Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Bölüm Hakkında

Acıbadem Sağlık Grubu Patoloji Bölümü, hastalıkların tanı ve analizinde biyopsi, cerrahi örnekler, sitoloji ve otopsi materyallerinin incelenmesiyle hastalıkların doğru teşhisini sağlar. Patoloji Bölümü'nde, hücresel düzeyde detaylı incelemeler yapılır ve hastalıkların evresi, yayılımı ve doğası hakkında kesin bilgiler elde edilir. Multidisipliner bir yaklaşımla çalışan bölümde, her hasta için en uygun tanı ve tedavi planlarını oluşturur. Onkoloji, cerrahi ve diğer klinik branşlarla yakın iş birliği içinde çalışılarak, hastaların bütüncül bir tedavi alması sağlanır.
İçindekiler

Patoloji Nedir?

Antik Yunanca'da hastalık anlamına gelen pathos ve inceleme anlamına gelen logos kelimelerinin birleşiminden elde edilen patoloji, hastalıkların nedenlerini bulmak, doğasını ve etkilerini anlamak amacıyla vücut dokularının incelenmesine yönelik uygulamaları içeren bilim dalıdır. Hastalık bilimi kapsamında çeşitli semptomlar gösteren kişilere bazı testler uygulanır. Doktor kararıyla gerçekleştirilen testler klinik bulguların desteklenmesi, tanı ve teşhis konması noktalarında önemli kabul edilir.

Testler, doktor tarafından gerekli görülmesi halinde ek incelemeler ile desteklenebilir. Söz konusu incelemelerin sonuçlarının alınması için gerekli süre ve sonrasında uygulanacak tedavinin içeriği ise testte odaklanılan hastalığa göre farklılık gösterebilir.

Patoloji Testi Nedir?

Patoloji testi, kişinin vücut dokularındaki değişiklikleri belirlemek için kullanılan tıbbi yöntemdir. Test, olası sağlık sorunlarının varlığını belirmek veya daha ileri düzeyde araştırma yapma amacıyla gerçekleştirilir. Klinik işlem sayesinde hücresel düzeyde yapı ve işlev değişiklikleri değerlendirilebilir. Laboratuvar ortamında patolog tarafından yapılan test sayesinde aşağıda sıralanan konularda bilgi sahibi olabilmek mümkündür.

Olası Sağlık Risklerini Belirlemek: Patoloji testi, kandaki belirli protein ve antikorların düzeylerini kontrol etmeye yardımcı olur. Bu sayede kişinin gelecekte belirli bir hastalığa yakalanma riskinin seviyesini belirleyebilmek olası hale gelir. Testler genelde kanser, diyabet, kalp hastalığı, hormonal dengesizlik, enfeksiyon, böbrek ve solunum yolu rahatsızlıkları söz konusuysa uygulanır.

Hastalık Taraması: Bazı patoloji testleri, tarama süreci kapsamında olası riskler hakkında detaylı ve doğru bilgi edinilmesi amacıyla kullanılır. Örneğin; 40 yaşın üzerindeki kadınlarda, rahim ağzı kanseri belirtilerini kontrol etmek için smear testi yapılır. Olası sağlık risklerini önceden belirleyebilmek için en yakın Acıbadem Hastanesi’ndeki patoloji bölümüne randevu alabilirsiniz.

Doğru Teşhis Koymak: Herhangi bir sağlık sorununa işaret eden semptomlar gösteren kişiler için doğru ve zamanında teşhis hayati önem taşır. Yapılacak test sayesinde doktorlar, hangi tedavi yönteminin hastaları için en ideal seçenek olduğuna karar verebilir. Patoloji sonuçları aynı zamanda daha fazla araştırmaya gerek olup olmadığı konusunda fikir verebilir.

Durumu veya Tedaviyi Takip Etmek: Patoloji testlerinin yapılma amaçlarından bir diğeri ise uygulanan tedavinin hasta üzerindeki etkisini anlamaktır.

Hastalıkların belirlenmesi, gelişim ve tedavi süreçlerinin takibi için farklı patoloji testi yöntemleri kullanılır. İğne veya biyopsi ile dokulardan alınan örneklerin laboratuvar ortamında incelenmesi, en yaygın test türleridir. COVID-19 ve rahim ağzı tarama testleri de aynı kategoride yer alır.

Patoloji Testi Nasıl Yapılır?

Hastalık süreçlerini inceleyen bir bilim dalı olan tıbbi patoloji kapsamında yapılan testler, birçok farklı yöntemle gerçekleştirilebilir. Genel olaraksa patoloji testinde takip edilen adımlar şu şekilde sıralanabilir:

Doku Örneğinin Alınması: Patoloji testinin ilk aşamasında, hastalığın gelişim gösterdiği bölgeden veya şüpheli bir alandan doku örneği alınır. Örnek doku alımı, doktor tarafından biyopsi yöntemi kullanılarak yapılır. Biyopsi esnasında gerekli görülmesi halinde kişiye lokal anestezi uygulanabilir. Endoskopi ve kolonoskopi dahilindeki biyopsi ise anestezi altında gerçekleştirilir.

