Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
TR

Genel Tanıtım

Check Up programları kişinin risk faktörleri dikkate alınarak hekim tarafından planlanır. Check Up Programları ayrıca cinsiyete ve yaşa göre farklılık göstermektedir. Orta yaşlı kadınlarda meme ve rahim taramaları önem taşımaktadır.

Ülkemizde kadınlarda görülen en sık hastalık riskleri %40 dolaşım sistemi, %20 tümörler, %12 solunum sistemi, %5 endokrin ve metabolizma-obezite kaynaklıdır. Kadın check up programlarında kardiyoloji ve kadın doğum muayene ve tetkikleri (Pap Smear ve HPV testi), meme radyolojik tetkikleri (40 yaş öncesi hekim muayenesi ve ultrason, 40 yaş sonrası mamografi) ve laboratuvar testleriyle erken tanı araştırması yapılır.

Kadınlar için düzenli tarama ile kadınlarda meme kanseri, rahim ağzı kanseri ve tiroid problemlerinin erken tanısı konabilir.

Kadınlara özel olarak ve uygun yaş aralıklarına göre hazırlanan Check Up programlarımızdan yararlanarak, gelecekte ortaya çıkabilecek sağlık risklerine karşı önlem alabilirsiniz. Kadın check up programlarımız 40 yaş altı, 40 yaş üstü ve 60 yaş üstü olarak 3 gruba ayrılmıştır. Programlarımız arasında; Genel Check Up, Her Daim Genç Geriatri, Kalp ve Akciğer, Kalp BT Anjiyo, Onkolojik Beslenme Programları, Diyet Programları ve Diyabet Paneli yer almaktadır.

Kadın Check Up Programları 

 • Anneler Günü Check Up Programı
 • Ara Dönem Check Up Programı
 • Aklınız Kalmasın Check Up Programı
 • Her Daim Genç Geriatri Check Up (60 Yaş Üstü)
 • Kalp BT Anjiyo Tarama Programı
 • Kalp ve Akciğer Tarama Programı
 • Onkolojik Beslenme Programı
 • Tüm Vücut MR Programı

Anneler Günü Check Up 

Check up kontrolü ile sağlık risklerine karşı önlem alarak sevdikleriniz için erken teşhis ve tedavi imkanını yakalayabilirsiniz.

Muayeneler
 • Check Up Muayenesi
 • Dermatoloji Muayenesi
 • Kardiyoloji Muayenesi
 • Jinekoloji Muayenesi
 • Diyetisyen Muayenesi
 • Vücut Kompozisyon Saptaması
Diş Hizmetleri
 • Diş Hekimi Check Up Muayenesi
 • Panoramik film
Kardiyoloji Tetkikleri
 • EKG 
 • Eforlu EKG / Ekokardiyografi
Radyoloji Tetkikleri
 • Akciğer Grafisi (Arka Ön)
 • Tiroid USG
 • Tüm Abdomen USG
 • Meme US (iki taraflı)
 • Mamografi (iki Taraflı) 
 • Kemik Yoğunluğu Ölçümü (Femur)
 • Kemik Yoğunluğu Ölçümü (Lomber AP)
Patolojik Tetkikler
 • Sitopatoloji, thin-prep
Laboratuvar Tetkikleri
 • ALT  SGPT
 • AST SGOT
 • Demir
 • Demir Bağlama Kapasitesi
 • Ferritin
 • Folik Asit (Folat)
 • Gaitada Gizli Kan
 • Glukoz (Açlık)
 • Hemoglobin A1c (HbA1c)
 • Kalsiyum (Ca)
 • HDL, kolesterol
 • LDL, kolesterol (Direkt)
 • Kolesterol, Total
 • Kreatinin
 • Tam idrar tahlili 
 • Trigliserid
 • Üre azotu (BUN)
 • Ürik asit
 • Vitamin B12
 • Vitamin D  25 - Hidroksi (OH)
 • Sedimentasyon
 • Tam kan tahlili (Hemogram)
 • SARS-CoV-2 Total Antikoru, IgG, Kantitatif
 • İnsülin
 • Tiroid stimülan hormon (TSH)
 • Tiroksin, Serbest (FT4)
 • Hepatit Bs antikoru (anti-HBs)
 • Hepatit B s antijeni (HBsAg)
 • Hepatit C Antikoru (anti-HCV)
Kemik Yoğunluğu Ölçümü Yapılan Merkezlerimiz

Acıbadem Adana Hastanesi, Acıbadem Altunizade Hastanesi, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Atakent Hastanesi, Acıbadem Ankara Hastanesi, Acıbadem Bakırköy Hastanesi, Acıbadem Bodrum Hastanesi, Acıbadem Bursa Hastanesi, Acıbadem Eskişehir Hastanesi, Acıbadem Fulya Hastanesi, Acıbadem International Hastanesi, Acıbadem Kadıköy Hastanesi, Acıbadem Kayseri Hastanesi, Acıbadem Kozyatağı Hastanesi, Acıbadem Maslak Hastanesi, Acıbadem Taksim Hastanesi, Acıbadem Bağdat Caddesi Tıp Merkezi.

