Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
İçindekiler

Check Up programları kişinin risk faktörleri dikkate alınarak hekim tarafından planlanır.

Check Up Programları ayrıca cinsiyete ve yaşa göre farklılık göstermektedir. Orta yaşlı kadınlarda meme ve rahim taramaları önem taşımaktadır.

Ülkemizde kadınlarda görülen en sık hastalık riskleri %40 dolaşım sistemi, %20 tümörler, %12 solunum sistemi, %5 endokrin ve metabolizma-obezite kaynaklıdır. Kadın check up programlarında kardiyoloji ve kadın doğum muayene ve tetkikleri (Pap Smear ve HPV testi), meme radyolojik tetkikleri (40 yaş öncesi hekim muayenesi ve ultrason, 40 yaş sonrası mamografi) ve laboratuvar testleriyle erken tanı araştırması yapılır.

Kadınlar için düzenli tarama ile kadınlarda meme, rahim ağzı gibi kanserlerin ve tiroid problemlerinin erken tanısı konabilir.

Kadınlara özel olarak ve uygun yaş aralıklarına göre hazırlanan Check Up programlarımızdan yararlanarak, gelecekte ortaya çıkabilecek sağlık risklerine karşı önlem alabilirsiniz. Kadın check up programlarımız 40 yaş altı, 40 yaş üstü ve 60 yaş üstü olarak 3 gruba ayrılmıştır. Programlarımız arasında Genel Check Up, Her Daim Genç Geriatri, Kalp ve Akciğer, Kalp BT Anjiyo ve Diyet Programları yer almaktadır.

Kadın Check Up Programları

 • Anneme Sağlık Check Up
 • Her Daim Genç / Geriatri Tarama Programı

Anneme Sağlık Check Up

Muayeneler

 • Check Up Muayene
 • Dermatoloji Muayene
 • Kardiyoloji Muayene
 • Jinekoloji Muayene
 • Diyetisyen Görüşmesi
 • Diş Muayenesi

Radyolojik Tetkikler

 • Akciğer Grafisi (Arka Ön)
 • Tiroid USG
 • Tüm Abdomen USG
 • Meme US (iki taraflı) 2
 • Mamografi (iki Taraflı) Dijital 2
 • Kemik Yoğunluğu Ölçümü (Femur) 3
 • Kemik Yoğunluğu Ölçümü (Lomber AP) 3
 • Panoramik Diş Röntgeni 4

Kardiyolojik Tetkikler

 • EKG 1
 • Eforlu EKG / Ekokardiyografi 1

Laboratuvar Tetkikleri

 • ALT SGPT
 • AST SGOT
 • Demir
 • Demir Bağlama Kapasitesi
 • Ferritin
 • Gaitada Gizli Kan
 • Glukoz (Açlık)
 • Hemoglobin A1c (HbA1c)
 • Kalsiyum (Ca)
 • HDL, kolesterol
 • LDL, kolesterol (Direkt)
 • Kolesterol, Total
 • Kreatinin
 • Tam idrar tahlili
 • Trigliserid
 • Üre azotu (BUN)
 • Ürik asit
 • Vitamin B12
 • Vitamin D 25 - Hidroksi (OH)
 • C reaktif protein (CRP), Kantitatif
 • Tam Kan Tahlili (Hemogram)
 • İnsülin
 • Folik Asit (Folat)
 • Tiroid stimülan hormon (TSH)
 • Tiroksin, Serbest (FT4)
 • Hepatit B s antijeni (HBsAg)
 • Hepatit Bs antikoru (anti-HBs)
 • Hepatit C Antikoru (anti-HCV)
 • Check Up NMR Lipoprotein Profili

Patolojik Tetkikler

 • Sitopatoloji, thin-prep

Ölçümler

 • Vücut Kompozisyon Saptanması
Not: Bu program 18.03.2024 - 30.06.2024 tarihleri arasında geçerlidir.

