Location permission needed for a better experience.
MENU
EN
CV
MEMBERSHIPS
PUBLICATIONS
EDUCATION
 • 2004 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Doçent
 • 1987 İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları
 • 1982 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
EXPERIENCE
 • 2005 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2004 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • 1996 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • 1996 - 2008 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Vitreoretinal Cerrahi Birimi Kurucu ve Sorumlusu, Uvea-Behçet Hastalığı Birimi ve Medikal Retina Birimi Sorumlusu
 • 1995 - 1996 John Hopkins University, Wilmer Eye ınstitute, Ocular Immunology And Uveitis Department, Baltimore, MD, USA
 • 1995 - 1996 John Hopkins University, Wilmer Eye Institute, Ocular Immunology And Uveitis Department, Baltimore, MD, USA / Visiting Fellow
 • 1994 - 1995 Emory University, Emory Eye Center, Atlanta, GA, USA
 • 1994 - 1995 Emory University, Emory Eye Center, Atlanta, GA, USA / Research Fellow
 • 1990 - 1994 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Uvea- Behçet Hastalığı Birimi Kurucu ve Sorumlusu, Medikal Retina Hastalıkları
 • 1988 - 1990 Eskişehir Hava Hastanesi / Uzman Doktor
 • 1988 - 1990 Eskişehir Hava Hastanesi
 • 1987 - 1988 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • 1987 - 1988 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • 1984 - 1987 Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Araştırma Görevlisi
 • 1984 - 1987 Göztepe Eğitim Hastanesi Göz Kliniği
 • 1982 - 1984 Tokat Hastanesi
 • 1982 - 1984 Tokat Hastanesi / Pratisyen Doktor
MEMBERSHIPS
 • International Ocular Inflammation Society (IOIS)
 • TOD Medikal Retina Birim
 • European Association for Vision and Eyes Research (EVER)
 • International Society of Behçet''s Disease (ISBD)
 • European Vitreoretinal Society (EVRS)
 • TOD Uvea-Behçet Hastalığı Birimi
 • TOD Vitreoretinal Cerrahi Birimi
 • Türk Oftalmoloji Derneği (TOD)
 • İnternational Ocular Inflammation Society
PUBLICATIONS
 • Viral retinitlerle ilişkili viral retinitlerin cerrahi tedavisi. Vitreoretinal Cerrahi Teknikleri. . Ed. Gholam A Peyman, Meffert SA, Conway MD. Çeviri Ed. Murat Karaçorlu, Arf-Karaçorlu S, Özdemir H, Şentürk F. Hayta Tıp Kitapçılık, Informa UK Ltd. Mudun AB.
 • Behçet üveiti tedavisinde Siklosporin-A etkinliği ve Güvenirliği. Türk Oftalmoloji Gazetesi.38: 389-92 (2008) Tetikoğlu M, Erdokur O, Mudun A, Tunç Y, Elçioğlu MN.
 • Üveitlerde Etiyopatogenez. . Türkiye Klinikleri ? Oftalmoloji, 1: 1-5 (2008) Mudun B.
 • Kronik santral seröz korioretinopati (SSKR) ve SSKR''ye bağlı koroid neovaskülarizasyonunda fotodinamik tedavi Retina Vitreus. 16:9-14 (2008) Bürümcek E, Öz Burcu, Mudun AB, Karaçorlu S.
 • Göz Bulguları ile Birliktelik Gösteren ve Siklofosfamid Tedavisine Yanıt Veren Bir Papüller Müsinöz Olgusu. Türkderm Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi. 40(Ek B): 88-92, (2006) Gülcan P, Koç M, Baran F, Kocabaşoğlu C, Mudun AB.
 • Non-iskemik santral retina ven oklüzyonunda radyal optik nörotomi. Türk Oftalmoloji Gazetesi. 35: 48-52 (2005) Özdemir H, Karaçorlu M, Mudun B, Arf-Karaçorlu S, Bürümcek E.
 • Efficacy of infliximab in the treatment of uveitis that is resistant to treatment with the combination of azathioprine, cyclosporine, and corticosteroids in Behcet''s disease: an open-label trial. Arthritis Rheum. 2005 Aug;52(8):2478-84
 • Ağır Santral Retina Ven Oklüzyonlarında Radyal Optik Nörotomi. Retina-Vitreus 12:167-171 (2004)
 • Behçet hastalığında üveit ataklarının özellikleri. Türk Oftalmoloji Gazetesi. 2003; 33:682-690
 • Short-term chlorambucil for refractory uveitis in Behcet''s disease. Ocular Immunology and Inflammation. 2001; 9:219-229
 • Yapay Göz. Türk Oftalmoloji Gazetesi, 31, 75-80 (2001)
 • Episcleritis and scleritis. Am J Ophthalmol; 130, 469-476 (2000)
 • Laser photocoagulation for central serous retinopathy. Ophthalmology. 104, 616-622 (1997)
 • The role of quantitative 99Tcm-glucoheptonate scintigraphy in evaluation of acute uveitis in patients with Behcet''s disease. Nuclear Medicine Communications. 15, 178-181 (1994)
TOP
How can we help you?