Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
TR
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2012 Almanya Hannover Tıp Fakültesi Kardiyoloji
 • 2006 Almanya Üniversitaet Duisburg Essen Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2022 - Halen Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2015 Bezmialem Vakıf Üniversitesi / Yrd Doç Dr.
 • 2013 - 2015 Bezmialem Vakıf Üniversitesi / Uzman Dr.
 • 2006 - 2012 Rheinisch Westfaelische Technische Hochschule Aachen Medizinische Hochschule Hannover / Asistan Dr.
ÜYELİKLER
 • European Society of Cardiology
 • Optical Cohorence Tomography International Working Group member
 • EAPCI
 • Türk Kardiyoloji Derneği Yönetim Kurulu Alt Birimleri Kadın Kalp Sağlığı Proje Ekibi Üyesi
 • Alman Kardiyoloji Derneği
 • Türk Ekstrakorporeal Yaşam Destek Sistemleri Derneği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • MicroRNA 199a Is Downregulated in Patients After Coronary Artery Bypass Graft Surgery and Is Associated with Increased Levels of Sirtuin 1 (SIRT 1) Protein and Major Adverse Cardiovascular Events at 3-Year Follow-Up.Med Sci Monit. 2018 Sep 7;24:6245-6254. Yamac AH, Huyut MA, Yilmaz E, Celikkale I, Bacaksiz A, Demir Y, Demir AR, Erturk M, Bakhshaliyev N, Ozdemir R, Kilic U
 • Effect of statins on sirtuin 1 and endothelial nitric oxide synthase expression in young patients with a history of premature myocardial infarction. 2018 Apr;46(3):205-215. Aylin Hatice Yamac, Ulkan Kilic.
 • Premature myocardial infarction: Genetic variations in SIRT1 affect disease susceptibility Rev Port Cardiol. 2018. In revision Yamac Aylin Hatice, Uysal Omer, Erturk Mehmet, Celikten Mert, Kilic Ulkan
 • Comparison of the transradial and transfemoral approach in treatment of chronic total occlusions with similar lesion characteristics Anatol J Cardiol. 2018;19(5):319-325 Huyut Ahmet Mustafa, Yamac Aylin Hatice
 • Altered expression of micro-RNA 199a and increased levels of cardiac SIRT1 protein are associated with the occurrence of atrial fibrillation after coronar y artery bypass graft surgery. Omer, Kilic Ulkan. / Cardiovascular Pathology. 2016; 25(3), 232-236., Doi: 10.1016/j.carpath.2016.02.002. Yamac Aylin Hatice, Kucukbuzcu Sitki, Ozansoy Mehmet, Gok Ozlem, Oz Kursat, Erturk Mehmet, Yilmaz Emre, Ersoy Burak, Zeybek Rahmi, Goktekin
 • Clinical and angiographic outcomes at more than 1 year after treatment of chronic total occlusions with the everolimus-eluting bioresorbable vascular scaffold. Turk Kardiyol Dern Ars. Ahead of Print: TKDA-21774. DOI:10.5543/tkda.2016.21774. Yamac Aylin Hatice, Yildiz Abdulkadir, Nasifov Meherrem, Tastan Ahmet, Bashirov Nemat, Goktekin Omer.
 • Role of cathepsin D activation in major adverse cardiovascular events and new-onset heart failure after STEMI Bacaksiz Ahmet./ Herz. 2015; 40(6), 912-920., Doi: 10.1007/s00059-015- 4311-6. Yamac Aylin Hatice, Sevgili Emrah, Kucukbuzcu Sitki, Nasifov Muharrem, Ismailoglu Ziya, Kilic Elif, Ercan Cilem, Jafarov Parviz, Uyarel Huseyin,
 • Switching from clopidogrel to prasugrel: Efficacy and safety data. Turk Kardiyol Dern Ars. 2015 Oct;43 Suppl 2:20-4. Review. Turkish. Yamac Aylin Hatice, Göktekin Omer
 • Role of cathepsin D activation in major adverse cardiovascular events and new-onset heart failure after STEMI. Herz. 2015; 40(6), 912-920., Doi: 10.1007/s00059-015- 4311-6. Yamac Aylin Hatice, Sevgili Emrah, Kucukbuzcu Sitki, Nasifov Muharrem, Ismailoglu Ziya, Kilic Elif, Ercan Cilem, Jafarov Parviz, Uyarel Huseyin, Bacak
 • Evaluation of the Safety of Everolimus-Eluting Bioresorbable Vascular Scaffold (BVS) Implantation in Patients With Chronic Tota l Coronary Occlusions: Acute Procedural and Short-Term Clinical Results. Colombo Antonio./ Journal of Invasive Cardiology. 2015; 27, 461-466. Goktekin Omer, Yamac Aylin Hatice, Latib Azeem, Tastan Ahmet, Panoulas Vasileios P, Sato Katsumasa, Erdogan Ercan, Uyarel Huseyin, Shah Ibrahim,

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Sağlığınız Sağlığımızdır
20 : 59 : 55