Botoks Tedavisinin İlk Uygulaması Bile, Kronik Migrenin Şiddetini Azaltmada Etkili Olabiliyor Doç. Dr. Elif Ilgaz Aydınlar, Prof. Dr. Ayşe Sağduyu Kocaman, Prof. Dr. Pınar Yalınay Dikmen

Türk nörologların araştırması uluslararası saygın bir bilimsel dergide yayınladı

Nöroloji uzmanları Prof. Dr. Pınar Yalınay Dikmen, Doç. Dr. Elif Ilgaz Aydınlar ve Prof. Dr. Ayşe Sağduyu Kocaman’ın botoks tedavisinin etkinliğini yansıtan araştırmaları, uluslararası saygın dergilerden Acta Neurologica Belgica’da yayınlandı.

Acıbadem Maslak Hastanesi Migren Tedavi Merkezi‘nde gerçekleştirilen araştırma, botoks uygulaması yapılan kronik migren hastalarının yüzde 82.8’inde tedaviden etkin sonuç alındığını ortaya koydu.

Yapılan araştırmaya göre; kronik migrende tek bir botoks uygulaması bile ağrının sıklığı ile şiddetini azaltabiliyor.

Migren, günlük yaşamı kısıtlayan ve hastayı karanlık bir odada yatmaya mecbur bırakabilen ciddi bir baş ağrısı tipi.

Ataklar son 3 aylık süre içinde ayda 15 gün geliyorsa, bu tablo “kronik migren” olarak adlandırılıyor.

Genellikle depresyon, kaygı bozuklukları ve uyku sorunlarının da eşlik ettiği kronik migren, tedavi edilmezse yaşam kalitesini önemli derecede bozan bir hastalık.

Mevcut ilaç tedavileri ve yaşam alışkanlıklarında yapılan değişiklikler migren ataklarının sıklığı ile şiddetini azaltma konusunda etkili olsalar da, kronik migren hastalarında bu yeterli olmuyor.

Sürekli ağrı çeken kronik migren hastaları aşırı miktarda ağrı kesici kullanmanın riskleri ile şiddetli ağrının yol açtığı psikolojik sorunla yaşamak zorunda kalıyorlar.

Araştırmalar sonucunda Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere’de 2010 yılında, Türkiye’de de 2011 yılında onaylanan “botoks” yönteminin kronik migrenin yarattığı olumsuz etkileri ortadan kaldırabildiği ortaya kondu.

Tek bir Botoks uygulaması bile kronik migren hastalarında migrenin yarattığı bazı sorunları azaltabiliyor.


Uluslararası önemli bir bilimsel dergide yer aldı

Botoks kronik migrenli hastalarda duysal sinir uçlarından salınarak ağrıyı başlatan kimyasal ileticileri bloke ederek etki gösteriyor.

Bu kimyasal ileticilerin salınımının önlenmesi sonucunda, cilt altındaki sinir uçlarından santral sistemine ulaşan ağrı yolakları aktivite olamıyor ve ağrı beyne ulaşmadan kontrol ediliyor.

Acıbadem Maslak Hastanesi Migren Tedavi Merkezi’nde görevli ve aynı zamanda Acıbadem Üniversitesi Nöroloji Ana Bilim Dalı’nda öğretim üyesi olan nöroloji uzmanları Prof. Dr. Pınar Yalınay Dikmen, Doç. Dr. Elif Ilgaz Aydınlar ve Prof. Dr. Ayşe Sağduyu Kocaman etkinliği bilimsel olarak kanıtlanmış olan botoks yöntemini 2012 yılından bu yana kronik migren hastalarına uyguluyorlar.

Kendi hastalarının botoks tedavisiyle ilgili deneyimlerini araştıran uzmanların hazırladıkları bilimsel yayın, yayın kurulu tarafından kabul görerek uluslararası saygın bilimsel dergilerinden biri olan Acta Neurologica Belgica Dergisi’nde Temmuz ayında yayınlandı.

