Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
TR
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2015 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum / Doçent Doktor
 • 2015 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum / Yardımcı Doçent
 • 2011 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum
 • 2005 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2017 - Halen Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2017 Kayseri Magnet Hastanesi Tüp Bebek Merkezi
 • 2017 - 2017 Şişli Memorial Tüp Bebek ve Genetik Merkezi
 • 2015 - 2017 Kayseri Memorial Hastanesi
 • 2013 - 2015 Muğla Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
 • 2012 - 2013 Yozgat Boğazlıyan Devlet Hastanesi
 • 2011 - 2012 Van Başkale Devlet Hastanesi
 • 2006 - 2011 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
ÜYELİKLER
 • TSRM (Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği)
 • European Society of Gynecologic Oncology (ESGO)
 • Ürojinekoloji Derneği Muğla Temsilcisi
 • Türk Tabipler Birliği
 • European New Young Society of Gynecologic Oncology
 • TJOD (Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği)
BİLİMSEL YAYINLAR
 • A Systemic Review of Randomized Controlled Studies about Prevention with Pharmacologic Agents of Adhesion Formation in the Rat Uterine Horn Model Archieves of Medical Science, 2015 Apr 25;11(2):274-81. doi: 10.5114/aoms.2014.47875. G. Oner, P. Ulug
 • Ovarian Reserve Markers in Unexplained Infertility Patients Treated with Clomiphene Citrate during Intrauterine Insemination" Archieves of Medical Science, Arch Med Sci 2015; 11, 6: 1250?1254. epub of head: DOI: 10.5114/aoms.2014.41167. G. Oner, P. Ulug,
 • Evaluation of ovarian reserve and endometrium in women with type 1 and 2 diabetes mellitus International Journal of Academic Research, "6", 135-138 pp, 2014. DOI: 10.7813/2075-4124.2014/6-4/A.17. G. Oner, P. Ulug, S. Ulug, E.M. Akbas
 • Evaluation of the effects of single or multiple dose methotrexate administration and salpingectomy on ovarian reserve of rat with the measurement of of anti-Müllerian hormone (AMH) levels and histological analysis European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology, ?181?, 205-209 pp, 2014. DOI: 10.1016/j.ejogrb.2014.07.011. P. Ulug, G. Oner
 • Effects of immunusuppressive agents on the postoperative adhesion formation in a rat uterine horn adhesion model", International Journal of Academic Research, "6", 145-150 pp, 2014. DOI: 10.7813/2075-4124.2014/6-4/A.19. P. Ulug, G. Oner, I Sayar, U Nayki, C Nayki, K Peker
 • Evaluation of Ovarian Reserve Tests in Women with Systemic Lupus Erythematosus American Journal of Reproductive Immunology, "72", 85-88 pp, 2014. DOI: 10.1111/aji.12249. P. Ulug, G. Oner, B. Kasap, E.M. Akbas, F. Ozcicek,
 • I.I. Muderris, "Efficacy of omega-3 in the treatment of polycystic ovary syndrome", Journal of Obstetrics and Gynaecology, "33", 289-291 pp, 2013. DOI: 10.3109/01443615.2012.751365. G. Oner,
 • Muderris II. Assessment of ovarian reserve based on hormonal parameters, ovarian volume, and antral follicle count in women with familial Mediterranea fever. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology 170", 449-451 pp, 2013. DOI: 10.1016/j.ejogrb.2013.07.023. Oner G,
 • Comparison of antiproliferative effects of metformine and progesterone on estrogen-induced endometrial hyperplasia in rats Gynecological Endocrinology, "29", 311-314 pp, 2013. DOI: 10.3109/09513590.2012.743010. M. Tas, M.S. Kutuk, I.S. Serin, M.T. Ozgun, G. Oner, F. Ozturk
 • Perinatal and neonatal outcomes of cigarette smoking in pregnancy" International Journal of Academic Research, "5", 238-242 pp, 2013. DOI: 10.7813/2075-4124.2013/5-3/A.35. G. Oner, M. Tas, B. Kasap, M.T. Ozgun

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Sağlığınız Sağlığımızdır
20 : 59 : 55