Yazı İçeriği

Ailede kunduracı göğsü ve güvercin göğsü öyküsü varsa…

Kunduracı göğsünde vakum tedavisi

Kunduracı göğsü ve güvercin göğsü ameliyatı nasıl yapılıyor?

Kunduracı göğsü ve güvercin göğsü ameliyatı sonrası dönem

İki ay spor ve ağır kaldırmak yasak

Kunduracı göğsü ve güvercin göğsü tedavi edilmezse…

Ameliyat geç yaşlarda da yapılabiliyor

Kunduracı göğsü ve güvercin göğsü ameliyatları nasıl yapılır?

Kunduracı göğsü ve güvercin göğsü hastalıkları, göğüs duvarında görülen bir şekil bozukluğudur. Kunduracı tipi göğüste, toplumda ‘iman tahtası’ olarak da bilinen göğsün önündeki sternum kemiğinin olduğu yerde içe doğru çöküklük oluyor. Kısaca söyleyecek olursak göğsün ön duvarında bir çukurluk oluşuyor. Güvercin göğsünde ise bu görüntünün tam tersi olarak göğüs ön kısmında öne doğru bir çıkıntı görülüyor.

Doğuştan gelen kunduracı göğsü ve güvercin göğsü gibi şekil bozuklukları çok hafif şekil bozukluğundan çok ağır formlara kadar her hastada farklı şiddette ortaya çıkabiliyor. Nedeni ise göğüs kafesindeki kaburga kemiklerinin de büyümesinden sorumlu kartilaj kısmının aşırı, kontrolsüz büyümesinden kaynaklanıyor. Bu büyüme, öndeki sternum kemiğini arkaya çekerek çukurlaşma yani kunduracı göğsü ya da öne iterek bir çıkıntı oluşmasına yani güvercin göğsüne sebep oluyor.


Ailede kunduracı göğsü ve güvercin göğsü öyküsü varsa…

Kunduracı göğsü ve güvercin göğsü hastalıkları doğuştan gelen hastalık grubuna giriyor. Bu grup hastalarda yapılan araştırmalarda ailesel bir geçiş, yani genetik bir yatkınlık olduğu, yaklaşık üç hastanın birinde gösterilmiş. Eğer ailede göğüs duvarında görülen bir şekil bozukluğu hikâyesi varsa risk artıyor. Kunduracı göğsü genellikle yaşamın ilk yıllarında görülüyor. Güvercin göğsü ise yaşamın ilk yıllarında görülmekle birlikte genellikle daha sonraki yıllarda, özellikle ergenlik döneminde daha belirgin hale geliyor ve saptanıyor. Genellikle çocuklarda hareketle artan, oyun sırasında hissettiklerini tarif ettikleri nefes darlığı ve göğüs ön duvarda ağrı gibi şikayetler görülüyor.

Kunduracı göğsünde vakum tedavisi

Göğüs deformitesinin çocuklarda ne kadar sorun oluşturduğu, deformitenin derecesine yani şiddetine göre değişiyor. Bu nedenle her çocukta semptomlar da farklı olabiliyor. Deformitesi hafif olanlarda özellikle erken yaşta vakum aletiyle dışarıdan kuvvet uygulanarak düzeltme sağlanabiliyor. Bu, uzun zaman alacak ve konfor açısından yaşam kalitesini de etkileyebilecek bir tedavi şekli. Diğer taraftan cilt altına yerleştirilebilen silikon gibi çeşitli yöntemler de şekil bozukluğunu düzeltmede kullanılıyor. Deformitesi fazla olanlarda ise mutlaka tedavi cerrahi düşünülmesi gerekiyor.

Göğüs deformitelerinin tedavisi gerekli hallerde erken dönemde de uygulanabiliyor. Eğer çocukta çok ciddi semptomlar varsa, deformite çok derinse, önemli hastalıklara neden oluyorsa ameliyat 1 - 2 yaşında dahi yapılabiliyor. Ancak bu yaş dönemi çok da tercih edilmiyor. Ameliyat genellikle okul çağında olan 7 - 8 yaşındaki çocuklara yapılıyor. Çünkü bu tür bir deformasyona sahip çocuklar, arkadaşları arasında alay konusu olabiliyor. Dolayısıyla beden eğitimi dersine girmek, yüzmek istemeyebiliyor. Bu noktada onların özgüvenini düzeltmek, toplumla barışık olmasını sağlamak ve sosyal hayata adapte sosyal bireyler olmaları için cerrahi operasyon yapılması gerekiyor.

Kunduracı göğsü ve güvercin göğsü ameliyatı nasıl yapılıyor?

Günümüzdegöğüs deformitelerinde en çok tercih edilen yöntem, minimal invaziv teknik ile uygulanan Nuss yöntemi. Bu yöntemle göğüs kafesi kapalı teknikle, yani kamera eşliğinde düzeltiliyor. Bu düzeltme ameliyatı ağrının giderilmesi için damar içine veya omurga boşluğuna yerleştirilen kataterin ardından, genel anestezi altında yapılıyor. Ameliyatta sırasında sadece yaklaşık 2-3 cm’lik kesiler söz konusu oluyor. Hastalara özel hazırlanmış nikel - çelik barlar yerleştirilerek şekil bozukluğu düzeltiliyor. Bu yöntemde oldukça başarılı sonuçlar elde ediliyor ve kanama yok denecek kadar az oluyor. Bu operasyonun avantajlarını kısaca sıralarsak:

  • Kısa operasyon süresi,
  • Hastanede kısa kalış süresi,
  • Kanamanın yok denecek kadar az olması,
  • Günlük aktiviteye erken başlayabilme,
  • Uzun dönemde göğüs kas gücü, göğüs kafesi gelişimi, esnekliği ve büyümenin engellenmemesi,
  • Başarılı estetik sonuçlar.

