• Yaklaşık 40.000 m² kapalı alan Toplam 191 yataklı tedavi ünitesi
 • 9’u ileri seviyede steril ve yüksek teknolojiye sahip toplam 15 ameliyathane
 • Erişkin kalp cerrahisi
 • Tomografi cihazı Flash CT ile kardiyak check-up
 • 2 Koroner anjiyo, 1 DSA olmak üzere toplam 3 anjiyo ünitesi
 • Aritmi kliniği
 • Robotik Kalp Cerrahisi
 • TAVİ (Transkateter Aort Kapak
 • İmplantasyonu)
 • Hibrid oda
 • Endovasküler girişimler
 • Kapalı ve tek kişilik yoğun bakım odaları
 • Hastanın minimum dolaşımını sağlayan özel sistem
 • Endoskopik kalp cerrahisi

Adres:
Büyükdere Cad. No: 40 34457 Maslak / İstanbul

Telefon:
+90 212 304 44 44

Alo Acıbadem : 444 55 44