Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
ESWT (, non-invaziv bir tedavi yöntemidir ve genellikle kas-iskelet sistemi rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılır. ESWT, vücut dışından uygulanan yüksek enerjili şok dalgalarının, tedavi edilecek bölgeye odaklanmasıyla çalışır. Bu şok dalgaları, doku iyileşmesini teşvik eder, ağrıyı azaltır ve inflamasyonu giderir. ESWT’nin etkinliği, tendon yaralanmaları, plantar fasiit, epikondilit (tenisçi dirseği) ve kronik tendinopatiler gibi çeşitli durumlarda gösterilmiştir. Terapinin mekanizması, kan akışını artırarak ve dokularda rejeneratif süreçleri uyararak çalışır. Bu, kök hücre aktivasyonunu ve büyüme faktörlerinin salınımını destekler. ESWT, cerrahi müdahaleye ihtiyaç duymayan veya diğer konservatif tedavilere yanıt vermeyen hastalar için uygun bir alternatiftir.
İçindekiler

Eswt (Şok Dalga Tedavisi) Nedir?

ESWT, yani Ekstrakorporeal Şok Dalga Tedavisi, genellikle kas-iskelet sistemi rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılan bir non-invaziv (cerrahi olmayan) bir tedavi yöntemidir. Bu yöntem, odaklanmış yüksek enerjili şok dalgalarının vücuda iletilmesiyle uygulanır. Bu şok dalgaları, vücutta inflamasyonu azaltarak iyileşmeyi teşvik etmek ve ağrıyı azaltmak için kullanılır.

ESWT, özellikle tendinit, pelvik ağrı, penis eğriliği, ereksiyon sorunları, kireçlenme, plantar fasit, tenisçi dirseği, topuk dikeni , gibi rahatsızlıkların tedavisinde etkili olabilir.

Bu tedavi, bir cihaz aracılığıyla vücuda odaklanmış şok dalgalarının verilmesini içerir. Bu dalgalar, vücuttaki hedef bölgeye yönlendirilir ve hasarlı dokuları uyararak vücudun kendi iyileşme mekanizmalarını harekete geçirir. ESWT genellikle birkaç seans halinde uygulanır ve her seans yaklaşık 15-20 dakika sürer. Tedavinin etkinliği, hastanın durumuna, rahatsızlığın şiddetine ve tedaviye yanıtına bağlı olarak değişebilir.

ESWT'nin yan etkileri genellikle hafif ve geçicidir. Tedavi sırasında hafif rahatsızlık, kızarıklık veya hassasiyet gibi semptomlar görülebilir. Ancak, ciddi komplikasyonlar nadirdir.

ESWT Tedavisi İşe Yarıyor Mu?

ESWT tedavisi, çeşitli kas-iskelet sistemi rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılan bir yöntemdir. Özellikle kronik ağrı ve inflamasyonun azaltılması ile ilişkilendirilen bu tedavi, birçok hastada semptomların hafifletilmesine ve fonksiyonun geri kazanılmasına yardımcı olabilir.

Ancak, ESWT'nin etkinliği hastadan hastaya değişebilir ve bazı durumlarda tek başına yeterli olmayabilir. Tedavinin başarısı, hastanın rahatsızlığının türü, şiddeti, süresi ve tedaviye verdiği yanıta bağlı olabilir. Bununla birlikte, birçok hasta ESWT tedavisinden olumlu sonuçlar elde etmiştir ve bu yöntemin diğer tedavi seçenekleri ile birlikte kullanılması da önerilmektedir.

ESWT ( Stem Wave ) Doku Yenilenmesi Teknolojisi

ESWT (Şok Dalgası) tedavisinin amacı hücreleri ve dokuları uyararak organizmanın doğal ve sürdürülebilir iyileşmesi, yenilenme sürecini aktive etmektir. ESWT tedavisi vücudun kendi doğal onarım mekanizmalarını aktive ederek yenileme kapasitesini ve biyolojik iyileşme sürecini desteklemektedir.

ESWT Uygulanan Hasarlı Bölgede Nasıl Etki Ediyor?

Uygulamalı Şok Dalga Terapisi (ESWT), aynı zamanda ESWT tedavisi olarak da bilinir, doku iyileşmesi ve onarımına teşvik etmek için yüksek enerjili akustik dalgaları kullanılarak uygulanan bir işlemdir.

Bu teknoloji, ilk olarak böbrek taşlarını tedavi etmek için kullanılmış olup, yıllar içinde çeşitli kas-iskelet ve nörolojik rahatsızlıkların tedavisinde de kullanılmaya başlanmıştır. ESWT, doku derinliklerine odaklanarak, radyal bir desende akustik dalgaları iletir. Bu yöntemle, yeni kan damarlarının oluşumu, iltihaplanmanın azaltılması ve doku yenilenmesinden sorumlu hücrelerin uyarılması sağlanır.