İkinci sıklıkta görülen güvercin göğsü deformitesi için de son yıllarda gelişmiş minimal invazif yöntem olan Abramson tekniği uygulanıyor. Bu yöntemle de açık ameliyata gerek kalmadan bu şekil bozukluğu da daha minimal bir girişimle düzeltilebiliyor ve hemen hemen aynı avantajlara sahip bir ameliyat tekniği uygulanıyor.

Bu grup hastalarda ameliyatın amacı; göğüs kafesindeki doğuştan gelen yapısal baskıyı azaltmak, aynı zamanda göğüs kafesinin normal gelişimine izin vermek, çok nadir olmakla birlikte akciğer ve kalpte oluşabilecek sorunları engellemeye çalışmak, hastanın duruşunu düzeltmek  ve ileride gelişebilecek psikolojik problemleri ortadan kaldırmaktır. Ameliyatla tedavi sonuçları çok iyi oluyor. Başarı şansı yüzde 95-98 seviyelerinde bulunuyor. Bu nedenle tek ameliyat genelikle yeterli oluyor. Daha önce açık yapılan ameliyatlar sonrası oluşan problemlerde bile kapalı ameliyatlar tekrar yapılarak başarılı sonuçlar alınıyor.

Kunduracı göğsü ve güvercin göğsü ameliyatı sonrası dönem

Ameliyat sonrası görülen sorunlardan biri yerleştirilen çelik barın yer değiştirmesi yani kaymasıdır. Bu sorunla karşılaştırıldığında ufak bir düzeltme ve sabitleme operasyonu ile problem gideriliyor. Hastalığın tekrarlaması durumunda ki azda olsa bu durum mümkün, kapalı ameliyatların sağladığı avantajlar sayesinde tekrar düzeltme operasyonları kolayca yapılabiliyor. Nadiren de çelik barın enfeksiyonu ile karşılaşılabiliyor.

İki ay spor ve ağır kaldırmak yasak

Kunduracı göğsu ve güvercin göğsü ameliyatı sonrası hastalar ortalama iki gün hastanede yatıyorlar  ve ilk planda ağrıları dindiriliyor. Erken hareketlenme, yürüme ve gerekli solunum egzersizleri yaptırılıyor. İlk 6 hafta iyileşme sürecinde en önemli zamandır. Hastaların operasyon sonrası yaklaşık iki ay süre ile spor yapmaları ve ağır kaldırmaları yasaklanıyor. Yürüyüş ve düz koşu egzersizleri öneriliyor. İkinci aydan itibaren göğüs kafesi kaslarını güçlendirecek ve geliştirecek egzersizler öneriliyor. Spor yapmaları ve özellikle yüzmeleri isteniyor. Temas sporlarına (futbol ve basketbol gibi) ise 6 ay sonra başlanabiliyor.  Operasyon sonrası belli sürelerde hastaların kontrolleri gerekiyor.

Kunduracı göğsü ve güvercin göğsü tedavi edilmezse…

Kunduracı göğsü ve güvercin göğsü vakalarında göğüs deformitesinin çocuklarda ne kadar sorun oluşturduğu, deformitenin derecesine göre değişiyor. Bu nedenle her çocukta farklı semptomlar olabiliyor. En sık karşılaşılan şikayetler; hareketle, yani oyun sırasında koşarken, spor yaparken veya sonrasında dinlenirken kalbin önünde ağrı, çarpıntı hatta nadiren de olsa nefes darlığı oluşuyor. Yine bu grup hastalıkta çocuklarda beraberinde astım gibi bozukluklara ve sık tekrarlayan solunum yolu enfeksiyonlarına da rastlanabiliyor. Hastalık bazen kalpte ritim bozukluklarına da yol açabiliyor. Eğer çocukta çok ciddi semptomlar varsa, kunduracı göğsü ya da güvercin göğsü deformitesi çok derinse, önemli hastalıklara neden oluyorsa ameliyat kaçınılmaz hale geliyor. Diğer taraftan kunduracı göğüs ve güvercin göğüs gibi çeşitleri olan “göğüs duvarı deformitesi, sonuç itibari ile bir şekil bozukluğu ve çocukları arkadaşlarından uzaklaştırıyor. Deniz ve havuz onlar için uzak durmaları gereken yerler oluyor. Beden eğitimi derslerine girmek istemiyorlar. Fiziksel gelişimleri de etkileniyor. Kunduracı göğsü ve güvercin göğsü tedavisinde en önemli konu onların özgüvenini düzeltmek, toplumla barışık, sosyal hayata adapte olmuş ve tabi ki sosyal bireyler olmaları için uygun bir tedavi planı oluşturulmasıdır. Çocuklarımızı geleceğe hazırlarken bedenen ve ruhen bir bütün olduklarını unutmamamız önemli.

Ameliyat geç yaşlarda da yapılabiliyor

Kunduracı göğsü ve güvercin göğsü tedavisi için erken yaşlarda yapılan düzeltme, göğüs kafesi iskeletinin doğal gelişimini bozmuyor ve gelişmenin normal olmasını sağlıyor. Temelde kozmetik bir problem olduğu için bu hastalık grubunda geç yaşta da bu düzeltme ameliyatları yapılabiliyor. Erken yaşta olsun geç yaşta olsun aynı teknik ile ameliyatlar yapılıyor. Geç yaşta vakum gibi diğer tedavi seçenekleri etkisini kaybediyor. Kemik gelişim tamamlanması sonrası yapılan ameliyatlarda bazı sorunlarla karşılaşmakla birlikte kapalı ameliyatların yine de başarı şansı yüksek oluyor.