1- 40 yaş üzeri kadınlara EKG ya da Ekokardiyografi hizmeti, 40 yaş altı kadınlara EKG, Eforlu EKG ya da Ekokardiyografi uygulanır. Hangi çekimin yapılacağı hekim önerisine göre belirlenir.

2- 40 yaş üzeri kadınlara Mamografi, 40 yaş altı kadınlara Meme USG uygulanır. Her iki çekim de hekim önerisine göre yapılır.

3- 40 yaş üzeri kadınlara Kemik Yoğunluğu Ölçümü uygulanır. 40 yaş altı kadınlara Kemik Yoğunluğu Ölçümü hekim önerisine göre yapılır.

4- Panaromik Diş Röntgeni diş hekimi önerisine göre yapılır.

LifeClub Pro Üyelik


LifeClub Hekimi ile iki kez yüz yüze ve sınırsız online bütünsel sağlık yönetimi görüşmesi.*
• LifeClub Protokol Sorumlusu ile yıl boyunca sağlık randevularının ve süreç takibinin yapılması.
• 7/24 Genel Sağlık Danışma Hattı**
• Acil durumlarda Ambulans Hizmeti

* Yüz yüze görüşmelerin gerçekleştirildiği hastaneler ile ilgili bilgi almak için 444 48 28 LifeClub Çağrı Merkezi’ni arayabilirsiniz.
** 7/24 Genel Sağlık Danışma ve Ambulans Hizmeti LifeClub Mobil Uygulaması üzerinden gerçekleştirilmektedir.
Ambulans hizmetinden 32 parametre dahilindeki acil durumlar için 1 defa faydalanabilirsiniz. Bulunduğunuz il sınırları içerisinde
Acıbadem ambulansı varsa öncelikle Acıbadem ambulansıyla, ambulansın bulunmaması, uygun olmaması durumda ise ikame
ambulans veya 112 acil ile hizmet sağlanacaktır.

Her Daim Genç / Geriatri Tarama Programı (+65 Kadın)

Muayeneler

 • Check Up Muayene
 • Jinekoloji Muayene
 • Geriatri Muayene

Kardiyolojik Tetkikler

 • EKG
 • Ekokardiyografi

Radyolojik Tetkikler

 • Akciğer Grafisi (Arka Ön)
 • Tüm Abdomen USG
 • Tiroid USG
 • RDUS, Karotis bilateral
 • US, Meme
 • Mamografi (ıki Taraflı) Dijital 
 • Kemik Yoğunluğu Ölçümü (Femur)
 • Kemik Yoğunluğu Ölçümü (Lomber AP+Lateral)

Patolojik Tetkikler

 • Sitopatoloji, thin-prep

Laboratuvar Tetkikleri

 • Albumin
 • Alkalen Fosfataz (ALP)
 • ALT SGPT
 • AST SGOT
 • Demir
 • Demir Bağlama Kapasitesi
 • Ferritin
 • Folik Asit (Folat)
 • Fosfor, İnorganik
 • Gaitada Gizli Kan
 • GGT
 • Glukoz (Açlık)
 • Hemoglobin A1c (HbA1c)
 • Kalsiyum (Ca)
 • Kreatinin
 • Laktat Dehidrogenaz (LDH)
 • Magnezyum
 • Mikroalbumin, İdrar (spot)
 • Potasyum
 • Protein, Total
 • Sodyum (Na)
 • Tam idrar tahlili
 • Check-Up Lipoprotein Profili
 • Üre azotu (BUN)
 • Ürik asit
 • Vitamin B12
 • Vitamin D 25 - Hidroksi (OH)
 • Sedimentasyon
 • Tam Kan Tahlili (Hemogram)
 • Tiroid stimülan hormon (TSH)
 • CA 125
 • CA 15-3
 • CA 19-9
 • CA 72-4
 • Karsinoembriyojenik antijen (CEA)

Not: Bu program 31. 12 .2024 tarihine kadar geçerlidir.

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 8 Mayıs 2024 Çarşamba Yayımlanma Tarihi: 3 Mart 2019 Pazar

Tıbbi Birimler

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size ulaşmamızı ister misiniz?