 • Check Up hekiminin görüşüne göre ilgili muayeneye yönlendirme yapılır. (Dermatoloji/Kardiyoloji)                                                 
 • 40 yaş üzeri kadınlara Eforlu EKG/Ekokardiyografi hizmeti, 40 yaş altı kadınlara EKG, Eforlu EKG ya da Ekokardiyografi uygulanır. Hangi çekimin yapılacağı hekim önerisine göre belirlenir.
 • 40 yaş üzeri kadınlarda Mamografi, 40 yaş altı kadınlarda Meme USG uygulanır. Her iki çekim de hekim önerisine göre yapılır.     
 • 40 yaş üzeri kadınlara Kemik Yoğunluğu Ölçümü uygulanır. 40 yaş altı kadınlara Kemik Yoğunluğu Ölçümü  hekim önerisine göre yapılır.         
 • Panoramik film Diş hekimi önerisine göre yapılır.
Not: Bu program 11 Nisan 2022  - 31 Temmuz 2022 tarihleri arasında geçerlidir. Son kullanım tarihi 31. 10.2022'dir.

60 Yaş Üstü Kadın Geriatri Check Up

60 yaş üzeri kişilerin, yaş almaya bağlı sağlı risklerini azaltmak ve önlem almak için rutin olarak sağlık kontrollerini yaptırmaları gerekir. Pek çok hastalık ileri yaşlarda baş gösterebilir, ancak herkes aynı hastalıklarla tanışmıyor; sadece yaş almayla birlikte bazı hastalıklara yakalanma riski artıyor: Örneğin; yaşlılıkta görülen psikolojik bozuklukların altında tiroit gibi farklı sorunlar yatabiliyor.

Program kapsamında işitme ve göz problemleri, 70 yaşından sonra demans ve Alzheimer tehlikesi, kalp yetersizliği, kolestrol, tansiyon ve kemik problemlerine yönelik tetkikler gerçekleştiriliyor.

Her Daim Genç (Geriatri) Check Up programı, İç Hastalıkları Uzmanı da olan Geriatri doktoru gözetiminde yürütülüyor.

Muayeneler
 • Jinekoloji Muayene
 • Geriatri Muayene
 • Check Up Muayenesi
Radyolojik Tetkikler
 • Tüm Abdomen USG
 • Akciğer Grafisi (İki Yön)
 • Karotis RDUS (İki Taraflı)
 • Mamografi (İki Taraflı)
 • Meme USG (İki Taraflı)
Tarama Panelleri
 • Kemik Yoğunluğu Femur Proksimali Çalışması (HIP) + Kemik Yoğunluğu Vertebral Çalışma (AP + lateral)
Kardiyolojik Tetkikler
 • EKO Doppler + Renkli + M Mode + B Mode
 • EKG Elektrokardiyogram (12 Derivasyonlu EKG Çekimi + Yorum Raporu)
Laboratuvar Tetkikleri
 • CA 125
 • CA 15-3
 • ALT / GPT Alanin Aminotransferaz
 • AST / GOT Aspartat Aminotransferaz
 • GGT Gama-Glutamil Transferaz
 • Alkalen Fosfataz
 • CEA (Karsinoembriyonik Antijen)
 • CA 19-9
 • CA 72-4
 • BUN
 • Kreatinin
 • TSH (Tiroid Stimülan Hormon)
 • Kolesterol Total
 • Kolesterol-HDL
 • Kolesterol-LDL
 • Tam İdrar Analizi
 • Hemoglobin A1c (%)
 • Trigliserid
 • Glukoz (Açlık)
 • Vitamin B12
 • Folat
 • Ferritin
 • Tam Kan Sayımı (Hemogram)
 • Ürik Asit
 • Mikroalbumin, Spot İdrar
 • 25-Hidroksi Vitamin D (Vitamin D3)
 • Kalsiyum
 • Magnezyum
 • Fosfor
 • Laktat Dehidrogenaz
 • Sedimantasyon (ESR), 1h
 • Sodyum
 • Potasyum
 • Gizli Kan, Dışkı
 • Albumin + T. Protein
 • Demir ( Fe )
 • Demir Bağlama Kapasitesi Total ( TIBC )
Patolojik Tetkikler

Sinepatoloji, thin-prep**

**Hekim önerisine göre yapılır.

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 28 Nisan 2022 Perşembe Yayımlanma Tarihi: 3 Mart 2019 Pazar

Tıbbi Birimler

İletişim

Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Size ulaşmamızı ister misiniz?
Sağlığınız Sağlığımızdır
20 : 59 : 55