ESWT tedavisinin etkinliği sadece ağrı giderme ile sınırlı kalmayıp, etkilenen bölgelerde işlevsel iyileşmelerin görülmesine de olanak sağlar. ESWT ile hücresel düzeyde, kök hücre terapileri yapılarak, hastalıklı veya hasar görmüş dokuları onarılıyor. Bu yöntemle, kök hücrelerin potansiyelinden faydalanılıyor. Artrit ve kalp yetmezliği gibi hastalıkların tedavisinde de kullanılan ESWT yöntemi, hastaların genel yaşam kalitesini iyileştirmeyi amaçlıyor. ESWT ile;

 • Yeni kılcal damarlanmanın oluşumuyla kanlanma artıyor ve kan dolaşımı düzeliyor.
 • Kök hücrelerin hasarlı bölgeye göçü ve çoğalması uyarılıyor.
 • Hücre yenilenmesini sağlayan, organizmanın aracı kimyasal maddeleri uyarılıyor.
 • Lokal bağışıklık sistemi harekete geçiriliyor.
 • Ağrıya ve doku hasarına neden olan kimyasal maddeler baskılanıp ortamdan uzaklaştırılıyor.
Uygulama sonrası hasarlı bölgede görülen iyileşmeler;
 • Ağrının azalması,
 • Doku şişliğinin azalması,
 • Doku beslenmesinin artması,
 • Doku yenilenmesinin hızlanması sağlanmaktadır.
Tedavinin günlük yaşama etkisi
 • Eklem hareketlerinin artması,
 • Eklem fonksiyonlarının restore edilmesi,
 • Mobilitenin artması
 • Yaşam kalitesinin yükselmesi
 • Kişinin iş, sosyal hayata dönüşünün hızlanması olarak yansımaktadır.

Birçok ürolojik durumun ve hastalığın tedavisinde kullanılan ESWT, özellikle böbrek taşları ve Peyronie hastalığı (penis eğriliği) gibi durumların tedavisinde yaygın olarak kullanılır. Tedavi, yüksek enerjili şok dalgalarının vücut dokusuna odaklanmasıyla gerçekleşir. Bu şok dalgaları, taşların parçalanmasına veya peniste plakların parçalanmasına neden olarak tedaviyi kolaylaştırır.

ESWT, aynı zamanda böbrek taşı tedavisinde cerrahi müdahalelerin yerine minimal invaziv bir işlem olarak uygulanabilir. Bu yöntemle böbrek taşları parçalanarak daha küçük parçalara dönüştürülür ve böylelikle taşlar idrar yoluyla birlikte daha kolay bir şekilde dışarı atılır.

ESWT Tedavisi Acı Verir Mi?

ESWT tedavisi kişilerde genellikle hafif bir rahatsızlık hissi yaratabilir, ancak acı verici bir işlem değildir. ESWT tedavisi sırasında, genellikle lokal anestezi uygulanmaz. Tedavi sırasında hastalar genellikle bir rahatlama hissi yaşayabilirler. Nadir durumlarda, tedavi yapılan bölgelerde hafif bir rahatsızlık veya hassasiyet hissedilebilir, ancak bu genellikle tolere edilebilir bir düzeydedir.

Ancak, her hasta farklıdır ve bazı hastalarda tedavi yapılan bölgeler daha duyarlı olabilir. Bu nedenle, tedaviye yönelik bir endişeniz varsa, tedavi öncesinde doktorunuzla görüşmeniz tavsiye edilir.. Tedavinin yan etkileri genellikle hafif ve geçicidir ve tedavi sonrasında hastalar genellikle günlük aktivitelerine hemen dönebilirler.

ESWT, birçok ülkede yaygın olarak kullanılan bir tedavi seçeneğidir. Ancak, bu yöntem her hasta için uygun olmayabilir ve bazı durumlarda hekim tarafından diğer tedavi seçenekleri tercih edilebilir. Bu nedenle, ESWT'nin uygulanması öncesinde bir doktora danışmak önemlidir.

ESWT Tedavisi Hangi Bölgelere Yapılır?

ESWT (Ekstrakorporeal Şok Dalga Tedavisi), çeşitli bölgelere uygulanabilen bir tedavi yöntemidir. Genellikle böbrek taşları, peyronie hastalığı (penis eğriliği) ve pelvik ağrı sendromu gibi durumların tedavisinde kullanılır. Böbrek taşları için, ESWT genellikle böbreğin üst kısmına odaklanır ve taşların parçalanarak idrar yoluyla vücuttan atılmasını sağlar.