Doku Örneğinin Hazırlanması: Kişiden alınan doku örneği, ikinci adımda patoloji laboratuarında incelemeye hazırlanır. Örnek, bu süreçte ince kesitler haline getirilerek formalin içinde muhafaza edilir. Böylece doku örneğinin, bozulmasına yol açabilecek dış etkenlerle temasının önüne geçilir.

Histolojik İnceleme: Doku örneği, hazırlandıktan sonra kesitler halinde ince bir cam slayta monte edilerek boyanır. Boyama işlemi, farklı hücre ve yapıların daha görünür hale gelmesine yardımcı olur. Patolog, boyanan kesitleri mikroskop altında inceleyerek hücresel yapıyı değerlendirir. Değerlendirme esnasında hastalıklı hücrelerin varlığı tespit edilmeye çalışılır.

Tanı ve Raporlama: Patolog, inceleme sonuçlarına dayanarak bir tanı koyar ve elde ettiği bulgular aracılığıyla rapor hazırlar. Peki, patoloji raporu nedir? Patoloji testi raporu, inceleme sonrasında konulan tanı hakkında bilgilerin paylaşıldığı tıbbi sonuç belgesidir. Patoloji sonucu; kişiden alınan parçanın boyutu, şekli, görünümü, uygulanan test yöntemleri ile ilgili detayları içerir.

Bazı testler, hastaların özel hazırlık yapmalarını gerektirebilir. Kişinin patoloji testi öncesinde uyması gereken koşullar şunlardır:

Doktorun belirttiği zaman çizelgesine uygun olarak yemek yememek ve su içmemek

İlaç ve gıda takviyesi alımını durdurmak ya da doz değişikliği yapmak

Beslenme düzenine ya da ilaç alımına yönelik değişiklikler, doktor talimatı ve gözetimi altında yapılmalıdır. Herhangi bir nedenden dolayı hazırlık sürecindeki talimatlar uygulanmadıysa, doktoru bu konuda mutlaka bilgilendirmek gerekir.

Patolojik Ek İnceleme Neden Yapılır?

Patolojik ek inceleme, iki temel nedenden dolayı yapılır. Başta çeşitli kanser türleri olmak üzere bazı hastalıklarda, doktorun önceki test sonuçlarına dayanarak daha fazla bilgi elde etmesi sonucunda ek incelemeye başvurulabilir. Patolojik ek inceleme ayrıca test sonucunu doğrulama amacıyla da gerçekleştirilir. Ek inceleme gerektiren diğer durumlar ise şu şekilde sıralanabilir:

İlk patoloji testi sonucu, belirsiz veya şüpheli olabilir. Böyle bir durumda doktor daha fazla inceleme yaparak tanıyı doğrulamak isteyebilir. Benzer uygulama, sonucu kesinleştirmek için ek bilgiye ihtiyaç duyulması halinde de yapılır.

Patolojik ek inceleme, tedavi planını belirleme açısından yol gösterici konumdadır. Ekstradan yapılacak testler, daha ayrıntılı sonuçlar elde edilmesine ve hastaya nasıl bir tedavi uygulanacağına dair önemli bilgiler sağlayabilir. Örneğin; kanserli doku örneğine ek inceleme yapılması, tümörün türünü ve agresifliğini belirlemeye yardımcı olabilir. Dolayısıyla hastaya daha etkili tedavi yöntemleri, vakit kaybedilmeden uygulanabilir.

Bazı durumlarda, hastalığın ilerlemesini izlemek veya hastanın tedaviye nasıl yanıt verdiğini değerlendirmek için patolojik ek incelemeler yapılabilir. Detaylı bilgi edinmek amacıyla yeni patolojik inceleme yapılması, çeşitli kanser türlerinin tedavisinde sıkça başvurulan yöntemler arasında yer alır.

Tedavi sonrasında komplikasyonların varlığını, hastalığın geri dönüşünü tespit etmek için de patolojik ek incelemeler yapılabilir.

Ek inceleme son olarak hastalığın nedenlerinin daha iyi anlaşılabilmesi amacıyla gerçekleştirilir. Bu kapsamda yapılacak ekstra araştırmalar, hastanın durumuna dair net bilgiler edinilebilmesini mümkün kılar.

Patoloji Sonucu Kaç Günde Çıkar?

