Ürolojide Robotik Cerrahi

Robotik cerrahi sistemlerinin en yaygın şekilde kullanıldığı alanların başında üroloji geliyor. Dünyanın pek çok gelişmiş ülkesinde, özellikle radikal prostatektomi (prostatın çıkarılması) başta olmak üzere pek çok ürolojik operasyon için cerrahlar da Vinci’yi tercih ediyorlar.

Ürolojide da Vinci ile Yapılan Ameliyatlar:
- Robotik Prostat Kanseri Cerrahisi
- Robotik Böbrek Kanseri Cerrahisi
- Robotik Piyeloplasti – Üreteroplevik Bileşke Darlıkları Cerrahisi
- Diğer Ameliyatlar

da Vinci konsolunda cerrah


Konsoldaki cerrah açık ameliyatta yaptığı el hareketlerini üç boyutlu görüntü eşliğinde robotik mikro aletleri kullanarak çok daha hassas bir şekilde gerçekleştirir.