Peyronie (penis eğriliği) hastalığında ise, penis bölgesine odaklanarak fibrotik plakların parçalar ve penis eğriliğinin azalmasını sağlar. Bununla birlikte, ESWT tedavisi; tendinit, tendinozis, plantar fasiit gibi yumuşak doku yaralanmalarında ve kronik ağrı sendromlarında kullanılır. 

ESWT tedavisi ayrıca kronikleşmiş pelvik ağrı sendromlarının tedavisinde de etkili bir yöntemdir. Pelvik bölgeye odaklanmış yüksek enerjili şok dalgalarının uygulanmasıyla gerçekleştirilen bu yöntemle ağrının azaltılması, kas gerginliğini ve inflamasyonu hafifletmeye yardımcı olabilir.

ESWT Tedavisi İşe Yarıyor Mu?

ESWT tedavisi sıklıkla, böbrek taşları, pelvik ağrı sendromıu ve Peyronie (penis eğriliği) hastalığı gibi durumların tedavisinde tercih edilir. Böbrek taşları için, ESWT taşların parçalanmasına yardımcı olabilir ve böylece cerrahi müdahaleye gerek kalmadan taşların vücuttan atılmasını kolaylaştırabilir.

Peyronie hastalığında (penis eğriliği) ise, ESWT plakların parçalanmasına ve penis eğriliğinin azalmasına yardımcı olabilir. Bununla birlikte, her hasta farklı tepkiler verebilir ve tedavinin etkinliği kişiden kişiye değişebilir. Bazı hastalarda belirgin bir iyileşme görülürken, diğerlerinde sonuçlar daha az belirgin olabilir. Tedavi etkisinin tam olarak değerlendirilmesi için zaman gerekebilir ve bazen birden fazla seansa ihtiyaç duyulabilir. ESWT'nin etkinliği ve uygunluğu her hasta için bireysel olarak değerlendirilmelidir ve doktorun önerilerine uyulmalıdır.

ESWT Tedavisi Etkisini Ne Zaman Gösterir?

ESWT tedavisinin etkilerinin tam olarak ortaya çıkması için bir süre beklemek gerekebilir. Bu uygulamaya her hasta farklı tepkiler verebilir ve iyileşme süreci kişiden kişiye değişebilir. Bu nedenle, tedavi sonrası belirtilerin iyileşme sürecini izlemek ve doktorun önerdiği takip randevularına uymak önemlidir.

ESWT tedavisinin etkileri zamanla ortaya çıkar ve süreç kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Böbrek taşı gibi hastalıkların tedavisinde, ESWT'nin etkileri genellikle ilk birkaç gün içinde fark edilmeye başlanır. Böbrek taşları parçalandıkça hastaların şikayetlerinde gözle görülür bir azalma yaşanır. Taşların idrar yolu boyunca hareket etmesi ve idrarla birlikte dışarı atılmasıyla birlikte kişilerin semptomlarında iyileşme görülür. Ancak kişinin tamamen iyileşmesi birkaç haftayı bulabilir.

Yine ESWT yöntemiyle tedavisi gerçekleştirilen peyronie (penis eğriliği) hastalığı gibi durumlarda da penis plaklarının parçalanması ve fibroz dokunun azalması genellikle birkaç hafta veya ay sürebilir. Bu süre zarfında, hastalar genellikle ereksiyon durumu ve penis eğriliğinde belirgin bir iyileşme fark ederler. Ancak, tam sonuçlar ve etkinin kalıcılığı için tedavinin birkaç ay boyunca takip edilmesi gerekebilir.

ESWT Tedavisi Hangi Hastalıklara İyi Gelir?

ESWT (Ekstrakorporeal Şok Dalga Tedavisi), çeşitli sağlık sorunlarının tedavisinde kullanılabilir ve genellikle şu hastalıklara iyi gelir;

 • Böbrek taşları
 • Peyronie Hastalığı (penis eğriliği)
 • Tendon yaralanmaları 
 • Plantar fasit (ayak tabanı ağrısı)
 • Kronik pelvik ağrı sendromu
 • Travma sonrası ağrılar
 • Yumuşak doku yaralanmaları
 • Kas yırtıkları gibi birçok hastalığın tedavisinde tercih edilir.
Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 30 Mayıs 2024 Perşembe Yayımlanma Tarihi: 30 Mayıs 2024 Perşembe

Hastaneler

Sıralama Türü:

Tıbbi Birimler

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size ulaşmamızı ister misiniz?