"A single-center retrospective study of onabotulinumtoxinA for treatment of 245 chronic migraine patients: survey results of a realworld experience” isimli makalede, kronik migrende botoks tedavisinin ağrının şiddetini ve sıklığını belirgin düzeyde azalttığını ve hastaların yüzde 82.8’sinde tedaviden etkin sonuç alındığı belirtildi.


Aşırı ilaç kullanımını da önlüyor

Acıbadem Maslak Hastanesi Migren Tedavi Merkezi’nde yapılan bilimsel çalışmada, botoks tedavisi olan 245 hastada, uygulama öncesi migrenin yarattığı olumsuz etkilerin (işe gidememe, işteki performansın bozulması, ev işlerini yapamama, çocuklarla ilgilenememe, arkadaş ve aile toplantılarına katılamama) tek bir botoks tedavisi sonrası bile azaldığı ortaya kondu.

Botoks tedavisinin hastaların sadece kronik migrenlerini değil, migrenin kronikleşmesinde rol oynayan aşırı ağrı kesici ilaç kullanımlarını da önlemede yüksek derece etkin bir yöntem olduğu aynı çalışmada gösterildi.

Ancak hastaların tedavilerine uzmanların önerdiği süre ve biçimde devam etmemeleri durumunda kronik migrenin etkin bir şekilde tedavi edilemeyeceği de çalışmada vurgulandı.İlk bir yıl 3 ay aralıklarla yapılmalı

Araştırmayı yürüten nöroloji hekimlerinden Nöroloji Uzmanları Prof. Dr. Ayşe Sağduyu Kocaman, Prof. Dr. Pınar Yalınay Dikmen ve Doç. Dr. Elif Ilgaz Aydınlar botoks tedavisinin etkisinin geçici olması nedeniyle enjeksiyonların ilk bir yılda 3 ay aralıklarla yapıldığını, bir yıl sonrasında da enjeksiyon sürelerinin hasta özelinde planlandığını belirttiler.

Ayrıca yaptıkları bilimsel çalışmada, botoks tedasivinin etkinliğinin yurt dışındaki meslektaşlarının deneyimleriyle benzer olduğunu gösterdiklerini söyleyerek;

“Ekip olarak uzun yıllardır edindiğimiz tecrübeler ışığında, kronik migren hastalarımızda botoks tedavisinin etkinliğiyle ilgili çalışmamızın, yayın kurulu tarafından kabul görüp ‘Acta Neurologica Belgica’ dergisinde yayınlanması bizim için gurur verici bir durum.

Hastalarımızdan aldığımız geri dönüşlerle yapmış olduğumuz bu çalışmanın kronik migren nedeniyle günlük yaşam kaliteleri olumsuz etkilenen diğer hastalara da katkı sağlayacağı görüşündeyiz.Etkinliği bilimsel olarak kanıtlandı

Botoks yönteminin kronik migren tedavisindeki etkinliği bilimsel olarak da kanıtlandı.

Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan ve PREEMPT (Phase III Research Evaluating Migraine Prophylaxis Therapy –Migren Profilaksi Terapisini Değerlendiren Faz III Araştırma) adı verilen bilimsel çalışmalar dizisi, estetik amaçlarla yaygın olarak kullanılan botoks yönteminin, kronik migrende ağrının sıklığını ve şiddetini azaltmada etkin bir çözüm olduğunu ortaya koydu.

Yapılan bilimsel çalışmalar bu uygulamanın kronik migrenli hastaların dörtte üçünde etkili olduğunu gösterdi.

Bu bilimsel kanıt üzerine botoks enjeksiyonlarının kronik migren hastalarında tedavi amacıyla kullanımı Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere’de 2010 yılında, Türkiye’de de 2011 yılında da onaylandı.×
Acıbadem Migren Tedavi Merkezi
Acıbadem
BEDAVA - Google Play
GÖSTER