Test yaptıran kişilerin merak ettikleri konular arasında “Patoloji sonucu ne zaman çıkar?” sorusunu cevabı da yer alır. Sonuçlar, genelde doku örneğinin laboratuara ulaştığı tarihten itibaren birkaç gün içerisinde hazır olabilir. Ancak patoloji sonuçlarının çıkma süresi, birkaç faktöre bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Patoloji testi sonuçlarının çıkma süresini etkilen etkenler şunlardır:

Testin Türü: Patoloji testi kapsamında doku örneğinin incelenmesine yönelik farklı türde yöntemler tercih edilebilir. Hangi test türünün tercih edildiğine bağlı olarak sonuçların çıkış süresi değişebilir. Örneğin, COVID-19 test sonuçları daha hızlı çıkabilir. Buna karşılık moleküler patoloji testi gibi karmaşık süreçlerde sonuca ulaşmak uzun sürebilir.

Laboratuvar Yoğunluğu: Laboratuvarın iş yükü ve yoğunluğu, sonuçların çıkma süresine etki eden bir diğer önemli faktördür. Test türü ve diğer etkenlerden bağımsız olarak laboratuvarda iş yükü fazlaysa, sonuçların elde edilmesi normalden birkaç gün fazla sürebilir. Tam tersi durumda, yani iş yükü azken özellikle basit testlerde birkaç saat içerisinde sonuç alınabilir.

Doku Örneğinin Durumu: Testin yapılma amacı, kişiden büyük boyutta doku örneğinin alınmasını gerektirebilir. Bu duruma ilaveten inceleme amacıyla alınan doku karmaşık yapıda olabilir. Her iki etken de test sonuçlarının alınmasını geciktirebilir. Çünkü karmaşık yapıda ve büyük hacimli dokuların hem teste hazırlık hem de inceleme süreci normalde uzun sürebilir.

Hastalığın Aciliyeti : Bazı hallerde, kişinin durumu acil müdahale gerektirebilir. Bu tür bir senaryo, testin vakit kaybedilmeden yapılmasını ve sonuçlara hızlıca ulaşılmasını zorunlu kılar. Dolayısıyla laboratuvar, acil vakalara yönelik testleri önceliklendirerek sonuçlara olabildiğinde hızlı ulaşılmasını sağlamaya odaklanır.

Sonuçların İletilme Yöntemi: Patoloji test sonuçları, doğrudan hasta ile ilgilenen doktora aktarılır. Raporlama sürecinde nasıl bir iletim yönteminin kullanıldığı, sonuçların hastaya ulaşma sürecini etkileyebilir. Söz konusu işlemin geleneksel yöntemlerle yapılması, yani sonuçların elden teslimi, daha fazla süre alabilir. Online sistemlerle ise sonuçların gerek doktora gerekse hastaya anında ulaştırılması mümkündür.

Patoloji Bölümünde Tanı ve Tedavi Süreci

Patoloji bölümü, özellikle kanser ve diğer ciddi hastalıkların tanısında önemli rol üstlenir. Tıbbi, cerrahi, jinekoloji ve obstetrik, kardiyovasküler ve nöropatoloji gibi alt dalları bulunan bu bölüm, aşağıda yer alan sağlık sorunlarına ilişkin işlemleri gerçekleştirir.

Organ nakli yapılacak kişilere yönelik biyopsi örneklerinin incelenmesi

Nakil sonrası kontrol testleri ile çeşitli durumlara ilişkin sonuçlara ulaşılması

Komplikasyonların tanısı için gerekli testler

Rahim ağzı (serviks) kanseri gibi hastalıklara yönelik testler

Kanser gelişmeden önce hastalıkların tanı ve tedavisi için gerekli doku incelemeleri

Akciğer parankim hastalıkları

Bağırsak hastalıkları

Çeşitli romatizmal hastalıkları

Egzama, sedef gibi damar ve deri hastalıkları

Patoloji uzmanları tarafından yapılan testler, doktorların hangi tedavi seçeneklerinin hastalarına uygun olacağına karar vermelerinde belirleyicidir. Örneğin; doktorlar, patoloji test sonucuna göre kanserin evresini belirleyip cerrahi, kemoterapi veya radyoterapi gibi tedavi seçenekleri arasından hangisine yönelmek gerektiğine kısa sürede karar verebilir.

Patoloji testleri, tedavi süreci kadar kontrol amaçlı muayeneler esnasında da hastalığın durumuyla ilgili ipuçları sağlar. Akut lösemi gibi tekrar etme potansiyeli yüksek kanser türlerinin tedavi süreçlerinin ardından gelen kontrol amaçlı biyopsiler aracılığıyla hastalık riskinin ne durumda olduğu gözlemlenebilir. Doktorlar, patoloji raporunda belirtilen sonuca göre hastalığın seyrini anlayıp ileriye dönük tedavi planları oluşturabilir.

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 13 Mayıs 2024 Pazartesi Yayımlanma Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi

Hastaneler

Sıralama Türü:

Doktorlar

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size ulaşmamızı ister misiniz?