyor. Solunum takibi gerektiren akciğer, karaciğer, meme gibi organlardaki tümörlerin radyoterapisinde kullanılıyor.

  Ayrıca akciğer, spinal kanal tümörleri ve ikinci seri ışınlamalar için uygun tedavi seçenekleri arasında yer alıyor.

 • TrueBeam tedavisi sırasında ne hissedeceğim?

  Açık cerrahi girişim olmayan TrueBeam tedavisinde hastada narkoz ya da anestesiye gerek duyulmaz ve tedavi sırasında hasta uyanıktır. Uygulama sırasında hasta bir şey hissetmez.

 • TrueBeam tedavisinde bir seans kaç dakika sürer?

  TrueBeam tedavsinde bir seans 2-3 dakika sürer. 40 dakikadan iki saate kadar süren kompleks bir radyocerrahi uygulaması TrueBeam ile 5 ile 20 dakika arasında tamamlanabilir.

 • TrueBeam tedavisinde saçlar tıraş edilir mi?

  Hayır, TrueBeam tedavisinde saçlar tıraş edilmez.

 • Yaşlı ve sistemik sorunları olan hastalarda TrueBeam uygulanabilir mi?

  Evet uygulanabilir.

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 22 Mayıs 2023 Pazartesi Yayımlanma Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler