Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
TR
ÖZGEÇMİŞ
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2013 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları
 • 2006 Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2018 - Halen Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2014 Kocaeli Seka Devlet Hastanesi
 • 2008 - 2013 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı / Araştırma Görevlisi
BİLİMSEL YAYINLAR
 • A Comparison Study of Partial Ossicular Reconstruction Prosthesis (PORP) Placement under the Malleus or Tympanic Membrane Graft in the Presence of the Malleus. J Int Adv Otol. 2017 Mar 9. doi: 10.5152/iao.2017.3150. [Epub ahead of print] PubMedPMID: 28274901. Mutlu A, Topdağ Ö, Topdağ M, İşeri M, Erdoğan S
 • The Healing Effects of Autologous Mucosal Grafts in Experimentally Injured Rabbit Maxillary Sinuses. Clin Exp Otorhinolaryngol. 2016 Mar;9(l):44-50. Murat Topdag, Ahmet Kara, Esma Konuk, Necdet Demir, Murat Ozturk, Sebla Çalışkan, Deniz Özlem Topdag, Arif Ulubil, ibrahim Gurkan Keskin, Mete Iseri.
 • The effect of memantine on functional recovery of the facial nerve after crush injury. European Archives of Oto-Rhino-Laryngology, 2015 Topdag Murat, Topdag Deniz Özlem, ila Kadri, Muezzinoglu Bahar, Yaprak Busra, Ozturk Murat, Caliskan Sebla, Iseri Mete
 • Bilateral inverted papilloma originating from the frontal sinüs. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg 2014;24(6):349-353. İ. Gürkan Keskin, Murat Topdağ, Kadri İla, Deniz Özlem Topdağ, Murat Öztürk
 • Evaluation of efficacy of otosclerosis surgery on hearing outcomes The Turkish Journal of Ear Nose and Throat, 24(3), 137-147. Deniz Özlem Topdag, Murat Topdag, Ömer Aydın, Gürkan Keskin, Murat Öztürk, Mete Iseri
 • The Effect of Etanercept and Methylprednisolone on Functional Recovery of the Facial Nerve After Crush Injury Otology & Neurotology, 35(7), 1277-1283. 2014 Topdag Murat, Iseri Mete, Topdag Deniz Özlem, Kokturk Sibel, Ozturk Murat, Iseri Pervin
 • Adenoid Cystic Carcinoma in Accessory Parotid Gland:A Rare Case Report. Causapedia, 3, 835-839. 2014 Murat Öztürk, Murat Topdag, Deniz Özlem Topdag, Mustafa Çağlar Buday, Ahmet Kara
 • Ossicular reconstruction for incus long-process defects: bone cement or partial ossicular replacement prosthesis Otolaryngol Head Neck Surg. 2014 Sep;151(3):468-72. doi: 10.1177/0194599814534621. Epub 2014 May 13. PubMedPMID: 24825875 Baylancicek S, Iseri M, Topdağ DÖ, Ustundag E, Ozturk M, Polat S, Uneri C
 • Fibrous Dysplasia of the clivus Kulak Burun Bogaz ve Bas Boyun Cerrahisi Dergisi, 21(1), 22-25. 2013 Mete Iseri, Kadri ila, Deniz Özlem Topdag, Murat Topdag
 • Bilateral tonsil hipertrofısi ile kliniğe başvuran non-Hodgkin lenfoma olgusu Turkish Archives of Otolaryngology, 49(4), 78-80. K. ila, D. Ö. Topdag, M. Öztürk, M. Topdag, M. Ç. Buday

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Sağlığınız Sağlığımızdır
20 : 59 : 55